Stephanie Cheng ft. Pakho Chau – Yat Si Mou Sing

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
Indicator: Stephanie; Pakho
HA YEAH, OH OH OH, WAAK HUI JE GOO SI, YIK SI SUI GUNG NEI DIK GOO SI BA
JAN DIK HO SEUNG JING YUE MAU SI CHING, HO SEUNG HO HO DIK DA PING
HOH SIK DAK DO JI YAU LUET PING, MOOT YAU BOON LAP SING
JAN DIK BAT SEUNG JO KAP NEI DING YING, SIU NGOH NA MOH DIK PING MING
GEI NIN LOI HO MO SING JIK
DEI WAI MEI YAU YEUK SING
GO FUNG SEUNG BAT SING, WAI PAAN NGOI CHING SUN GING, SING JAU JOI PING FAAN LUI, NA FAN WAN HING
NGOH SI JEUK SAANG SING, DAAN KAU FOO MO CHAN GO HING, GA YUE FAAN SI DO SAT BAAI, YA HUI DAK NGOI LUEN SIN HOH YI DAK SING
DO DO DO DO DO DO DO DO DO
JIK SI HIM SING
DO DO DO DO DO DO YOU MEAN EVERYTHING TO ME
JUNG YUE JAAU DO SE GAN YIU SI CHING, SI JIN TIN SAANG DIK BOON LING
HOH SIK JING YUE LUEN OI, MEI CHANG LING NGOH BIN JING YING
KAP BO JEUNG DIK DO FEI JE LUI YING, ON SAI GAAI BIU JUN GAAM DING
GAM CHING CHUNG LOI YUE PONG JI
BAAN DAAI SI JI JING GING
DAK BAT DO JEUNG SING, DAK DO WAN HING, NGOH NGOI JE JUNG CHING JING, WAI SAM MOH, WAAN TAI NGOH, SI CHING MEI DING BIT JOH DING
NGOH SI JEUK SAANG SING, DAAN KAU FOO MO CHAN GO HING, GA YUE FAAN SI DO SAT BAAI, YA HUI DAK NGOI LUEN SIN HOH YI DAK SING
LISTEN TO MY FEELINGS AS ALWAYS, LISTEN TO MY FEELINGS
DO BAT SUEN CHA GING
I WANT TO SCREAM, GO FOR YOUR DREAM, AH HA AH HA AH HA
FEI BAT HEI, GOH GOH YA SUET NGOH, GEUK YAU MEI DAAP SAT DEI, NGOI SEUNG NEI, BAT GWOH WAI TO BEI
NGOH YA GO SO NEI, NGOH SAT JOI SI JOI BEI, NAAN SING DAAI HEI, DAAN NGOH NGOI DAK HEI, LET’S DO IT
JAN DIK HO SEUNG, JING YUE MAU SI CHING, HO SEUNG HO HO DIK DA PING, HOH SIK DAK DO JI YAU LUET PING, MOOT YAU BOON LAP SING, JAN DIK BAT SEUNG, JO KAP NEI DING YING, SIU NGOH NA MOH DIK PING MING, GEI NIN LOI HO MO SING JIK, DEI WAI MEI YAU YEUK SING
GO FUNG SEUNG BAT SING, WAI PAAN NGOI CHING SUN GING, SING JAU JOI PING FAAN LUI, NA FAN WAN HING
YI SI JEUK SAANG SING, DAAN KAU DAAI JUNG DO JUEN GING, GING YIN FAAN SI DO SAT BAAI, YA HUI DAK NGOI LUEN SIN HOH YI DAK SING, JIK SI HIM SING, DO BAT SUEN CHA GING
[tab:Chinese]
周柏豪 & 郑融 – 一事无成
作曲: 陈光荣
填词: 黄伟文
编曲: 陈光荣
监制: 陈光荣
或许这故事 亦是谁共你的故事吧
真的好想 精於某事情好想好好的打拼
可惜得到只有劣评 没有半粒星
真的不想 早给你定形 笑我那么的拼命
几年来毫无成绩
地位未有跃升
高峰上不成 唯盼爱情顺景 成就在平凡里 那份温馨
我试着生性 但求父母亲高兴
假如凡事都失败 也许得爱恋先可以得胜

DO DO DO DO DO DO DO DO DO
即使险胜
DO DO DO DO DO DO YOU MEAN EVERYTHING TO ME
I SAY 终於找到些紧要事情 施展天生的本领
可惜精於恋爱 未曾令我变精英
给褒奖的都非这类型 按世界标准监定
感情从来如旁枝
办大事至正经
得不到掌声 得到温馨 我爱这种清静 为什么 还提我 事情未定别坐定
我试着生性 但求父母亲高兴 假如凡事都失败 也许得爱恋先可以得胜
LISTEN TO MY FEELINGS AS ALWAYS, LISTEN TO MY FEELINGS
都不算差劲
I WANT TO SCREAM, GO FOR YOUR DREAM. AH HA AH HA AH HA
飞不起 个个也说我 脚又未踏实地 爱上你 不过为逃避
我也告诉你 我实在是在避 难成大器 但我爱得起 LET’S DO IT
真的好想 精於某事情 好想好好的打拼 可惜得到只有劣评
没有半粒星 真的不想 早给你定形 笑我那么的拼命 几年来毫无成绩 地位未有跃升

高峰上不成 唯盼爱情顺景 成就在平凡里 那份温馨
已试着生性 但求大众都尊敬 竟然凡事都失败 也许得爱恋先可以得胜 即使险胜 都不算差劲
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *