Alex Fong ft. Stephy Tang – Ho Ho Luen Ngoi

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
GUNG NEI SEUNG SIK SAAM CHIN TIN, NGOH MOOT MING MO SING
HING HANG YA YUE NEI GWAANG GWOH, NA YAT DUEN LUI CHING
CHANG SI YAT YE KEI DOI NEI, SI SE YAT DIM TUNG CHING
NGOH DUI NEI SI GOO JAP, JO MUNG WAAK TAAI YIT CHING

JOI SAI SEUNG, SI NEI CHI JUNG BAT HANG TUI HAU WAI MONG NGOH, GAM GIK NEI SAM YI
DAAN CHING YAN BEI, JI GEI FAN HOI GANG YI, PA NGOH NGOI SEUNG NEI WAAI LIU SI

YUEN LIU BA, YUE MO YI NGOI, CHUNG GAM HOI CHI GOI HO HO LUEN NGOI
FONG HA CHUNG CHIN YAT DUEN GAM CHING, CHOI NANG JUI KAU JEUNG LOI, NEI JAU CHI MOOT CHUEN JOI

YUEN LIU BA, YIN YI NEI BAT JOI, CHING FONG MEI JEUNG WAAN SEUNG BOON BIN GOI
GO BIT CHUNG CHIN JUNG SI BAT YI, YUEN LOI GA YUE JI DAK NGOH JOI
NGOH GING MEI NANG MIK CHAM HA YAT WAI JI NGOI

GAU SUN SIK YING GOI SAAN JAU, JOI MOOT LAU PANG JING
NGOH GUNG NEI HUI DO JUI YUEN, YA JI SI YAU CHING
YUE YIN SAT SI CHEUNG WAAN SIU, YAT JO CHING CHOH NOI CHING
GWOH HUI SI YUNG GAM, WAAK SI MEI HANG SIK YING

SI NGOH BAN, DAAI KOI BIT SUI SIN GING CHOH NG CHOI NANG WOOI, FAN CHING NGOH SAM YI
GUNG HANG SING JEUNG, SO BAT CHING DIK GOO SI, NGOH YI NGOI SEUNG NEI WAAI LIU SI

( NGOH NGOI NEI NEI BAAN JOK BAT JI )
YUEN LIU BA, YUE MO YI NGOI ( JO GOI SAAN HOI, JUNG YAU GAM KOI )
CHUNG GAM HOI CHI GOI HO HO LUEN NGOI ( WAI HOH NGOH JIK MOK BAT LOI )
FONG HA CHUNG CHIN YAT DUEN GAM CHING, CHOI NANG JUI KAU JEUNG LOI
NEI JAU CHI MOOT CHUEN JOI
( DONG JO NGOH MOOT CHUEN JOI )
YUEN LIU BA, YING NANG CHAANG HEI LOI ( YING GOI FONG HOI, MOOT YAU GAM KOI )
CHIN JUN BIN YEUNG JI JUEN SAM FONG HOI ( KEI MONG NEI NANG CHAM MIK NGOI )
GO BIT CHUNG CHIN JUNG SI BAT YI, YIN YI GA YUE BAT JI NEI JOI ( JI DAK NGOH JOI )
NEI HOH YUEN YING DAU LAU JOI JE NGOI HOI
( JOI BAT YUEN MAANG MUK LAU JOI JE NGOI HOI )
NGOH YUE NEI, DAAI KOI CHI JUNG BAT NANG SEUNG NGOI
HOH FAU BAT LEI HOI, GONG CHUT NEI DIK GAM KOI
NEI YUNG SAM LUEN NGOI
( NGOH YUNG SAM LUEN NGOI )
HA DUEN DO LO DING GANG JING CHOI
YUEN LIU BA, YUE MO YI NGOI, CHANG SAT LUEN DIK DO BIT SUI LUEN NGOI
FOOI HAN CHUNG CHIN YAN MOON GAM CHING, SEUNG SEUNG CHAAI YI JEUNG LOI
NGOH JAU CHI MOOT CHUEN JOI
( NEI JAU CHI MOOT CHUEN JOI )
YUEN LIU BA, YING NANG CHAANG HEI LOI, CHIN JUN BIN YEUNG JI JUEN SAM FONG HOI
GO BIT CHUNG CHIN JUNG SI BAT YI, YIN YI GA YUE BAT JI NEI JOI
( GO BIT CHUNG CHIN JUNG SI BAT YI, YIN YI GA YUE JI DAK NGOH JOI )
NEI HOH YUEN LAU HA LOI PAAN YAT WAI JI NGOI ( WOOI FAU YUEN LAU HA LOI PAAN YAT WAI JI NGOI )
[tab:Chinese]
共你相識三千天 我沒名無姓
慶幸也與你逛過 那一段旅程
曾是日夜期待你 施捨一點同情
我對你是固執 做夢或太熱情

在世上 是你始終不肯退後遺忘我 感激你心意
但情人比 知己分開更易 怕我愛上你壞了事

完了吧 如無意外 從今開始該好好戀愛
放下從前一段感情 才能追求將來 你就似沒存在

完了吧 然而你不在 情況未像幻想般變改
告別從前總是不易 原來假如只得我在
我竟未能覓尋下一位摯愛

舊訊息應該刪走 再沒留憑證
我共你去到最遠 也只是友情
如現實是場玩笑 一早清楚內情
過去是勇敢 或是未肯適應

是我笨 大概必須先經錯誤才能會 分清我心意
共行成長 數不清的故事 我已愛上你壞了事

(我愛你你扮作不知)
完了吧 如無意外 (早該散開 縱有感慨)
從今開始該好好戀愛 (為何我寂寞不來)
放下從前一段感情 才能追求將來
你就似沒存在
 (當做我沒存在)
完了吧 仍能撐起來 (應該放開 沒有感慨)
前進便讓自尊心放開 (期望你能尋覓愛)
告別從前總是不易 然而假如不止你在 (只得我在)
你可願仍逗留在這愛海
 (再不願盲目留在這愛海)
我與你 大概始終不能相愛
可否不離開 講出你的感慨
你用心戀愛
 (我用心戀愛)
下段道路定更精彩
完了吧 如無意外 曾失戀的都必須戀愛
悔恨從前隱瞞感情 常常猜疑將來
我就似沒存在
 (你就似沒存在)
完了吧 仍能撐起來 前進便讓自尊心放開
告別從前總是不易 然而假如不止你在
(告別從前總是不易 然而假如只得我在)
你可願留下來盼一位摯愛 (會否願留下來盼一位摯愛)
[tab:END]
Video credits: coco3viki3keroro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *