Raymond Lam – Ngoi Bat Gau

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SAU CHONG JOI NGAAN MAU
SEUNG POOI WOOI JOH YAU
OI CHAAI DO MOOT YAU
YUE FAAI WOON SIU HAU
NANG CHUEN YIN TUI HAU
NEI HOI SAM JAU GAU
JE JUNG GAM GOK TAAI CHAN HAU
GONG YAT CHIN GUI YA BAT GAU
GA SI GONG LIU NEI TING DO HAU WAAK WOOI JAU
JE JUNG LUEN NGOI TAAI HON YAU
BAT SUI JAN JING YUNG YAU
SING CHUEN CHUNG SAM JUK FUK YIN HAU JAU FONG SAU
FONG SAU FONG HOI SOH YAU BEI CHI GANG JI YAU
FONG SAU KEI SAT NGOH JUET FEI NGOI DAK BAT GAU
FONG SAU KOOT CHUT SOH YAU WAAN YAU JE GOH HO YAU
YI GING YI GING JUK GAU
YIU YUEN SI YUE JAU JING JING JOI BOOI HAU HUI HON SAU JAU GAU
JE JUNG GAM GOK TAAI CHAN HAU GONG YAT CHIN GUI YA BAT GAU
JIK SI YAT SAAT YAU GWOH CHUNG TUNG WAAN NEI SAU
JE JUNG LUEN NGOI TAAI HON YAU BAT SUI JAN JING YUNG YAU
SING CHUEN DO SEH BAT TAK YUEN YI SI FONG SAU
FONG SAU FONG HOI SOH YAU BEI CHI GANG JI YAU
FONG SAU KEI SAT NGOH JUET FEI NGOI DAK BAT GAU
FONG SAU KOOT CHUT SOH YAU WAAN YAU JE GOH HO YAU
YI GING YI GING JUK GAU
FONG SAU NGOH DIK HIN GWA JAAU BAT DO JUN TAU
FONG SAU KEI MONG NEI HANG FUK SAM MOH DO YAU
YA HUI NGOI HAN SAM HAU YIN YI NGOH JO HON DAK TAU
FONG SAU JI HOH YUNG YAU
[tab:Chinese]
林峰 – 爱不疚
曲:郑智伟
词:张美贤
收藏在眼眸 常徘徊左右 爱 猜到没有
愉快玩笑後 能全然退後 你 开心就够
这种感觉太亲厚 讲一千句也不够
假使讲了 你听到後或会走
这种恋爱太罕有 不需真正拥有
成全 衷心祝福然後就放手
放手 放开所有 彼此更自由
放手 其实我绝非爱得不够
放手 豁出所有 还有这个好友
已经 已经足够
遥远是宇宙 静静在背後 去看守就够
这种感觉太亲厚 讲一千句也不够
即使一刹有过冲动 挽你手
这种恋爱太罕有 不需真正拥有
成全 多舍不得仍然 是放手
放手 放开所有 彼此更自由
放手 其实我绝非爱得不够
放手 豁出所有 还有这个好友
已经 已经足够
放手 我的牵挂 找不到尽头
放手 期望你幸福甚麽都有
也许 爱很深厚 然而我早看得透
放手 至可拥有
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published.