Vincy Chan – Jau Sau

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
GA SI JI YIU YAT DIM SIU HEK, SIU HIN YAT HA BIN WOOI JAAU NGOH
GA SI SEUNG YIU JUK GWONG YING JIU, GUI BOOI HEI FAAI BIN YAU SUI YIU
JAAU GANG GONG GAU DIK FOH SIK, NGOH JI NGOH GAN YAU DIK GA JIK
GA SI JI YIU YAT HAK ON WAI, CHUNG SAK HUNG DONG BIN GEI DAK NGOH
GA SI SEUNG YIU BOON LUI NA YEUNG, MOH DO JUK BAT DO DIK GAM GOK BIN YIU
CHAM MIK GANG YAU CHUI GANG SAN BEI GOK SIK
NGOH JE MOH, JAU SAU, JUI JUNG JI HOH FA WAI PANG YAU
FUNG HIN PIN YI DO, YING DING NGOH BAT SE DAK, CHIT JAU
MING JI NGOH JIK JAAU JIK DO SAT JOI YA BAT BIT SEUNG SAM
MING JI NEI JOI LEI YUNG NGOH TAAI FONG BIN HANG GAN
NGOH TAAI JEUNG BIN LEI DIM, JIK SI FAAN MAAI SOH SUI DIK YAT CHAI
YIK MOOT FAAT LAU JUE NEI JE WAI GWAI BAN
NANG KAP NEI YAT JO KAP NEI JUET MOOT YAU GING HEI FAAT SANG
LIN HO CHUE YIK BEI JAAP GWAAN DONG YING FAN
KEI SAT NEI, HON BAT HEI NGOH TAAI YI BEI JAAU DO, GIN GWAAN LIU JOI MOOT FAAT, KAP YAN
PO TUNG DIK NGOH DONG YIN BAT WOOI, CHA DAK SI NEI BEI NGOH JANG NGOH
PIN PIN BAT WOOI HO DAK SI NEI, GAM YUE SEUNG SUN SI NEI SAM LUI
BAT WOOI GAM DO SANG YIM DIK, NEI JI GEI DAK NGOH CHUT GWOH LIK
BAT FAN JO MAAN BAT GOON TIN HEI, BAT BIT YAU GA WAI NEI SEUNG DO
JE MOH JAU DO YEUNG NGOH BIN SING, PIU FAT YUE JOH GAN DIK HUNG HEI YEUNG NEI
CHUNG MOOT YAU HING JI HUI WAI NGOH TAAN SIK
NGOH JE MOH, JAU SAU, JUI JUNG JI HOH FA WAI PANG YAU
FUNG HIN PIN YI DO, YING DING NGOH BAT SE DAK, CHIT JAU
MING JI NGOH JIK JAAU JIK DO SAT JOI YA BAT BIT SEUNG SAM
MING JI NEI JOI LEI YUNG NGOH TAAI FONG BIN HANG GAN
NGOH TAAI JEUNG BIN LEI DIM, JIK SI FAAN MAAI SOH SUI DIK YAT CHAI
YIK MOOT FAAT LAU JUE NEI JE WAI GWAI BAN
NANG KAP NEI YAT JO KAP NEI JUET MOOT YAU GING HEI FAAT SANG
LIN HO CHUE YIK BEI JAAP GWAAN DONG YING FAN
KEI SAT NEI, HON BAT HEI NGOH TAAI YI BEI JAAU DO, GIN GWAAN LIU JOI MOOT FAAT, KAP YAN
MING JI NGOH JIK JAAU JIK DO SAT JOI YA BAT BIT SEUNG SAM
MING JI NEI JOI LEI YUNG NGOH TAAI FONG BIN HANG GAN
NGOH TAAI JEUNG BIN LEI DIM, JIK SI FAAN MAAI SOH SUI DIK YAT CHAI
YIK MOOT FAAT LAU JUE NEI JE WAI GWAI BAN
NANG KAP NEI YAT JO KAP NEI JUET MOOT YAU GING HEI FAAT SANG
LIN HO CHUE YIK BEI JAAP GWAAN DONG YING FAN
KEI SAT NEI, HON BAT HEI NGOH TAAI YI BEI JAAU DO, GIN GWAAN LIU JOI MOOT FAAT, KAP YAN
[tab:Chinese]
假使只要一点小吃 消遣一下便会找我
假使想要烛光映照 举杯起筷便有需要
找更讲究的货色 我知我仅有的价值
假使只要一刻安慰 充塞空档便记得我
假使想要伴侣那样 摸到捉不到的感觉便要
寻觅更有趣更神秘角色
我这麽 就手 最终只可化为朋友
奉献便宜到 认定我不捨得 撤走
明知我即找即到实在也不必上心
明知你在利用我太方便行近
我太像便利店 即使贩卖所需的一切
亦没法留住你这位贵宾
能给你一早给你绝没有惊喜发生
连好处亦被习惯当应份
其实你 看不起我太易被找到 见惯了再没法 吸引
普通的我当然不会 差得使你避我憎我
偏偏不会好得使你 甘於相信是你心里
不会感到生厌的 你只记得我出过力
不分早晚不管天气 不必休假为你想到
这麽周到让我变成 飘忽於左近的空气让你
从没有兴緻去为我歎息
我这麽 就手 最终只可化为朋友
奉献便宜到 认定我不捨得 撤走
明知我即找即到实在也不必上心
明知你在利用我太方便行近
我太像便利店 即使贩卖所需的一切
亦没法留住你这位贵宾
能给你一早给你绝没有惊喜发生
连好处亦被习惯当应份
其实你 看不起我太易被找到 见惯了再没法 吸引
明知我即找即到实在也不必上心
明知你在利用我太方便行近
我太像便利店 即使贩卖所需的一切
亦没法留住你这位贵宾
能给你一早给你绝没有惊喜发生
连好处亦被习惯当应份
其实你 看不起我太易被找到 见惯了再没法 吸引
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published.