Sita Chan – Gei Nim Bei

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YEUNG JOK YAT NGOI MO, JOI YIN JOI GIT GUK
SEUNG NGOI JUI HAU SAM, LUI THONG LIU YAT, DO
DAAI WA BEI KIT LO, DIK SI JEUK HUK SO
LUEN FOH GEI MONG TAAI GO, YUEN LOI SUE DAK GANG GA JO
TING SUET YUET NGOI YUET WOOI SEUNG TUNG LUI GIT CHUK
JE GOH DO LEI KEUK BAT YAP NO, YING YIN LING DAK HEI FONG BAT DO
YING NGOI JEUK NEI, GEI DAK HEI
GUNG NEI DAAN DA DIK DAU JEUK HEI, WAI HOH KEUK JUK JIM FOON HEI
YING NGOI SEUNG NEI, TAAI HOH BEI
JAU SUEN DONG TIN GAAI GOK HA LAANG JIN JI MEI, WAAN SIU JEUK DIK SEUNG HEI
DAAI WA BEI KIT LO, DIK SI JEUK HUK SO
LUEN FOH GEI MONG TAAI GO, YUEN LOI SUE DAK GANG GA JO
TING SUET YUET NGOI YUET WOOI SEUNG TUNG LUI GIT CHUK
JE GOH DO LEI KEUK BAT YAP NO, YING YIN LING DAK HEI FONG BAT DO
YING NGOI JEUK NEI, GEI DAK HEI
GUNG NEI DAAN DA DIK DAU JEUK HEI, WAI HOH KEUK JUK JIM FOON HEI
YING NGOI SEUNG NEI, TAAI HOH BEI
JAU SUEN DONG TIN GAAI GOK HA LAANG JIN JI MEI, WAAN SIU JEUK DIK SEUNG HEI
FAAN JIN DO JEUNG GWOH HUI WOOI YIK DO NGAU YI PIN CHA
MING MING JOI PIN NGOH DO HEI HON NEI DIK FA
YUNG JUN NGOH SAM HUET YING YENG BAT DO NEI NGOI YAT HAK
YUE HOH SEUNG SAM NEI JOI YI MA, MING NIN GAM TIN NEI HO MA
YING NGOI JEUK NEI, GEI DAK HEI
SI NEI JIK SI SANG HEI YIK MEI, LOI NIN PA YE SAM YIK HEI
YING NGOI SEUNG NEI, TAAI HOH BEI
MOOT FAAT GAM TIN GAAI GOK GUNG NEI JOI SEUNG YING, LAU NGAAN LUI DO, SAM SIK
[tab:Chinese]
让昨日爱慕 在现在结局
相爱最後心 里劏了一 刀
大话被揭露 敌视著哭诉
恋火寄望太高 原来输得更加糟
听说越爱越会伤痛里结束
这个道理却不入脑 仍然拎得起放不到
仍爱著你 记得起
共你单打的鬥著气 为何却逐渐欢喜
仍爱想你 太可悲
就算当天街角下冷战滋味 还笑著的想起
大话被揭露 敌视著哭诉
恋火寄望太高 原来输得更加糟
听说越爱越会伤痛里结束
这个道理却不入脑 仍然拎得起放不到
仍爱著你 记得起
共你单打的鬥著气 为何却逐渐欢喜
仍爱想你 太可悲
就算当天街角下冷战滋味 还笑著的想起
犯贱到将过去回忆都偶尔偏差
明明在骗我都稀罕你的花
用尽我心血仍赢不到你爱一刻
如何伤心你在意吗 明年今天你好吗
仍爱著你 记得起
是你即使生气亦美 来年怕夜深忆起
仍爱想你 太可悲
没法今天街角共你再相认 流眼泪都 心息
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *