Joey Yung – Juk Jaap

Loading

Add to favorites

TVB Drama “The Hippocratic Crush 2” Theme Song (TVB 劇集 《On Call 36小时 II》 主题曲)
[tab:Pinyin]
GANG GANG YUE SEUNG CHI TAAI JUET CHING, CHAAN LAU CHUEN SI LAANG MOK BO GING
DAU GIT GOO SI GIK NAAN MONG, NAAN MONG NGOI NEI DAAN NGOH MOOT SING YING
DO JI YAN SEUNG CHI TAAI MONG YING, SUI YAN CHOI CHUNG YIU MEI HON CHING
YING YAU DUI BAAK BEI WAI MONG, WAI MONG BOON GUI DO HIP MOOT SUET CHING
YEUK SI HANG WAN DEI JIN HOI JUK JAAP, YEUNG NGOH HOK WOOI BA NGAK
YAT YE BOOI JUNG MAK SANG DIK DUK BAAK, YEUNG TAAI DO YA JEUNG NGAK
JI YIU HOH GAN NEI JOI YUE GIN, SEUNG GWOH DIK WOOI JAN SIK MOOI HAK
CHUNG TAU HOI CHI, DOH DOH YAT CHI KAAU NEI NGOH LOI CHUNG YIN
DOH DOH YAT JAAP SEUNG JAAP JAU YUE PAAI LIN, JAU YEUNG KEK CHING WOON WOON GOI BIN
CHUNG TAU SIK YIN, SIK YIN YAT GOH GANG SUN NGOI CHING YAN SUEN
SEUNG LUEN JI DO SEUNG JAAP MEI NANG YUEN SIN, HO JUN YIT CHING CHUNG LOI YAT PIN
YING YIN SI NGOH, WAAK WOOI WAT KEUNG YAT DIM
DAAN MEI WOOI SEUNG, JEUNG SEUNG WOOI BEI TO YIM
JI SEUNG JE YAT CHI YUE FAAI, NANG SING WAI JUI JUE SIN
DONG FOO KAP SI JIU GAU MO SEUNG, CHIN HANG YING GAU PIN DEI SUET SEUNG
DONG SEI GWAI SEUNG JOI CHEUNG SI, NANG WAAI PO NEI SI JUI DAAI LEI SEUNG
YIN SAT SI WAN LUEN GAAN FAN BIT HAU, MOOT YAU LIK HEI JOI JAU
YIN SAT SI YAT YE JI DUNG NIM GAU, MOOT YAU BAAN FAAT FONG SAU
JI MONG SEUNG GAN NEI HUI BEI SAI, FUNG JOI GAP HOH JUK GAN NEI SAU
CHUNG TAU HOI CHI, DOH DOH YAT CHI KAAU NEI NGOH LOI CHUNG YIN
DOH DOH YAT JAAP SEUNG JAAP JAU YUE PAAI LIN, JAU YEUNG KEK CHING WOON WOON GOI BIN
CHUNG TAU SIK YIN, SIK YIN YAT GOH GANG SUN NGOI CHING YAN SUEN
SEUNG LUEN JI DO SEUNG JAAP MEI NANG YUEN SIN, HO JUN YIT CHING CHUNG LOI YAT PIN
YING YIN SI NGOH, WAAK WOOI WAT KEUNG YAT DIM
DAAN MEI WOOI SEUNG, JEUNG SEUNG WOOI BEI TO YIM
JI SEUNG JE YAT CHI WOH NEI, NANG TUNG HANG DO JUNG DIM
MONG GEI NGAI TOI WA MIN, DAI YI CHI HOK TUET HIM
CHAN GEI HOH CHING LEI TAAI DOH KUET SAT, TAAI DOH DIK KWAI HIM
MONG GEI BO YUE WA MIN, DAI YI CHI MONG HEUNG TIN, JUNG HOH YUE GWOH CHING TIN
HOH SI HOI CHI, DOH DOH YAT CHI HON NEI NGOH YUE HOH YIN
DOH DOH YAT BO JUK JAAP YUNG LOI YUE YUEN, MING WAN WAAK NANG YUEN CHUEN GOI BIN
YIN YI YIN FONG, SI GOK JI GOK YAT BIN
DAAN YUEN YAU TIN, WOOI JAN DIK GAN NEI GIT SIK NGAM LUEN YIT LUEN DOH YAT PIN
KEI PAAN LOI DO JE TIN, WAI HAM KIU DUEN HOH BIN
SI GAAN CHEUNG DEI GOI BIN, WAI DUK, YAN MAT, BAT BIN
[tab:Chinese]
耿耿于上次太绝情 残留全是冷漠布景
纠结故事极难忘 难忘爱你但我没承认
都只因上次太忘形 谁人才重要未看清
应有对白被遗忘 遗忘半句道歉没说清
若是幸运地展开续集 让我学会把握
日夜背诵陌生的独白 让态度也掌握
只要可跟你再遇见 伤过的会珍惜每刻
从头开始 多多一次靠你我来重演
多多一集上集就如排练 就让剧情缓缓改变
从头饰演 饰演一个更信爱情人选
相恋之道上集未能完善 耗尽热情重来一遍
仍然是我 或会倔强一点
但未会想 像上回被讨厌
只想这一次愉快 能成为最主线
当呼吸是照旧无常 前行仍旧遍地雪霜
当四季尚在场时 能怀抱你是最大理想
现实是混乱间分别后 没有力气再走
现实是日夜只懂念旧 没有办法放手
只妄想跟你去避世 风再急可捉紧你手
从头开始 多多一次靠你我来重演
多多一集上集就如排练 就让剧情缓缓改变
从头饰演 饰演一个更信爱情人选
相恋之道上集未能完善 耗尽热情重来一遍
仍然是我 或会倔强一点
但未会想 像上回被讨厌
只想这一次和你 能同行到终点
忘记危殆画面 第二次学脱险
趁机可清理太多缺失太多的亏欠
忘记暴雨画面 第二次望向天 总可雨过晴天
何时开始 多多一次看你我如何演
多多一部续集用来如愿 命运或能完全改变
然而现况 是各自各一边
但愿有天 会真的跟你结识暗恋热恋多一遍
期盼来到这天 遗憾桥段可变
时间场地改变 唯独人物不变
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *