Faye Wong – Yung Yi Sau Seung Dik Nui Yan

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YAN JIM JUI LIU YE GANG SAM, JOI JE YAT HAK DOH MOH JIP GAN
SI SEUNG, FONG CHI JOI YIU HAM, MAAU TUN, YA GANG SAM
CHANG BEI POH SUI GWOH DIK SAM, YEUNG NEI GAM TIN HING HING TIP GAN
DOH SIU, ON WAI KAP YI MAN, TAU TAU, DIK JOI SANG
CHING NAAN JI GAM, NGOH KEUK KEI SAT SUK YUE, GIK DO YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU, BAT YIU, BAT YIU JAAU LOI JAAU HUI, CHING JAN SIK, NGOH DIK SAM
YUE MING BAAK NGOH, GAI JUK CHING YUEN YIT LUEN, JE GOH YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU DANG, JE YAT HAK, CHING YIT MAN
CHEUNG YE YAU NEI JUI YA JAN, YEUNG NGOH JUNG YUE JAAU DO SUN YAM
BAT GOON, YAT CHAI SI YI MAN, FAAI LOK, SI CHING YAN
CHANG HOI PA LIU JE YAT SANG, SI NEI CHI JUNG GAM SAM KAAU GAN
NGOH FONG JI YUNG YAU JEUK YUEN FAN, CHUNG GIN, NGOH SUN SAM
CHANG BEI POH SUI GWOH DIK SAM, YEUNG NEI GAM TIN HING HING TIP GAN
DOH SIU, ON WAI KAP YI MAN, TAU TAU, DIK JOI SANG
CHING NAAN JI GAM, NGOH KEUK KEI SAT SUK YUE, GIK DO YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU, BAT YIU, BAT YIU JAAU LOI JAAU HUI, CHING JAN SIK, NGOH DIK SAM
YUE MING BAAK NGOH, GAI JUK CHING YUEN YIT LUEN, JE GOH YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
JUNG CHI YAT SANG, YA FOH BOON DIK YIT MAN
CHEUNG YE YAU NEI JUI YA JAN, YEUNG NGOH JUNG YUE JAAU DO SUN YAM
BAT GOON, YAT CHAI SI YI MAN, FAAI LOK, SI CHING YAN
CHING NAAN JI GAM, NGOH KEUK KEI SAT SUK YUE, GIK DO YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU, BAT YIU, BAT YIU JAAU LOI JAAU HUI, CHING JAN SIK, NGOH DIK SAM
YUE MING BAAK NGOH, GAI JUK CHING YUEN YIT LUEN, JE GOH YUNG YI SAU SEUNG DIK NUI YAN
BAT YIU DANG, JE YAT HAK, CHING YIT MAN
CHEUNG YE YAU NEI JUI YA JAN, YEUNG NGOH JUNG YUE JAAU DO SUN YAM
BAT GOON, YAT CHAI SI YI MAN, FAAI LOK, SI CHING YAN
[tab:Chinese]
人渐醉了夜更深 在这一刻多麽接近
思想 彷似在摇撼 矛盾 也更深
曾被破碎过的心 让你今天轻轻贴近
多少 安慰及疑问 偷偷 的再生
情难自禁 我却其实属於 极度容易受伤的女人
不要 不要 不要骤来骤去 请珍惜 我的心
如明白我 继续情愿热恋 这个容易受伤的女人
不要等 这一刻 请热吻
长夜有你醉也真 让我终於找到信任
不管 一切是疑问 快乐 是情人
曾害怕了这一生 是你始终甘心靠近
我方知拥有著缘份 重建 我信心
曾被破碎过的心 让你今天轻轻贴近
多少 安慰及疑问 偷偷 的再生
情难自禁 我却其实属於 极度容易受伤的女人
不要 不要 不要骤来骤去 请珍惜 我的心
如明白我 继续情愿热恋 这个容易受伤的女人
终此一生 也火般的热吻
长夜有你醉也真 让我终於找到信任
不管 一切是疑问 快乐 是情人
情难自禁 我却其实属於 极度容易受伤的女人
不要 不要 不要骤来骤去 请珍惜 我的心
如明白我 继续情愿热恋 这个容易受伤的女人
不要等 这一刻 请热吻
长夜有你醉也真 让我终於找到信任
不管 一切是疑问 快乐 是情人
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *