Sugar Club – Bit Faan Jeuk Ngoh

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
MO SUI DOH YIM SIK YAT NGAAN BIN HON CHUEN
MO SUI GA SING SING DIK SUET WAI LIU, BEI WOO NGOH DIK ON CHUEN
MING JI JI SEUNG, JE JOH TIM YIN MAN NGOH, GUNG SUI JOI DAU JUEN
YUE LUNG NGOH JI WAI SUN SAM, JUNG BIT POH SUEN
TUNG HUNG YAN GAN SAU GEI DUI JI BIN SIU
FAAN FUK JAI BIK DIK JI SUN HAU YAU, GIK TIM MAT DIK SEUNG JIU
SUI JI GAM TIN, JIU NOI YAN NANG LING NGOH, GIK NAAN SAU BAT LIU
TING DUN LIU, CHOI SAP MIU, NING JING LUI SEUNG NEI BIN SIU, LING SING HEUNG HEI YAT HAK BO SIU
BIT FAAN JEUK NGOH, BIT FAAN JEUK NGOH, NING YUEN GUI HEI SEUNG SAU FUNG BAI JEUK YI DOH
KAU NEI SUN YAM, BIT YIU KWAI TAAM SI CHAAT NGOH, KAU NEI BAT SUI JE MOH
CHING NEI BIT FAAN JEUK NGOH, BIT LAU YIN LIN SOH, YUE JI SEUNG HIN CHUT HAN NGOI NGOH
DAAN FONG SIK YAU SI GANG DOH, WAAK NEI JUNG BAT CHAAT GOK, CHANG JO CHOH
WAAK NEI JI HEI FOON BA JEUK NGOH
MING HIN BEI CHI DO SEUNG GOO LUI TAAI DOH
CHUNG FUK GONG CHUT DIK FOO CHO JI GUI, TIP JOI YI BIN SAU LOH
NAAN YAN DONG TIN, JE YEUNG HANG CHIN MAN NGOH, WAI SUI YIK HUK GWOH
CHOI JI GOK, MING BAAK NEI, CHUNG MOOT CHIT DAI SUN YAM NGOH, WAAN BEI FAN SAU SEUNG DAK GANG DOH
BIT FAAN JEUK NGOH, BIT FAAN JEUK NGOH, NING YUEN GUI HEI SEUNG SAU FUNG BAI JEUK YI DOH
KAU NEI SUN YAM, BIT YIU KWAI TAAM SI CHAAT NGOH, KAU NEI BAT SUI JE MOH
CHING NEI BIT FAAN JEUK NGOH, BIT LAU YIN LIN SOH, YUE JI SEUNG HIN CHUT HAN NGOI NGOH
DAAN FONG SIK YAU SI GANG DOH, WAAK NEI JUNG BAT CHAAT GOK, CHANG JO CHOH
SUI SUET HAN SEUNG GAN NGOH PAAK TOH
BIT FAAN JEUK NGOH, BIT FAAN JEUK NGOH, NING YUEN GUI HEI SEUNG SAU FUNG BAI JEUK YI DOH
KAU NEI SUN YAM, BIT YIU KWAI TAAM SI CHAAT NGOH, KAU NEI HON CHING CHOH
CHING NEI BIT FAAN JEUK NGOH, BIT LAU YIN LIN SOH, YUE JI SEUNG HIN CHUT HAN NGOI NGOH
DAAN FONG SIK YAU SI GANG DOH, WAAK NEI JUNG BAT CHAAT GOK, CHANG JO CHOH
CHUNG JUI CHOH HOI CHI YI JO CHOH
[tab:Chinese]
无需多掩饰一眼便看穿
无需假腥腥的说为了 庇护我的安全
明知只想 借助甜言问我 共谁在兜转
愚弄我智慧信心 终必破损
瞳孔因跟手机对峙变小
繁复挤迫的资讯后有 极甜蜜的相照
谁知今天 照内人能令我 极难受不了
停顿了 才十秒 宁静里想你便笑 铃声响起一刻报销
别烦著我 别烦著我 宁愿举起双手封闭著耳朵
求你信任 别要窥探视察我 求你不需这麽
请你别烦著我 别留言连锁 如只想显出很爱我
但方式有是更多 或你总不察觉 曾做错 或你只喜欢霸著我
明显彼此都双顾虑太多
重覆讲出的枯燥字句 贴在耳边搜罗
难忍当天 这样行前问我 为谁亦哭过
才自觉 明白你 从没彻底信任我 还比分手伤得更多
别烦著我 别烦著我 宁愿举起双手封闭著耳朵
求你信任 别要窥探视察我 求你不需这麽
请你别烦著我 别留言连锁 如只想显出很爱我
但方式有是更多 或你总不察觉 曾做错 谁说很想跟我拍拖
别烦著我 别烦著我 宁愿举起双手封闭著耳朵
求你信任 别要窥探视察我 求你看清楚
请你别烦著我 别留言连锁 如只想显出很爱我
但方式有是更多 或你总不察觉 曾做错 从最初开始已做错
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *