Faye Wong – Yung Yi Sau Seung Dik Nui Yan

Faye Wong – Yung Yi Sau Seung Dik Nui Yan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

YAN JIM JUI LIU YE GANG SAM, JOI JE YAT HAK DOH MOH JIP GAN
SI SEUNG, FONG CHI JOI YIU HAM, MAAU TUN, YA GANG SAM
CHANG BEI POH SUI GWOH DIK SAM, YEUNG NEI GAM TIN HING HING TIP GAN
DOH SIU, ON WAI KAP YI MAN, TAU TAU, DIK JOI SANG

CHING NAAN JI GAM, NGOH KEUK KEI SAT SUK YUE, GIK DO YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU, BAT YIU, BAT YIU JAAU LOI JAAU HUI, CHING JAN SIK, NGOH DIK SAM
YUE MING BAAK NGOH, GAI JUK CHING YUEN YIT LUEN, JE GOH YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU DANG, JE YAT HAK, CHING YIT MAN

CHEUNG YE YAU NEI JUI YA JAN, YEUNG NGOH JUNG YUE JAAU DO SUN YAM
BAT GOON, YAT CHAI SI YI MAN, FAAI LOK, SI CHING YAN

CHANG HOI PA LIU JE YAT SANG, SI NEI CHI JUNG GAM SAM KAAU GAN
NGOH FONG JI YUNG YAU JEUK YUEN FAN, CHUNG GIN, NGOH SUN SAM
CHANG BEI POH SUI GWOH DIK SAM, YEUNG NEI GAM TIN HING HING TIP GAN
DOH SIU, ON WAI KAP YI MAN, TAU TAU, DIK JOI SANG

CHING NAAN JI GAM, NGOH KEUK KEI SAT SUK YUE, GIK DO YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU, BAT YIU, BAT YIU JAAU LOI JAAU HUI, CHING JAN SIK, NGOH DIK SAM
YUE MING BAAK NGOH, GAI JUK CHING YUEN YIT LUEN, JE GOH YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
JUNG CHI YAT SANG, YA FOH BOON DIK YIT MAN

CHEUNG YE YAU NEI JUI YA JAN, YEUNG NGOH JUNG YUE JAAU DO SUN YAM
BAT GOON, YAT CHAI SI YI MAN, FAAI LOK, SI CHING YAN

CHING NAAN JI GAM, NGOH KEUK KEI SAT SUK YUE, GIK DO YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU, BAT YIU, BAT YIU JAAU LOI JAAU HUI, CHING JAN SIK, NGOH DIK SAM
YUE MING BAAK NGOH, GAI JUK CHING YUEN YIT LUEN, JE GOH YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU DANG, JE YAT HAK, CHING YIT MAN

CHEUNG YE YAU NEI JUI YA JAN, YEUNG NGOH JUNG YUE JAAU DO SUN YAM
BAT GOON, YAT CHAI SI YI MAN, FAAI LOK, SI CHING YAN

Chinese

人渐醉了夜更深 在这一刻多麽接近
思想 彷似在摇撼 矛盾 也更深
曾被破碎过的心 让你今天轻轻贴近
多少 安慰及疑问 偷偷 的再生

情难自禁 我却其实属於 极度容易受伤的女人
不要 不要 不要骤来骤去 请珍惜 我的心
如明白我 继续情愿热恋 这个容易受伤的女人
不要等 这一刻 请热吻

长夜有你醉也真 让我终於找到信任
不管 一切是疑问 快乐 是情人

曾害怕了这一生 是你始终甘心靠近
我方知拥有著缘份 重建 我信心
曾被破碎过的心 让你今天轻轻贴近
多少 安慰及疑问 偷偷 的再生

情难自禁 我却其实属於 极度容易受伤的女人
不要 不要 不要骤来骤去 请珍惜 我的心
如明白我 继续情愿热恋 这个容易受伤的女人
终此一生 也火般的热吻

长夜有你醉也真 让我终於找到信任
不管 一切是疑问 快乐 是情人

情难自禁 我却其实属於 极度容易受伤的女人
不要 不要 不要骤来骤去 请珍惜 我的心
如明白我 继续情愿热恋 这个容易受伤的女人
不要等 这一刻 请热吻

长夜有你醉也真 让我终於找到信任
不管 一切是疑问 快乐 是情人

Print Lyric Print Lyric