Nicholas Tse – Yau Lok Cheung

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
Note: The KTV version is in right speaker output, instead of the usual left.
JUK GOH JI, JUK GOH JI, JUK GOH YING SIK
TONG SI TIM, SUN SI HUNG, SUI SI KEI JIK
HON DUNG LIU, YIN HAU CHAM MIK CHAM MIK, LING YAT JUNG, GA JIK
JUK GOH MUNG, JUK FOO LIM, JUK CHI LUI JIK
PO HEI GWOH, FONG DAI LIU, YIN HAU WOOI YIK
YIN HAU KEI DOI KEI DOI KEI DOI HA YAT WAI, JIP LIK
NEI YUE NGOH YING SAM TIU, YAT CHAI DO BAT CHUNG YIU
NEI YUE NGOH YING SEUNG SUN, YUE HOH BAT DAK LIU
YIN FOH JUI HAU YA WOOI TUI SIU
JUI PAN FAN DIK FA YUEN YAU LOK GWOH, DAAN KAU DUNG SAM
JAU SUEN SI SAI GAAI MOOT YAT, FOO SAM JI MAN
DO SEUNG MIU MIU GING SAM
JUI FOON FONG DIK GUNG YUEN YAU LOK GWOH, WAI HOH YING JAN
YEUK NGOH TONG JIM YAT JIK WAI, DO SEUNG YAP JOH
GOON SEUNG JE GOH GING HIM, YAN SANG
JO DUI SI, JO CHOH SI, WOON GOH LIM SIK
DUI BAT HEI, DUI DAK HEI, LAU HA PING GIK
HON HOI LIU, YIN HAU SING SAU SING SAU, LING YAT JUNG, AAT LIK
WOOI GWOH MIN, DO GWOH BIT, JIK DO SUK SIK
HON YAT NGAAN, MAN YAT CHI, LAU HA HAN JIK
NGOI BAT GAU, YIN HAU CHUEN JOI CHUEN JOI, LING YAT JUNG, GOK LIK
NEI YUE NGOH YING SAM TIU, YAT CHAI DO BAT CHUNG YIU
NEI YUE NGOH YING SEUNG SUN, YUE HOH BAT DAK LIU
YIN FOH JUI HAU YA WOOI TUI SIU
JUI PAN FAN DIK FA YUEN YAU LOK GWOH, DAAN KAU DUNG SAM
JAU SUEN SI SAI GAAI MOOT YAT, FOO SAM JI MAN
DO SEUNG MIU MIU GING SAM
JUI FOON FONG DIK GUNG YUEN YAU LOK GWOH, WAI HOH YING JAN
YEUK NGOH TONG JIM YAT JIK WAI, DO SEUNG YAP JOH
GOON SEUNG JE GOH GING HIM, YAN SANG
JUI PAN FAN DIK FA YUEN YAU LOK GWOH, DAAN KAU DUNG SAM
JAU SUEN SI SAI GAAI MOOT YAT, FOO SAM JI MAN
DO SEUNG MIU MIU GING SAM
JUI FOON FONG DIK GUNG YUEN YAU LOK GWOH, WAI HOH YING JAN
YEUK NGOH TONG JIM YAT JIK WAI, DO SEUNG YAP JOH
GOON SEUNG JE GOH GING HIM, YAN SANG
[tab:Chinese]
逐个字逐个字逐个认识
糖是甜唇是红谁是奇迹
看懂了 然后寻觅寻觅 另一种价值
逐个梦逐副脸逐次累积
抱起过放低了然后回忆
然後期待期待期待下一位接力
你与我仍心跳 一切都不重要
你与我仍相信如何不得了
烟火最后也会退烧
最缤纷的花园游乐过 但求动心
就算是世界末日抚心自问
都想秒秒惊心
最宽方的公园游乐过 为何认真
若我倘占一席位都想入座
观赏这个惊险人生
做对事做错事换个脸色
对不起对得起留下评击
看开了然后承受承受 另一种压力
会过面道过别直到熟悉
看一眼吻一次留下痕迹
愛不夠 然後存在存在另一種角力
你与我仍心跳 一切都不重要
你与我仍相信如何不得了
烟火最后也会退烧
最缤纷的花园游乐过 但求动心
就算是世界末日抚心自问
都想秒秒惊心
最宽方的公园游乐过 为何认真
若我倘占一席位都想入座
观赏这个惊险人生
最缤纷的花园游乐过 但求动心
就算是世界末日抚心自问
都想秒秒惊心
最宽方的公园游乐过 为何认真
若我倘占一席位都想入座
观赏这个惊险人生
[tab:END]
Video credits: pgpg0715

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *