Hubert Wu – Fa Dip

Loading

Add to favorites

TVB Drama “Karma Rider” Sub Theme Song (TVB 劇集 《師父·明白了》 插题曲)
[tab:Pinyin]
FAN CHIN MOOT YAU FA, YUNG NGOH BOOT HOI SA TO, YUNG NGAAN LUI JUNG SE BA
CHEUNG MAAI SI NEI MA, HOH YI MEI GONG YAT SING, JAU PIT HA NGOH, WOOI DAAP BA
SEUNG CHI CHUNG CHUNG YAT BIT WAAN YEUK LIU, GIT BOON HUI GUNG NEI YUE SEUNG NA DO KIU
YEUK DING LIU, GOI BAT LIU, JUNG SI, DO CHI SI NEI DIK SAM BAT JOI JOI TIU
GUNG NEI FAAI JEUNG SEUNG WOOI LIU, CHUNG WOOI NA YAT MIU
YUE HOH WOOI DO DONG SI, YAU YUE CHING LUI, YIT LUEN DIK NA SI
GEI YIK HOH YI, WAAN JOK YAT DUI WOO DIP FEI MO, JOI SI GWONG SAM CHUE
TO MEI HUNG GWOH DO BIN FOO JI, HUET YUK JI KUI WOOI MOOT FAAT BO CHI
WAI DUK CHUN TIN HOH YI KAP, GEI JUE
LAU TOI YAU GA HEI, HAM SIU DUNG SIK SANG SEI, YUET GWOH LING YAU TIN DEI
CHEUNG MIN MOOT YAU HEI, SI GAAN YEUK TUI BAT FAAN, JAU FA DIP HUI, YAU GOO DEI
LUK CHEK FONG TO JI HA WAAN YAU NEI, YEUK DING LIU HA SAI GUNG NGOH GANG CHUEN KEI
JUI HAU NA, YAT HAU HEI, TO CHUT, NGOH DONG SI MEI GONG DIK YAT GUI NGOI NEI
DUN GOK, PIN TAI, HING YUE WOOI FEI
YUE HOH WOOI DO DONG SI, YAU YUE CHING LUI, YIT LUEN DIK NA SI
GEI YIK HOH YI, WAAN JOK YAT DUI WOO DIP FEI MO, JOI SI GWONG SAM CHUE
TO MEI HUNG GWOH DO BIN FOO JI, HUET YUK JI KUI WOOI MOOT FAAT BO CHI
WOO DIP FOO LUEN FA NA WAN PAAK YA YUEN YI
YUE HOH WOOI DO DONG SI, NA WOOI SI GAAN YIK JUEN DIK YEUK SI
GEI YIK HOH YI, JUNG SI CHI JAI SAN SEUNG BAT YI, YIK CHANG GING CHUN JI
FAAN YAN MO FAAT TING GIN DIK SI, JUNG JOI SAM JUNG, MAAN GIP BAT YI, NGOH JI
YUE HOH WOOI DO DONG SI, YAU YUE CHING LUI, YIT LUEN DIK NA SI
GEI YIK HOH YI, WAAN JOK YAT DUI WOO DIP FEI MO, JOI WAN HOI SAM CHUE
TO MEI HUNG GWOH DO BIN FOO JI, HUET YUK JI KUI YI MOOT YAU YI SI
LING WAN YA HOH, GUNG CHUE
[tab:Chinese]
坟前没有花 容我拨开沙土 用眼泪种些吧
长埋是你吗 何以未讲一声 就撇下我 回答吧
上次匆匆一别还约了 结伴去共你遇上那道桥
约定了 改不了 纵使 到此时你的心不再在跳
共你快将相会了 重回那一秒
如何回到当时 犹如情侣 热恋的那时
记忆可以 幻作一对蝴蝶飞舞 在时光深处
荼薇红过都变枯枝 血肉之躯会没法保持
唯独春天可以给 记住
楼台又架起 含笑洞悉生死 越过另有天地
长眠没有起 时间若推不翻 就化蝶去 遊故地
六呎荒土之下还有你 约定了下世共我更传奇
最後那 一口气 吐出 我当时未讲的一句爱你
顿觉 遍体 轻如会飞
如何回到当时 犹如情侣 热恋的那时
记忆可以 幻作一对蝴蝶飞舞 在时光深处
荼薇红过都变枯枝 血肉之躯会没法保持
蝴蝶苦恋花那魂魄也愿意
如何回到当时 拿回时间逆转的钥匙
记忆可以 纵使此际神伤不已 亦曾经春至
凡人无法听见的诗 种在心中 万劫不移 我知
如何回到当时 犹如情侣 热恋的那时
记忆可以 幻作一对蝴蝶飞舞 在云海深处
荼薇红过都变枯枝 血肉之躯已没有意思
灵魂也可 共处
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *