Linda Chung – Jui Hang Fuk Dik Si

Linda Chung – Jui Hang Fuk Dik Si

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

TVB Drama “Witness Insecurity” Theme Song (TVB 劇集 《護花危情》 主题曲)

Pinyin

JAU SUEN YUE SAAN POH LIU SAN TAI SAP TAU, MOOT FAAT JI
JAU SUEN LAANG SIU LAANG DO BAT SI MEI YI
JAU SUEN NGOH HEUNG SAI GAAI FEI BAN CHIN BAAK LEI, YAU JOI SUE
JAU SUEN DIT GWOH BAAK CHI, JOI CHAM HA CHI

WAN SAT MO FEI, TO BEI JOI WAAK YUE
SAM SOH CHUNG LOI MOOT YAU SOH SI
SAM YIN YEUK GWOH, PAN LUT HAN LUI CHI
SEUNG HON JEUNG JIU GENG JI, LUI HAN YING CHI SI

CHANG SEUNG JEUNG TAAI HO, LIK TAAI DOH SAT YI
GOO DAAN DIK JI MEI, TIN JI NGOH JI
TAAI HANG FUK DIK SI YA HUI YIU BIN GWA GEI CHI
FONG NG DO JAN SIK DIK YI SI

SAT MONG TAAI DOH, JAU SI DOH YAT CHI
BAT SE DIK SI NIM, BAT HOH KIT JI
JUI JEUK GAN DIK SI YI GING CHOH GWOH MO HAAN CHI
CHING YEUNG NGOH JEUNG SAM JUNG GUI JI, YING JAN GONG NEI JI

BAI HEI MOON CHEUNG, SUI YUEN KAP NOI SING
SAM SING YUEN LOI SI JUI JAN SING
SAT MIN YAT JI, NIN YUET HAN DUNG TING
TIN JAI GUEN DO JOI HAK, YE LAAN YING YAU SING

CHANG SEUNG JEUNG TAAI HO, LIK TAAI DOH SAT YI
GOO DAAN DIK JI MEI, TIN JI NGOH JI
TAAI HANG FUK DIK SI YA HUI YIU BIN GWA GEI CHI
FONG NG DO JAN SIK DIK YI SI

CHANG SAT MONG TAAI DOH, JAU SI DOH YAT CHI
BAT SE DIK SI NIM, WING BAT HOH KIT JI
JUI JEUK GAN DIK SI YI GING CHOH GWOH MO HAAN CHI
CHING YEUNG NGOH JEUNG SAM JUNG GUI JI, YING JAN GONG NEI JI

Chinese

就算雨伞破了身体湿透 没法子
就算冷笑冷到不是味儿
就算我向世界飞奔千百里 又再输
就算跌过百次 再寻下次

温室无非 逃避灾或雨
心锁从来没有锁匙
心弦若果 频率很类似
相看像照镜子 泪痕仍似诗

曾想像太好 历太多失意
孤单的滋味 天知我知
太幸福的事也许要变卦几次
方悟到珍惜的意思

失望太多 就试多一次
不捨的思念 不可竭止
最著紧的事已经错过无限次
请让我将心中句子 认真讲你知

闭起门窗 谁愿给耐性
心声原来是最真诚
失眠日子 年月很动听
天际倦到再黑 夜阑仍有星

曾想像太好 历太多失意
孤单的滋味 天知我知
太幸福的事也许要变卦几次
方悟到珍惜的意思

曾失望太多 就试多一次
不捨的思念 永不可竭止
最著紧的事已经错过无限次
请让我将心中句子 认真讲你知

Print Lyric Print Lyric