Miriam Yeung ft. Anthony Wong – Seung Fung Hoh Bit Chang Seung Sik

Miriam Yeung ft. Anthony Wong – Seung Fung Hoh Bit Chang Seung Sik

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

Original sang by Tseung Chi Kwong (蒋志光), Rita Carpio (韦绮姗)

NGOH SUN NGOI, TUNG YEUNG SUN WOOI SAT HUI NGOI
MAN CHI HAK SAI SEUNG, CHI SAM HON JI YAU GEI GOH
SEUNG SIK SEUNG NGOI SEUNG WAAI YI
LEI LEI HAP HAP NGOH YI GOK TO YIM, JI SEUNG NGOI DAK JI YIN

NGOH PA NGOI, TUNG YEUNG PA DAK BAT DO NGOI
MAN CHI HAK SAI SEUNG, CHI SAM NUI JI YAU GEI GOH
SEUNG JI SEUNG CHUE SEUNG TOH HIM
YUEN YUEN FAN FAN NGOH YI GOK MO LIU, BAT SEUNG NGOI DAK CHUI BIN

TUNG SI TIN NGAAI LUN LOK YAN
JOI JE SEUNG SAM JE TUNG DO SEUNG TUNG HANG
YA HUI BAT BIT JI DO NGOH SI SUI
MO WAI LING NEI LING NEI LING NEI LING NEI YAU JOI YAU JOI HAAU LUI

SEUNG FUNG HOH BIT CHANG SEUNG SIK
JOI JE YAT SIK GAAN SEUNG YUE YAU CHING YAN
YA HUI BAT BIT JI DO NGOH SI SUI
MO WAI LING NEI LING NEI LING NEI LING NEI JOI DO JOI DO SA LUI YI

NGOH SUN NGOI, TUNG YEUNG SUN WOOI SAT HUI NGOI
NGOH PA NGOI, TUNG YEUNG PA DAK BAT DO NGOI

MAN CHI HAK SAI SEUNG, CHI SAM HON JI YAU GEI GOH
MAN CHI HAK SAI SEUNG, CHI SAM NUI JI YAU GEI GOH

SEUNG SIK SEUNG NGOI SEUNG WAAI YI
SEUNG JI SEUNG CHUE SEUNG TOH HIM

LEI LEI HAP HAP NGOH YI GOK TO YIM, JI SEUNG NGOI DAK JI YIN
YUEN YUEN FAN FAN NGOH YI GOK MO LIU, BAT SEUNG NGOI DAK CHUI BIN

TUNG SI TIN NGAAI LUN LOK YAN
JOI JE SEUNG SAM JE TUNG DO SEUNG TUNG HANG
YA HUI BAT BIT JI DO NGOH SI SUI
MO WAI LING NEI LING NEI LING NEI LING NEI YAU JOI YAU JOI HAAU LUI

SEUNG FUNG HOH BIT CHANG SEUNG SIK
JOI JE YAT SIK GAAN SEUNG YUE YAU CHING YAN
YA HUI BAT BIT JI DO NGOH SI SUI
MO WAI LING NEI LING NEI LING NEI LING NEI JOI DO JOI DO SA LUI

TUNG SI TIN NGAAI LUN LOK YAN
SEUNG FUNG HOH BIT CHANG SEUNG SIK
YA HUI BAT BIT, JI DO NGOH SI SUI
MO WAI LING NEI LING NEI LING NEI LING NEI JOI DO JOI DO SA

LAU KAP NEI, CHING JAN SIK JE DUEN YAU YI
YA HUI YAT TIN HOH YI GEI WA, JUN HUI NGOH DOH NGOI YAT CHI
CHE BA GAM MAAN DIK NOK YIN, LAU DOI YI HAU YAT YAT FAAT JIN
PIN SE NGOI DIK GING DIN

Chinese

我信爱 同样信会失去爱
问此刻世上 痴心汉子有几个
相识相爱相怀疑
离离合合我已觉讨厌 只想爱得自然

我怕爱 同样怕得不到爱
问此刻世上 痴心女子有几个
相知相处相拖欠
缘缘份份我已觉无聊 不想爱得随便

同是天涯沦落人
在这伤心者通道上同行
也许不必知道我是谁
无谓令你令你令你令你又再又再考虑

相逢何必曾相识
在这一息间相遇有情人
也许不必知道我是谁
无谓令你令你令你令你再度再度洒泪儿

我信爱 同样信会失去爱
我怕爱 同样怕得不到爱

问此刻世上 痴心汉子有几个
问此刻世上 痴心女子有几个

相识相爱相怀疑
相知相处相拖欠

离离合合我已觉讨厌 只想爱得自然
缘缘份份我已觉无聊 不想爱得随便

同是天涯沦落人
在这伤心者通道上同行
也许不必知道我是谁
无谓令你令你令你令你又再又再考虑

相逢何必曾相识
在这一息间相遇有情人
也许不必知道我是谁
无谓令你令你令你令你再度再度洒泪

同是天涯沦落人
相逢何必曾相识
也许不必 知道我是谁
无谓令你令你令你令你再度再度洒

留给你 请珍惜这段友谊
也许一天可以既话 准许我多爱一次
且把今晚的诺言 留待以后一一发展
编写爱的经典

Print Lyric Print Lyric