Leo Ku – Dei Kau Han Ngai Him

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
HAN SEUNG DOI NEI, MIN DUI SAI GAAN FUNG KONG WOH WAN LUEN
JE DEI KAU, HEI FOON YAN YUEN, BA BAT DAK GAN NEI JOI TAAI HUNG CHUI NUEN
YEUNG NEI PING JING JO GOH MEI MUNG, DOH HOI JE GOH SAT LOK YUEN
TIN GO DEI HAU, JAU FAAI YA BAT GAU, YAT JAANG YE DAU
YI BAT SIK HAP CHING LUI CHEUNG JUI MAAN YAU
DONG SIU WAN HING WAI DAAI DO JEUNG HUI KAU
JOI NGOH WAAI NOI YUEN NEI DONG LUK JAU, NGOH YUNG FUNG JANG KWAI JEUK NEI JAU
HAN NGAI HIM, HA MIU JEUNG, DEI LO TIN FONG
DONG CHIN JI HOK NAAN YI BOON NEI FEI, JAU JAAK HEUNG SING GWONG
JI SEUNG HOH GAN NEI TUNG JUE TIN MOK LUI
LAU LONG TAAI HUI, BIT LIU DEI KAU, LAU HA JONG GUI
JI DAK NEI NGOH MOK MAN SUI WOH SUI, JI SUI YAT CHUEN CHEK DEI TUEN JUI
SING HOI, CHUI BIN HUI GEI GUI, JUK YAN, YUNG JOI WAN SEK LUI
WOO YIN JUK HEI, JAU FAAI HON BAT GIN SAM MOH SI NGOI
NA CHAT JUNG JUI BIN GAU SAAT DIU MEI LOI
SAM BEI HEI HUNG HEI SAU GANG DAAI WOO YIM
JAU SUEN TO YAP MUNG LUI HUI DO HOI, PA HANG FUK JI MOON BEI JA HOI
HAN NGAI HIM, HA MIU JEUNG, DEI LO TIN FONG
DONG CHIN JI HOK NAAN YI BOON NEI FEI, JAU JAAK HEUNG SING GWONG
JI SEUNG HOH GAN NEI TUNG JUE TIN MOK LUI
LAU LONG TAAI HUI, BIT LIU DEI KAU, LAU HA JONG GUI
JI DAK NEI NGOH MOK MAN SUI WOH SUI, JI SUI YAT CHUEN CHEK DEI TUEN JUI
SING HOI, CHUI BIN HUI GEI GUI, BAT GOON, LOI WAAK HUI
FOH SING DAAP SUI, YEUK NEI GOK DAK YI JUE BAT HA HUI, NA GOH SING KAU NEI SEUNG HUI
[tab:Chinese]
很想代你 面对世间疯狂和混乱
这地球 喜欢恩怨 巴不得跟你在太空取暖
让你平静造个美梦 躲开这个失乐园
天高地厚 就快也不够 日争夜鬥
已不适合情侣畅聚漫遊
当小温馨伟大到像虚构
在我怀内愿你当绿洲 我用风筝携著你走
很危险 下秒将 地老天荒
当千纸鹤难以伴妳飞 就掷向星光
只想可跟你同住天幕里
流浪太虚 别了地球 留下壮举
只得你我莫问谁和谁 只需一寸赤地团聚
星海 随便去寄居 足印 熔在陨石里
乌烟俗气 就快看不见甚麽是爱
那七宗罪便够杀掉未来
心比起空气受更大污染
就算逃入梦里去渡海 怕幸幅之门被炸开
很危险 下秒将 地老天荒
当千纸鹤难以伴妳飞 就掷向星光
只想可跟你同住天幕里
流浪太虚 别了地球 留下壮举
只得你我莫问谁和谁 只需一寸赤地团聚
星海 随便去寄居 不管 来或去
火星踏碎 若你觉得已住不下去 哪个星球你想去
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *