Ivana Wong – Yue Gwoh Je Si Ching

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YUE GWOH, JE SI CHING, NGOH GING, BAT CHING SING
MOK FEI, JAN DIK NGOI, CHUNG LOI MOOT SUET MING
YUE GWOH, YI JUE DING, NAAN BEI, JE DUEN CHING
SI FEI, DOH BOH JIT, CHEUNG CHUEN MEI LIU CHING
YEUNG NGOH DIK MEI MUNG, WOON NEI YAT SAI CHING
CHI JUNG DO DANG DO, YAT CHUEN HO GWONG GING
YUEN NEI HOH FAAI LOK, JEUNG NGOH CHI CHING
SUI SI JUI NGOI, BAT BIT JOI YIM JING
YAN SANG, CHI WAI CHING, GAU GING, YING BAT YING
YUE DO, SAM SOH NGOI, YUE HOH YAU LAANG JING
YUE GWOH, YI GUNG MING, HOH YUNG, TAAI MO CHING
MUNG HO, DOH KUK JIT, CHI SING SAM BAT SING
YEUNG NGOH DIK MEI MUNG, WOON NEI YAT SAI CHING
CHI JUNG DO DANG DO, YAT CHUEN HO GWONG GING
YUEN NEI HOH FAAI LOK, JEUNG NGOH CHI CHING
CHAM WOK JUI NGOI, BAT BIT PA YAM SING
JAU SUEN FUNG YI JING, YIT NGOI BAT YIU TING
TUNG FOO JI YAN BAT BIT YIU DIK FAAN SING
YEUNG NGOH YUNG PO JEUK, YIT NGOI BAT YIU TING
CHAM WOK JUI NGOI, BAT BIT PA YAM SING
YEUNG NGOH YUNG PO JEUK, YIT NGOI BAT YIU TING
SUI SI JUI NGOI, BAT BIT JOI YIM JING
[tab:Chinese]
如果 这是情 我竟 不清醒
莫非 真的爱 从来没说明
如果 已注定 难避 这段情
是非 多波折 长存未了情
让我的美梦 换你一世情
始终都等到 一串好光景
愿你可快乐 像我癡情
谁是最爱 不必再验證
人生 似为情 究竟 应不应
遇到 心所爱 如何又冷静
如果 已共鸣 何用 太无情
梦好 多曲折 似醒心不醒
让我的美梦 换你一世情
始终都等到 一串好光景
愿你可快乐 像我癡情
寻获最爱 不必怕任性
就算风已静 热爱不要停
痛苦只因不必要的反省
让我拥抱著 热爱不要停
寻获最爱 不必怕任性
让我拥抱著 热爱不要停
谁是最爱 不必再验證
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *