Andy Hui ft. Stephanie Che – Wooi Gwoh Hui Dik

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
JO JI YAT DING YUE NEI FAN SAU
JUI NGOI WONG WONG NAAN YI SEUNG SI SAU
NGOI GWOH NEI JI HAU, NGOH PA MOOT YIN HAU
YUEN LOI JIK MOK MOOT YAU NEI DIK MAN HAU
YUNG SUI LOI PING FUK YA BAT GAU
NEI CHI GOH, JUI WOH SAM DIK KUET HAU

MOOT YAU JE HEI SANG, JAM HOH YEUNG NEI NGOH DAK GAU
MOOI GOH GIP SO, SI GAAN WOOI SIN HAU
YI WONG NA GWANG LIT, JIM JIM WOOI BIN WAN YAU
CHEUNG NIN LUI YUET, JAU SUEN NEI DOH NIM GAU
MING TIN YAT DIK YA BAT LAU
NGOI YUE TUNG, YUE JOK YE HOT DIK JAU

CHUNG CHIN GUNG NEI GONG, BAT YIU FAN BIT
BAT YIU GWAI HUI, MING MING WAAN LAU GWOH YAT DIM NGAAN LUI

YAU JOI GAN NEI SEUNG YUE, GAN NEI SEUNG DUI
WAI HOH YUEN CHUEN GEI GING NANG MIN DUI

JUI NGOI DO WOOI GWOH HUI, DO WOOI SAAN HUI
DO WOOI TUI HUI, GEI YIN NAAN MONG
WAI HOH LIN GEI DAK DO TAAI LUI
JUI TUNG DO WOOI GWOH HUI, DO WOOI SAAN HUI
DO WOOI TUI HUI, NGOH MOON YUE HOH
YING YIN NANG WOOT HA HUI
WONG SI, JAU JEUNG SI YAT DO KIU
NEI NGOH, WOOI GWOH HUI DIK, CHING WAAI BAT WOOI DO TUI
MOOT YAU JE HEI SANG, JAM HOH YEUNG NEI NGOH DAK GAU
MOOI GOH GIP SO, SI GAAN WOOI SIN HAU
YI WONG NA GWANG LIT, JIM JIM WOOI BIN WAN YAU
CHEUNG NIN LUI YUET, JAU SUEN NEI DOH NIM GAU
MING TIN YAT DIK YA BAT LAU
NGOI YUE TUNG, YUE JOK YE HOT DIK JAU
DAK DO GWOH, SAM MOH
YA YIU FONG HA, SAM MOH
JIK SI NEI YUE NGOH, FOO WAAK TIM, YAU GEI DOH
SAT HUI, SAM MOH
SUI NANG LAU LUEN, SAM MOH, TAAI DOH
DONG TIN NEI SUET NEI WOOI JUI NGOI NGOH
TA JIU HO HO SEUNG CHING CHOH, JI PA MOOT NA MOH DOH
CHUNG CHIN GUNG NEI GONG, BAT YIU FAN BIT, BAT YIU GWAI HUI
MING MING WAAN LAU GWOH YAT DIM NGAAN LUI, YAU JOI GAN NEI SEUNG YUE
GAN NEI SEUNG DUI, WAI HOH YUEN CHUEN GEI GING NANG MIN DUI

JUI NGOI DO WOOI GWOH HUI, DO WOOI SAAN HUI
DO WOOI TUI HUI, GEI YIN NAAN MONG
WAI HOH LIN GEI DAK DO TAAI LUI
JUI TUNG DO WOOI GWOH HUI, DO WOOI SAAN HUI
DO WOOI TUI HUI, NGOH MOON YUE HOH
YING YIN NANG WOOT HA HUI
WONG SI, JAU JEUNG SI YAT DO KIU
NEI YUE NGOH, WOOI GWOH HUI DIK, CHING WAAI BAT WOOI DO TUI
NGOI YUE HAN, JAU JEUNG LIT CHE YE HANG

GWOH HUI, WOOI GWOH HUI DIK
DONG TIN NEI YUE NGOH, JAM YEUNG CHUNG SI GWOH SUI WOH SUI
JOI NIN YUET FAAI SIN LUI, DO KAP NGAAT SUI

[tab:Chinese]
曲:陈辉阳 编:陈辉阳 词:黄伟文
早知一定与你分手
最爱往往难以相厮守
爱过你之后 我怕没然后
原来寂寞没有你的问候
用谁来平复也不够
你似个 最窝心的缺口

没有这牺牲 怎可让你我得救
每个劫数 时间会善后
以往那轰烈 渐渐会变温柔
长年累月 就算你多念旧
明天一滴也不留
爱与痛 如昨夜喝的酒

从前共你讲 不要分别
不要归去 明明还流过一点眼泪

又再跟你相遇 跟你相对
为何完全己经能面对

最爱都会过去 都会散去
都会退去 既然难忘
为何连记得都太累
最痛都会过去 都会散去
都会退去 我们如何
仍然能活下去
往事 就像是一道桥
你我 会过去的 情怀不会倒退
没有这牺牲 怎可让你我得救
每个劫数 时间会善后
以往那轰烈 渐渐会变温柔
长年累月 就算你多念旧
明天一滴也不留
爱与痛 如昨夜喝的酒
得到过 什么
也要放下 什么
即使你与我 苦或甜 有几多
失去 什么
谁能留恋 什么 太多
当天你说你会最爱我
他朝好好想清楚 只怕没那么多
从前共你讲 不要分别 不要归去
明明还流过一点眼泪 又再跟你相遇
跟你相对 为何完全己经能面对

最爱都会过去 都会散去
都会退去 既然难忘
为何连记得都太累
最痛都会过去 都会散去
都会退去 我们如何
仍然能活下去
往事 就像是一道桥
你与我 会过去的 情怀不会倒退
爱与恨 就像列车夜行

过去 会过去的
当天你与我 怎样重视过谁和谁
在年月快线里 都给压碎

[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *