Miriam Yeung – Siu Nui Dik Kei To

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YUEN TO YUE TA CHE SEUNG JUNG SI BAN BOON LUEN NGOI, JOI JAI BIK DO BAT FONG HOI
KEI KAU JOI LO SEUNG MOOT YAM HOH DIK JOH NGOI, LING YUE FAAI LUI CHING BIN BEI NGOI
LIN HEI LEUNG CHI LUK DANG DO GWOH DO LIU, YUE TA JOI NGOI GEI GUNG LEI
DONG JE JAAN DANG JUEN HUNG BIN WOOI BIT LEI, PANG WAN HEI KUET DING NGOH SANG SEI
KEI KAU TIN DEI FONG GWOH YAT SEUNG LUEN YAN, PA FAAT SANG DIK WING YUEN BIT FAAT SANG
CHUNG LOI MEI SUN LEI YUE SEUNG HO GING GONG LAM, YUE HOH NANG CHUNG SAP SUN SAM
KEI KAU TIN FOO JO SAP FAN JUNG HO YAN, CHI NGOH TA DIK MAN, YUE LIN MAN JUI YAN
NGOH NGOI JUE, TUNG SI YIK NGOI YAT WAI SAI YAN
KEI KAU YUEN TO MEI BIN SAM, CHING KAP NGOH WOO YAM
WAI LIU TA, BAT DUNG TO GO, DO GAM TO GO, SUI YUEN GUEN GOO, JE JUNG SUN TO
YUNG LEUNG SAU JE YIM SEUNG NGAAN JUEN SAM KING SO, NING YUEN DAAP ON, MONG BAT DO
WAI KAU YUE TA CHE SEUNG JUNG HOH DAI DAAT MEI LOI, DO CHE WAI DO BAT FONG HOI
MO LUN LO SEUNG LIK JUN YAM HOH DIK SEUNG HOI, YAM YAU NGOH KUET DING NGOI BAT NGOI
KEI KAU TIN DEI FONG GWOH YAT SEUNG LUEN YAN, PA FAAT SANG DIK WING YUEN BIT FAAT SANG
CHUNG LOI MEI SUN LEI YUE SEUNG HO GING GONG LAM, YUE HOH NANG CHUNG SAP SUN SAM
KEI KAU TIN FOO JO SAP FAN JUNG HO YAN, CHI NGOH TA DIK MAN, YUE LIN MAN JUI YAN
NGOH NGOI JUE, TUNG SI YIK NGOI YAT WAI NGOI YAN
KEI KAU YUEN TO MEI BIN SAM, CHING KAP NGOH WOO YAM
WAI LIU TA, BAT DUNG TO GO, DO GAM TO GO, SUI YUEN GUEN GOO, JE JUNG SUN TO
TAAI NGOI TA JAM MOH SEUNG DO JE MOH HUNG BO, DUI LUK DANG, HUI NGOI KAU HUK SO
YIN YI TIN FOO BING MEI TAI SUT HO YAN, DO NGOH JAANG HOI NGAAN, MO MING DANG JI YAN
NGOH NGOI JUE, WAI HOH YAM NGOH SAN BIN NGOI YAN
LEI HEI LIU NGOH HA LIU CHE, NEI JAM HOH DAAP WAN
[tab:Chinese]
沿途与他车厢中私奔般恋爱 再挤逼都不放开
祈求在路上没任何的阻碍 令愉快旅程变悲哀
连气两次绿灯都过渡了 与他再爱几公里
当这盏灯转红便会别离 凭运气决定我生死
祈求天地放过一双恋人 怕发生的永远别发生
从来未顺利遇上好景降临 如何能重拾信心
祈求天父做十分钟好人 骘我他的吻 如怜悯罪人
我爱主 同时亦爱一位世人
祈求沿途未变心 请给我护荫
为了他 不懂祷告 都敢祷告 谁愿眷顾 这种信徒
用两手遮掩双眼专心倾诉 宁愿答案 望不到
唯求与他车厢中可抵达未来 到车毁都不放开
无论路上历尽任何的伤害 任由我决定爱不爱
祈求天地放过一双恋人 怕发生的永远别发生
从来未顺利遇上好景降临 如何能重拾信心
祈求天父做十分钟好人 骘我他的吻 如怜悯罪人
我爱主 同时亦爱一位爱人
祈求沿途未变心 请给我护荫
为了他 不懂祷告 都敢祷告 谁愿眷顾 这种信徒
太爱他怎麽想到这麽恐佈 对绿灯 去哀求哭诉
然而天父并未体恤好人 到我睁开眼 无明灯指引
我爱主 为何任我身边爱人
离弃了我下了车 你怎可答允
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *