Justin Lo – Mo Yin Mo Yue

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
JI YIU SEUNG SUN SEUNG CHUEN NGOI
JAU SUEN DOH SAM DIK HOI, NAAN YI JOH NGOI
JUNG YAU TIN NEI SAM WOOI HOI
YIN HAU NGOH WOOI DAAP JUN LOI
JI YIU JAN JING JOI FOO NEI
WAI NA SIU SIU BEI NGOI, SUI DONG SEUNG HOI
YAN NEI YAT NGAAN YAT HOT CHOI
NAAN DO JE YA BAT SUEN NGOI
MO SUI SENG SAI, NGOI YI YEUK BAT CHIT DAI
SAM MOH SEUNG NGOI NEI SAP MAAN NIN YIK NAAN KAP MAK KAI
CHING GOH CHIN SAU BAT GOON JAM MOH FAAT FAI
NA GAU SUI TAU MAK MAK MAN NEI SAU JING JING FONG DAI
YUE YIU KAAU HOI HAU, SIN JI NGOH JOI JOH YAU
GONG DOH GAU DO YA MEI GAU
SAN CHING YEUK HIP JAU, SAM SI NANG HON TAU
YEUNG PIU LEUNG SUET WA FA JO MOOI YAT MEI LAI WAAN SAU
CHING YIU SUET CHUT HAU, SIN JI NA SI WAN YAU
JI YAN BEI CHI NGOI MEI GAU
YAT YUNG PO CHIN DAU, BEI NGOI JI WAAN SAM HAU
MO YIN MO YUE, CHOI MO YAU
BAT GAU JI GAAK JO CHING SING
DAAN KAAU BEI CHI SEUNG SAU YAU JUN SANG MING
SAM CHI SAU YUE HOH FAAT SING
CHOI SI KIN SING DIK GIN JING
MO SUI SENG SAI, NGOI YI YEUK BAT CHIT DAI
SAM MOH SEUNG NGOI NEI SAP MAAN NIN YIK NAAN KAP MAK KAI
CHING GOH CHIN SAU BAT GOON JAM MOH FAAT FAI
NA GAU SUI TAU MAK MAK MAN NEI SAU JING JING FONG DAI
YUE YIU KAAU HOI HAU, SIN JI NGOH JOI JOH YAU
GONG DOH GAU DO YA MEI GAU
TIM YIN JEUNG YUE FA, JAM YEUNG NANG WING GAU
YEUNG PIU LEUNG SUET WA BIN JO MOOI YAT MEI LAI WAAN SAU
SUI YIU DANG HOI HAU, SIN JAAU DO JIK HAU
CHAN YAT MAN MAN CHUT YIN HAU
DONG SI SUI WAI JEUK NEI JAU, BEI NGOI JI WAAN SAM HAU
MO YIN MO YUE, CHOI MO YAU
[tab:Chinese]
只要相信尚存爱
就算多深的海 难以阻碍
总有天你心会开
然後我会踏进来
只要真正在乎你
为那小小悲哀 谁当伤害
因你一眼一喝彩
难道这也不算爱
无需声嘶爱意若不彻底
甚麽想爱你十万年亦难及默契
情歌千首不管怎麽发挥
那够垂头默默吻你手静静放低
如要靠开口 先知我在左右
讲多久都也未够
神情若协奏 心事能看透
让漂亮说话化做每日美丽挽手
情要说出口 先知那是温柔
只因彼此爱未够
一拥抱颤抖 比爱字还深厚
无言无语 才无忧
不够资格做情圣
但靠彼此双手游进生命
心似手语可发声
才是虔诚的见证
无需声嘶爱意若不彻底
甚麽想爱你十万年亦难及默契
情歌千首不管怎麽发挥
那够垂头默默吻你手静静放低
如要靠开口 先知我在左右
讲多久都也未够
甜言像雨花 怎样能永久
让漂亮说话变做每日美丽挽手
谁要等开口 先找到藉口
亲一吻吻出然後
当思绪围着你走 比爱字还深厚
无言无语 才无忧
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *