Ronald Cheng – Mou Lai

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
NGOH GAAN JUNG, YAM JUI JAU, HAN HEI FOON JI YAU
SEUNG FAAN CHOH, NGOI SUET FONG, DAAN JUNG WOOI NOI GAU
YUE GWOH HAN DOH DIK SUEN YAU, HOK DO TAAM SAN YIM GAU
YIK HIM, GWOH HAN DOH NUI YAN
PA GIT FAN, JI WOOI SAU, SAAM FAN JUNG NOK YIN
CHANG WA GWOH, YIU GAAI YIN, DAAN GONG LIU JAU SUEN
MUNG YUE SEUNG DIU DAI HAN YUEN, DAAN DUI FAAN GUNG YIM GUEN
JI SIU, BAT WOOI DA SUEN
DAAN SI YING WAI DUK NEI, NGOI NGOH JE FAI YAN
CHUT CHOH, NEI DO HANG HUI YAN
YIN YI, SUI YIK JO JI BAT WOOI HAP CHAN
PIN PIN, NEI YUEN YI DANG
WAI HOH WAAN HEI FOON NGOH, NGOH JE JUNG MO LAAI
SI WA NEI CHUN, WAAN SI HAN WAI DAAI
JOI JOH MOOI WAI DO JEUNG NGOH CHAAI, HAU BEI YAU DOH WAAI
DAAN NEI YIK WING YUEN BAT GIN GWAAI
HOH BIT GAN NGOH, NGOH JE JUNG MO LAAI
MOOT DAAI BOON SANG, WAAN SI HAN SAT BAAI
DAAN SI NEI SEI DO BAT BIN SAM, GAN NGOH SIU JEUK NGAAI
JAU SUEN WAAI NGOH YA BAT YAN SAM, TAU TAU JOK GWAAI
MOOT YAU GAN, DIK YE JUNG, PIU FAT DIK MING TO
SUI JEUNG NEI, DONG NGOH BO, SAM MOH YA JO DO
GAU NGOI SAU JUNG YAT PAT BO, JOI JE HAK SE GUI HO
JI SEUNG, GAN NEI JUNG LO
JOI DEI KAU WAI DUK NEI, NGOI NGOH JE FAI YAN
CHUT CHOH, NEI DO HANG HUI YAN
YIN YI, SUI YIK JO JI BAT WOOI HAP CHAN
PIN PIN, NEI YUEN YI DANG
WAI HOH WAAN HEI FOON NGOH, NGOH JE JUNG MO LAAI
SI WA NEI CHUN, WAAN SI HAN WAI DAAI
JOI JOH MOOI WAI DO JEUNG NGOH CHAAI, HAU BEI YAU DOH WAAI
DAAN NEI YIK WING YUEN BAT GIN GWAAI
HOH BIT GAN NGOH, NGOH JE JUNG MO LAAI
MOOT DAAI BOON SANG, WAAN SI HAN SAT BAAI
DAAN SI NEI SEI DO BAT BIN SAM, GAN NGOH SIU JEUK NGAAI
JAU SUEN NGOH YA BAT YAN SAM
WAAN HEI FOON NGOH, NGOH JE JUNG MO LAAI
SI WA NEI CHUN, WAAN SI HAN WAI DAAI
JOI JOH MOOI WAI DO JEUNG NGOH CHAAI, HAU BEI YAU DOH WAAI
DAAN NEI YIK WING YUEN BAT GIN GWAAI
HOH BIT GAN NGOH, NGOH JE JUNG MO LAAI
MOOT DAAI BOON SANG, WAAN SI HAN SAT BAAI
DAAN SI NEI SEI DO BAT BIN SAM, GAN NGOH PING MING NGAAI
WOON JUEN BIT GOH YA BAT YAN SAM, TAU TAU JOK GWAAI
[tab:Chinese]
我间中饮醉酒很喜欢自由
常犯错爱说谎但总会内疚
遇过很多的损友 学到贪新厌旧
亦欠过很多女人
怕结婚只会守三分钟诺言
曾话过要戒烟但讲了就算
梦与想丢低很远 但对返工厌倦
自小不会打算
但是仍唯独你爱我这废人
出错你都肯去忍
然而谁亦早知不会合衬
偏偏你愿意等
为何还喜欢我我这种无赖
是话你蠢还是很伟大
在座每位都将我踩 口碑有多坏
但你亦永远不见怪
何必跟我我这种无赖
没大半生还是很失败
但是你死都不变心 跟我笑着捱
就算坏我也不忍心 偷偷作怪
没有跟的野种飘忽的命途
谁像你当我宝甚么也做到
旧爱手中一疋布 在这刻写句号
只想跟你终老
在地球唯独你爱我这废人
出错你都肯去忍
然而谁亦早知不会合衬
偏偏你愿意等
为何还喜欢我我这种无赖
是话你蠢还是很伟大
在座每位都将我踩 口碑有多坏
但你亦永远不见怪
何必跟我我这种无赖
没大半生还是很失败
但是你死都不变心 跟我笑着捱
就算我也不忍心
还喜欢我我这种无赖
是话你蠢还是很伟大
在座每位都将我踩 口碑有多坏
但你亦永远不见怪
何必跟我我这种无赖
没大半生还是很失败
但是你死都不变心 跟我拼命捱
換轉別個也不忍心 偷偷作怪
[tab:END]
Video credits: abc123123

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *