Stephanie Cheng ft. Linda Chung – Ngoi Dak Hei

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
PA SAU SEUNG SAT HUI MOOT DAAM NGOI, GIT GUK KEUK BAT GOI
HEUNG HAU HON JI HON CHUNG SEUNG TUNG, JAM YUNG YAU YIN JOI

JING JOI NGOI BAT GOO HA YAT MIU, CHOH NG YUE JING CHOI
NGOI JI GEI SOH NGOI JAU BAT WOOI, GING TIN DIT HA LOI

SUI YAU YIU WOOI GOO, (BAT YIU JOI DONG HA WAAI MIN)
YUNG NGOH SAM TAI YIM, (GAN NGAAN CHIN DIK LO LIN SIN)
NGOH YI JAN SAN JAN SAM, JAN YI DEI SEUNG YIN
GO DAI HEI DIT DEI HAU TIN GO CHAANG DAK HEI
NANG SEUNG SAU YUNG PO BEI YUE JE FUNG YAU NEI SEUNG BEI

TUNG HANG SI JUK GAN SOH YAU GING HEI, NEI NGOH DIK YAT CHAI SAI JIT, GANG JING MEI
YAU JUE GWONG BO HEI MEI GAU JAN SAM LIU BAT HEI
WAI YAT JE YAT DUI MOOT YUE SAN BIN NA DUI SEUNG BEI

CHUNG CHIN CHANG DAAM SAM SAT HUI, JUNG SAT JI GAAU BEI, DAAN NGOH YI NGOI DAK HEI
PA POK HUNG JI POK HUNG TAU YAP DO MOOI FAN MOOI HAK DO WOOI GEI HA
JEUNG SUN SAM HUI BA NGOH DIK YI LUI FONG HA

WOOI YAT SAI BAT BIN MA GING DAK HEI BIN GWA
YEUK JUI HAU GO BIT LIU, YIK SI NGOI BA

JAAU GAN HOI SAM, DIK YAT HAK, YUE LAU LUI, DIK YAT HAK
JAM MONG TIN HUI DA GWA, YAT LO GAN NEI JUEN FA
SEUNG YUNG YAT HAK, (HANG FUK MA), JAANG CHAAU YAT HAK, (JAU YAT HA)
LAU YI GWOH CHING HOH YI, HON DO NGAAN CHIN NA BIN FA

SUI YAU YIU WOOI GOO, (BAT YIU JOI DONG HA WAAI MIN)
YUNG NGOH SAM TAI YIM, (GAN NGAAN CHIN DIK LO LIN SIN)
NGOH YI JAN SAN JAN SAM, JAN YI DEI SEUNG YIN
GO DAI HEI DIT DEI HAU TIN GO CHAANG DAK HEI
NANG SEUNG SAU YUNG PO BEI YUE JE FUNG YAU NEI SEUNG BEI

TUNG HANG SI JUK GAN SOH YAU GING HEI, NEI NGOH DIK YAT CHAI SAI JIT, GANG JING MEI
YAU JUE GWONG BO HEI MEI GAU JAN SAM LIU BAT HEI
WAI YAT JE YAT DUI MOOT YUE SAN BIN NA DUI SEUNG BEI

CHUNG CHIN CHANG DAAM SAM SAT HUI, JUNG SAT JI GAAU BEI, DAAN NGOH YI NGOI DAK HEI
BAT BIT DAK DO DAAI JUNG FOON FOO YUE GUNG HEI
NANG SEUNG SAU YUNG PO JIK JIP GAAN DAAN YA SUEN FUK HEI

TUNG HANG SI JUK GAN SOH YAU GING HEI
NEI NGOH DIK YAT CHAI SAI JIT, GANG JING MEI

YAU JUE GWONG BO HEI MEI GAU JAN SAM LIU BAT HEI
WAI YAT JE YAT DUI MOOT YUE SAN BIN NA DUI SEUNG BEI

MO YAN NANG JOH DONG DO NGOH, FUNG GING JE MOH MEI, MOOT CHOH NGOH NGOI DAK HEI
[tab:Chinese]
怕受伤失去没胆爱 结局却不改
向後看只看重伤痛 怎拥有现在

正在爱不顾下一秒 错误与精彩
爱自己所爱就不会 惊天跌下来

谁又要回顾 (不要在当下怀愐)
用我心体验 (跟眼前的路连线)
我以真身真心真意地上演
高低起跌地厚天高撑得起
能双手拥抱避雨遮风有你双臂

同行时捉紧所有惊喜 你我的一切细节 更精美
有珠光宝气未够真心了不起
唯一这一对没与身边那对相比

从前曾担心失去 终失之交臂 但我已爱得起
怕撲空至撲空投入到每分每刻都会记下
将信心去把我的疑虑放下

会一世不变吗经得起变卦
若最後告别了 亦是爱吧

抓紧开心的一刻 与流泪的一刻
怎望天去打掛 一路跟你转化
相拥一刻 (幸福吗) 争吵一刻 (就一下)
留意过程可以 看到眼前那变化

谁又要回顾 (不要在当下怀愐)
用我心体验 (跟眼前的路连线)
我以真身真心真意地上演
高低起跌地厚天高撑得起
能双手拥抱避雨遮风有你双臂

同行时捉紧所有惊喜 你我的一切细节 更精美
有珠光宝气未够真心了不起
唯一这一对没与身边那对相比

从前曾担心失去 终失之交臂 但我已爱得起
不必得到大众欢呼与恭喜
能双手拥抱直接简单也算福气

同行时捉紧所有惊喜
你我的一切细节 更精美

有珠光宝气未够真心了不起
唯一这一对没与身边那对相比

无人能阻挡到我 风景这麽美 没错我爱得起
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published.