Charlene Choi – Choh Gwoh

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SI MAU WAI GWAAI NEI GIK TIP SAN, MAU YAT WAI DUI NEI FOO LIU SAM
YI CHIN YUE GWOH MAU GEI GOH YAN, CHUEN BO GIU NEI HAN SEUNG SAM
SAM JI SI NEI JOI MOOT FAAT SEUNG SUN
NANG CHUNG SAP NGOI CHING TO, JUNG DA BAT SEI DIK YING YUNG
DO JE TIN NEI SEUNG CHING CHOH GWOH
KEI SAT CHOH GWOH FONG HOH YAU JE YAT GOH
WOOI MONG DONG TIN TA FOO HIN NEI, YIN HAU DONG TIN TA WAI WAT NEI, YIN HAU DO TA PAAU DAI NEI
MOOI DUEN YUEN HEI, GIT GWOH BAT MEI, WONG YAT YUEN FAN TAAI KUK JIT LEI KEI
SI GWOH YAT JOI SAM SEI, KEI SAT CHUEN WAI DANG NEI
NANG KEI DOI JE YAT JE GOH TA JEUNG NA YAT DUI SAU
GIU NEI YAT SAI NANG JIM YAU
KEI SAT CHANG NGOI CHOH, CHANG FOOI GWOH, FONG JI FOO YAU
JOI JE TIN NEI NGAU YUE LIU TA, GEI YIK GAN NEI GO BIT LIU MA
JE NIN FAN JOI NGOI YAT GOH YAN, NANG JI SUN GANG JAN SIK MA
MOOT YAU CHAU NGOK YA MOOT YAU YAU NGA
KEI SAT JOI NGOI CHING TO, JUNG SUEN SEUNG DO BAT HOH PA
YAU CHOH SAT GWOH FONG JAN SIK GWOH
YIN HAU WOOI MOON JUK JAAU DO JE YAT GOH
WOOI MONG DONG TIN TA FOO HIN NEI, YIN HAU DONG TIN TA WAI WAT NEI, YIN HAU DO TA PAAU DAI NEI
MOOI DUEN YUEN HEI, GIT GWOH BAT MEI, WONG YAT YUEN FAN TAAI KUK JIT LEI KEI
SI GWOH YAT JOI SAM SEI, KEI SAT CHUEN WAI DANG NEI
NANG KEI DOI JE YAT JE GOH TA JEUNG NA YAT DUI SAU
GIU NEI YAT SAI NANG JIM YAU
KEI SAT CHANG NGOI CHOH, CHANG FOOI GWOH, FONG JI FOO YAU
SI YUEN HAN GWOH FAN HOI GWOH WAI HAM GWOH
MO SO LEUK GWOH, CHOI WOOI NANG GIU NEI, NGOI SIK GANG DOH
WOOI MONG DONG TIN TA FOO HIN NEI, YIN HAU DONG TIN TA WAI WAT NEI, YIN HAU DO TA PAAU DAI NEI
MOOI DUEN YUEN HEI, TUNG SAM SAU MEI, WONG YAT YUEN FAN TAAI KUK JIT LEI KEI
SI GWOH YAT JOI SAM SEI, KEI SAT CHUEN WAI DANG NEI
NANG KEI DOI JE YAT JE GOH TA JEUNG NA YAT DUI SAU
GIU NEI YAT SAI NANG JIM YAU
KEI SAT CHANG NGOI CHOH, CHANG FOOI GWOH, FONG JI FOO YAU
[tab:Chinese]
是某位怪你极贴身 某一位对你负了心
以前遇过某几个人 全部叫你很伤心
甚至使你再没法相信
能重拾爱情途 中打不死的英勇
到这天你想清楚过
其实错过方可有这一个
回望当天他敷衍你 然后当天他委屈你 然后到他抛低你
每段缘起 结果不美 往日缘份太曲折离奇
试过一再心死 其实全为等你
能期待这日这个他将那一对手
叫你一世能占有
其实曾爱错 曾悔过 方知富有
在这天你偶遇了他 记忆跟你告别了吗
这年份再爱一个人 能自信更珍惜吗
没有丑恶也没有优雅
其实在爱情途 中损伤都不可怕
有错失过方珍惜过
然后会满足找到这一个
回望当天他敷衍你 然后当天他委屈你 然后到他抛低你
每段缘起 结果不美 往日缘份太曲折离奇
试过一再心死 其实全为等你
能期待这日这个他将那一对手
叫你一世能占有
其实曾爱错 曾悔过 方知富有
是怨恨过分开过遗憾过
无数略过 才会能叫你 爱惜更多
回望当天他敷衍你 然后当天他委屈你 然后到他抛低你
每段缘起 痛心收尾 往日缘份太曲折离奇
试过一再心死 其实全为等你
能期待这日这个他将那一对手
叫你一世能占有
其实曾爱错 曾悔过 方知富有
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *