Sammi Cheng – Mak Kai

Sammi Cheng – Mak Kai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

JAU SI LEI BIT GWOH, JAU SI WAAI NIM GWOH
BIN CHING CHOH NGOI JAM CHUT CHOH
BIN CHING CHOH NEI JAN DIK NGOI NGOH
DAAN WONG YAT NGOH HAN SOH

JAU SI SEUNG JO CHOH, JAU SI KAU JI NGOH
MEI JAN SIK SAN BIN YAT GOH
JOI CHI SANG JOI BAT SEUNG CHOH GWOH
CHUNG NIN YUET LUI, NANG CHUEN BO HON CHING CHOH

YAU CHI JI JUNG, JI YAU NEI YAT WAI
NAAN YI DOI TAI, NGOI DAK DOH JI SAI
JING HON JEUK DUI FONG MO YIN YUE
YING YIN SI GOK ON WAI

MING TIN SAI GAAN, JAM HUI JOK GOO GAI
WOH NEI MAK KAI, NGOI YAT SANG YAT SAI
SI NEI LING YAN SANG NANG YUEN MEI
SUI YAN KAP NEI, DANG YUE NGOH YAT CHAI

JAU SI SEUNG JO CHOH, JAU SI KAU JI NGOH
MEI JAN SIK SAN BIN YAT GOH
JOI CHI SANG JOI BAT SEUNG CHOH GWOH
CHUNG NIN YUET LUI, NANG CHUEN BO HON CHING CHOH

YAU CHI JI JUNG, JI YAU NEI YAT WAI
NAAN YI DOI TAI, NGOI DAK DOH JI SAI
JING HON JEUK DUI FONG MO YIN YUE
YING YIN SI GOK ON WAI

MING TIN SAI GAAN, JAM HUI JOK GOO GAI
WOH NEI MAK KAI, NGOI YAT SANG YAT SAI
SI NEI LING YAN SANG NANG YUEN MEI
SUI YAN KAP NEI, DANG YUE NGOH YAT CHAI

YAU CHI JI JUNG, JI YAU NEI YAT WAI
NAAN YI DOI TAI, NGOI DAK DOH JI SAI
JING HON JEUK DUI FONG MO YIN YUE
YING YIN SI GOK ON WAI

MING TIN SAI GAAN, JAM HUI JOK GOO GAI
WOH NEI MAK KAI, NGOI YAT SANG YAT SAI
SI NEI LING YAN SANG NANG YUEN MEI
SUI YAN KAP NEI, DANG YUE NGOH YAT CHAI

Chinese

就是離別過 就是懷念過
便清楚愛怎出錯
便清楚你真的愛我
但往日我很傻

就是常做錯 就是求自我
未珍惜身邊一個
在此生再不想錯過
從年月裡 能全部看清楚

由始至終 只有你一位
難以代替 愛得多仔細
靜看著對方無言語
仍然是覺安慰

明天世間 怎去作估計
和你默契 愛一生一世
是你令人生能完美
誰人及你 等於我一切

就是常做錯 就是求自我
未珍惜身邊一個
在此生再不想錯過
從年月裡 能全部看清楚

由始至終 只有你一位
難以代替 愛得多仔細
靜看著對方無言語
仍然是覺安慰

明天世間 怎去作估計
和你默契 愛一生一世
是你令人生能完美
誰人及你 等於我一切

由始至終 只有你一位
難以代替 愛得多仔細
靜看著對方無言語
仍然是覺安慰

明天世間 怎去作估計
和你默契 愛一生一世
是你令人生能完美
誰人及你 等於我一切

Print Lyric Print Lyric