Miriam Yeung – Yam Jau Si Yuen

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SUI, CHANG DONG SAT LO SI SUI, WAI NGOH JAAK HO
WAI HOH, WAN HEI YAT LOI DO BIN JI, DUNG GONG NEI HO
NEI NGOH CHANG JEUNG SUI JO YAT YE YAT HEI HUK SO
SING JAU, LING NEI GIN KEUNG DO JAU LIN YIK FOO SI TIM YA YIU, TAN TO
MOOT YAU GWOH HUI DIK NEI BIN MO GAM TIN DIK NGOH
TIN BAT PA DAAN PA GOH MEI HOH CHEUNG DO NOI HOH
WAI LIU SAI GAAI BAT SAI YAN CHING YUET GONG YUET DOH
SAM MOH DO HING HOH SAM MOH DO JAAU LING YAT GOH
NEI NGOH SEUNG JUN SAM YUEN WOOT JOI GOK JI LOK YUEN
CHIU WA LAI LEI SEUNG HANG GAN WAI HOH GUI BOOI JI HAU GANG GOK SOH YUEN
MOOT YAU FONG SI DIK NEI HOH LOI DAU DAAM DIK NGOH
TIN BAT PA DAAN PA GOH MEI HOH CHEUNG DO NOI HOH
WAI LIU SAI GAAI BAT SAI YAN CHING YUET GONG YUET DOH
SAM MOH DO HING HOH SAM MOH DO JAAU LING YAT GOH
LO TAAI DOH GEUK TAAI LUI JUI BAT DO YUEN LOI LOK CHUI
NEI NGOH YAU YI WAAN NANG YIN JUK GEI SUI
MOOT YAU GWOH HUI DIK NEI BIN MO GAM TIN DIK NGOH
TIN BAT PA DAAN PA GOH MEI HOH CHEUNG DO NOI HOH
WAI LIU SAI GAAI BAT SAI YAN CHING YUET GONG YUET DOH
SAM MOH DO HING HOH SAM MOH DO JAAU LING YAT GOH
SUI, CHANG DONG SAT LO JOI SUI, JO DIK BO LUI
CHAM MIK, YUE FAAI DIK PANG GUI YAM HEUNG, BAN BAT HOT SUI
NEI NGOH CHANG JEUNG SUI JO LOK JOI HUNG YUNG HOI LUI
PO TO, SEUNG JUNG YUE YUEN LUI YEUK NANG YAM JAU SI YUEN GANG FAAI, YAM JUI
I’LL FOLLOW, I’LL FOLLOW, I’LL FOLLOW
[tab:Chinese]
谁曾荡失路 是谁为我掷毫
为何运气一来到 便只懂讲你好
你我曾像水造 日夜一起哭诉
成就令你坚强到 就连忆苦思甜也要吞吐
没有过去的你 便无今天的我
天不怕 但怕歌 未可唱到奈何
为了世界不细 人情越讲越多
甚麽都庆贺 甚麽都找另一个
你我偿尽心愿 活在各自乐园
朝华丽理想行近 为何举杯之後更觉疏远
没有放肆的你 何来斗胆的我
天不怕 但怕歌 未可唱到奈何
为了世界不细 人情越讲越多
甚麽都庆贺 甚麽都找另一个
路太多 脚太累 追不到原来乐趣
你我友谊还能延续几岁
没有过去的你 便无今天的我
天不怕 但怕歌 未可唱到奈何
为了世界不细 人情越讲越多
甚麽都庆贺 甚麽都找另一个
谁曾荡失路 在谁造的堡垒
寻觅愉快的凭据 饮香槟不喝水
你我曾像水造 落在汹湧海里
葡萄尚种於园里 若能饮酒思源更快饮醉
I’LL FOLLOW, I’LL FOLLOW, I’LL FOLLOW
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *