Fiona Sit – Tin Gwok Dik Mei Siu

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
CHE FOON SUNG LIU SUI DO, TIN PAAU HEI LIU BAAK LO
TING BAT DO DIK BEI NGOI NEI WOOI FAU GAM GOK DO
TIN HUNG DAT YIN JING CHIU
JEUNG WAI HA NGOH, LAU LONG DO, MAU YAT GOH DO
FONG CHO PO PO LOK YIP, FA FAAN AM AM SIN MO
GING BAT LIU DIK FAN HOI NEI WOOI FAU DO O NO
HOI SAM GIK WAI SAM O
JAU PANG JIK GOK, WAAI NIM NEI, JAU JUN LIU DEI LO
HOH SIU, DEI KAU, FAAN WA WAI HA JE GOH BOON TO
BING BAT, TUNG FOO, NGOH SIU SAT, CHAT HAK, JI JUNG
NAAN DO WOOI GOO DUK
JIK GOK CHI HAK NEI YUE TIN GWOK YA SI HAM JEUK SIU
JIK GOK CHI HAK NGOH KAP YAT GOH YUE JAU MONG DIU LIU
NAAU SI JE SUK DOH YAT SIU, NGOH SAM BAT JOI TIU
HUNG PA YAU BIT YAN WAI YIU
JIK GOK CHI HAK HEI JUNG YAT GOH SIU JEUNG LAU LUI LIU
JI NEI NA TIN JAU LIU YAN LUI BIN DAK HAN MO LIU
CHUNG CHI HEI NGOH JI NGOH YIK DO BAT GIN LIU
SING SAI JOI YIU, MAAN FUNG JOI YIU, DOH FAAN YIU
DO SAT HUI LIU LEUNG DO, TA SUEN SIT LIU MEI DO
BING SAT LUI DIK YAU YUK NEI WOOI FAU SUE FAAT DO
HOI SAM GIK WAI HUNG BO
MEI NANG JO DO, WAAI JEUK SIU JAU BOON LUI LO TO
JI YAU SUI MIN, KEI KAU NANG MUNG DO NEI SUI PO
SAM MOH, GIT GWOH, NEI YAU SAM TIN HUNG JI JUNG
CHAM MIK NGOH CHUT LO
JIK GOK CHI HAK NEI YUE TIN GWOK YA SI HAM JEUK SIU
JIK GOK CHI HAK NGOH KAP YAT GOH YUE JAU MONG DIU LIU
NAAU SI JE SUK DOH YAT SIU, NGOH SAM BAT JOI TIU
HUNG PA YAU BIT YAN WAI YIU
JIK GOK CHI HAK HEI JUNG YAT GOH SIU JEUNG LAU LUI LIU
JI NEI NA TIN JAU LIU YAN LUI BIN DAK HAN MO LIU
CHUNG CHI HEI NGOH JI NGOH YIK DO BAT GIN LIU
SING SAI JOI YIU, MAAN FUNG JOI YIU, DOH FAAN YIU
YI FONG HEI SAI GAAI, YI ON SIK DIK SAM, TING DUN LIU
GWOH HUI GWOH HUI, FUNG GING WING YUEN YUEN YIU
DAAI KOI FONG HEI SAI GAAI, NGOH JAI LAU HOH DEI BING MO JUNG YIU
YEUK SAI GAAN GWAAN JUE NGOH YUET SIU
LIU DUNG NGOH DIK TUNG NGOI YA YUET SIU
JIK GOK CHI HAK NEI YUE TIN GWOK YA SI HAM JEUK SIU
JIK GOK CHI HAK NGOH DIK DO SI YI SI LUN HAM LIU
YA SEI DIM CHI JUNG TUNG SIU
MOOI YAT TIN GWOH LIU, TO YIM YUE MEI LOI CHIN YIU
JIK GOK CHI HAK CHOH SAT DIK NGOI WOOI MOOT YUEN MOOT LIU
JI NEI NA TIN JAU LIU YAN LUI BIN DAK HAN MO LIU
CHUNG CHI HEI NGOH MIN DUI JI GEI BAT JOI SIU
LUI SIN DUNG YIU, SAM YUE LONG CHIU, DIK MEI SIU
[tab:Chinese]
薛凯琪 – 天国的微笑
词:林若宁
曲:方大同
唱:薛凯琪
车欢送了隧道 天抛弃了白鹭
听不到的悲哀你会否感觉到
天空突然静悄
像遗下我 流浪到 某一个岛
荒草抱抱落叶 花瓣暗暗羡慕
经不了的分开你会否都懊恼
开心极为深奥
就凭直觉 怀念你 走进了地牢
可笑 地球 繁华遗下这个叛徒
并不痛苦 我消失漆黑之中
难道会孤独
直觉此刻你於天国也是含着笑
直觉此刻我给一个宇宙忘掉了
闹市借宿多一宵 我心不再跳
恐怕有别人围绕
直觉此刻戏中一个笑匠流泪了
自你那天走了人类变得很无聊
从此起我自我亦都不见了
盛世在摇 晚风在摇 多烦扰
都失去了量度 他宣泄了味道
冰室里的忧郁你会否抒发到
开心极为恐怖
未能做到 怀着笑走半里路途
只有睡眠 祈求能梦到你睡袍
甚麽结果 你忧心天空之中
寻觅我出路
直觉此刻你於天国也是含着笑
直觉此刻我给一个宇宙忘掉了
闹市借宿多一宵 我心不再跳
恐怕有别人围绕
直觉此刻戏中一个笑匠流泪了
自你那天走了人类变得很无聊
从此起我自我亦都不见了
盛世在摇 晚风在摇 多烦扰
以放弃世界 以安息的心 停顿了
过去过去 风景永远 炫燿
大概放弃世界 我滞留何地并无重要
若世间关注我越少
撩动我的痛爱也越少
直觉此刻你於天国也是含着笑
直觉此刻我的都市已是沦陷了
廿四店始终通宵
每一天过了 讨厌与未来缠绕
直觉此刻错失的爱会没完没了
自你那天走了人类变得很无聊
从此起我面对自己不再笑
泪腺动摇 渗於浪潮 的微笑
[tab:END]

2 thoughts on “Fiona Sit – Tin Gwok Dik Mei Siu”

  1. awwwwww such a sad song!!! but love it!!! Khalil is one of my favourite composers!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *