Sammi Cheng ft. Andy Hui – Kei Sat Nei Sam Lui Yau Moot Yau Ngoh

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YEUK NGOI SEUNG NEI JAM MOH DOH, MUNG NEI MAI YAN SIU WOH
YUE NGOH MOOI TIN, JUNG TAU TAU SEUNG NEI, JE YING FAU, SUEN SI SOH

JOI JE FONG SAM YIN HEI LUEN FOH, DAAN NEI MING LIU NGOH MOH
YI MOOI YAT TIN, YAT JI HING HING FEI GWOH, SUI YUEN FAN MIU, GEI JEUK NGOH

DAAN YUEN NEI, YUNG NGOH JIP GAN, NEI GANG DOH
SUI YUE SUEN, CHING NGOI JE YEUNG, NAAN JUK MOH, OH NO
CHEUNG YE LUI, DIM DIM SING FOH, YAU YUE NEI, CHEUNG BIN HING GWOH
CHEUNG YE LUI, NGOH YIU FA JO, NEI NGAAN JUNG, SING SING YAT GWOH
YING MONG NGOH, SIM CHUT GWONG CHOI, JIU LEUNG SAM WOH
LOI YEUNG NEI, MOOI GOH MAAN SEUNG, YIK MONG GIN NGOH
YEUNG NGOH JOI CHI WOOI YIK DONG CHOH, SI NGOH NGOI NEI TAAI DOH
KEI SAT YAU FAU, YAT DIM HEI FOON NGOH, WAI HOH CHI JUNG, BAT TAAI CHING CHOH
CHOI WOOI MOOI TIN, JE MOH SEUNG JI NEI, KEI SAT SAM LUI, YAU MOOT YAU NGOH
YEUNG NGOH JOI CHI WOOI YIK DONG CHOH, SI NGOH NGOI NEI TAAI DOH
KEI SAT YAU FAU, YAT DIM HEI FOON NGOH, WAI HOH CHI JUNG, BAT TAAI CHING CHOH
CHOI WOOI MOOI TIN, JE MOH SEUNG JI NEI, KEI SAT SAM LUI, YAU MOOT YAU NGOH
DAAN YUEN NEI, YUNG NGOH JIP GAN, NEI GANG DOH, OH
SUI YUE SUEN, CHING NGOI JE YEUNG, NAAN JUK MOH, OH NO
CHEUNG YE LUI, DIM DIM SING FOH, YAU YUE NEI, CHEUNG BIN HING GWOH
CHEUNG YE LUI, NGOH YIU FA JO, NEI NGAAN JUNG, SING SING YAT GWOH
YING MONG NGOH, SIM CHUT GWONG CHOI, JIU LEUNG SAM WOH
LOI YEUNG NEI, MOOI GOH MAAN SEUNG, YIK MONG GIN NGOH
YEUNG NGOH JOI CHI WOOI YIK DONG CHOH, SI NGOH NGOI NEI TAAI DOH
KEI SAT YAU FAU, YAT DIM HEI FOON NGOH, WAI HOH CHI JUNG, BAT TAAI CHING CHOH
CHOI WOOI MOOI TIN, JE MOH SEUNG JI NEI, KEI SAT SAM LUI, YAU MOOT YAU NGOH
KEI SAT YAU FAU, YAT DIM HEI FOON NGOH
CHOI WOOI MOOI TIN, JE MOH SEUNG JI NEI
KEI SAT SAM LUI YAU MOOT YAU NGOH
[tab:Chinese]
若爱上你怎么躲 梦你迷人笑涡
如我每天 总偷偷想你 这应否 算是傻

在这芳心燃起恋火 但你明寥我么
而每一天 日子轻轻飞过 谁愿分秒 记着我

但愿你 容我接近 你更多
谁预算 情爱这样 难捉摸 OH NO
长夜里 点点星火 犹如你 窗边轻过
女:长夜里 我要化做 你眼中 星星一颗

凝望我 闪出光彩 照亮心窝
来让你 每个晚上 亦望见我
让我再次回忆当初 是我爱你太多
其实有否 一点喜欢我 为何始终 不太清楚
才会每天 这么想知你 其实心里 有没有我
让我再次回忆当初 是我爱你太多
其实有否 一点喜欢我 为何始终 不太清楚
才会每天 这么想知你 其实心里 有没有我
但愿你 容我接近 你更多 OH
谁预算 情爱这样 难捉摸 OH NO
长夜里 点点星火 犹如你 窗边轻过
长夜里 我要化做 你眼中 星星一颗
凝望我 闪出光彩 照亮心窝
来让你 每个晚上 亦望见我
让我再次回忆当初 是我爱你太多
其实有否 一点喜欢我 为何始终 不太清楚
才会每天 这么想知你 其实心里 有没有我
其实有否 一点喜欢我
才会每天 这么想知你
其实心里有没有我
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *