Joyce Cheng – Yau Goo Si Dik Yan

Joyce Cheng – Yau Goo Si Dik Yan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

YUE TUNG SAM, NEI DO JUN LIK HUNG JAI
YEUNG GIT BA, HAU DIK YAT SE SEUNG SAI, WING GAU CHONG SAM DAI
TAAM SIU GAAN, TUNG HUK SI YAT BAAK GOH LONG FAI
YEUK NGOH HUEN, NAAU JUNG NGAM DEI NGOI JAI, CHING TAI LEUNG YUE CHI SAT LAI

SUI YAU SUN JENG YUE BAAK JI, CHI JUNG YAU SE TAAM HIM, BAT GAM SI
YEUK SI MONG SEUNG FUNG DOH YAT CHI, HOH SUEN SI MO JI

SEUNG YUE NEI HOI CHI, CHUNG TAU HOI CHI, BEI CHI DIK TUNG, YIU YUEN DAAN SEUNG CHI
KONG YIT, MUNG SEUNG DIK YAT CHUEN YAT JI, WOOI JAAP YIT LUI SING SI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, YING NAAN HOI CHI, SUI YIK CHUNG MOON JEUK GOO SI
SEUNG GAAU SEUNG JAN SAM, LEUNG BO YAU TING JI, YUE CHAAT TUNG NGOH JEUNG SAM DO CHI

CHING LONG DIK TIN, NGOH JUNG WAAN SEUNG YUE GWAI
YEUK NGOH HUEN NAAU JUNG NGAM DEI NGOI JAI, CHING TAI LEUNG YUE CHI SAT LAI

SUI YAU SUN JENG YUE BAAK JI, CHI JUNG YAU SE TAAM HIM BAT HOH YI
JAU SUEN HAN SEUNG PIU LEUNG MO JI, CHI SI HAAI JI

SEUNG YUE NEI HOI CHI, CHUNG TAU HOI CHI, BEI CHI DIK TUNG, YIU YUEN DAAN SEUNG CHI
KONG YIT, MUNG SEUNG DIK YAT CHUEN YAT JI, NGAU HEI YIT LUI SING SI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, YING NAAN HOI CHI, SUI YIK CHUNG MOON JEUK GOO SI
SEUNG GAAU SEUNG JAN SAM, LEUNG BO YAU TING JI, YUE CHAAT TUNG NGOH JEUNG SAM DO CHI

SEUNG YUE NEI HOI CHI, CHUNG TAU HOI CHI, BEI CHI DIK TUNG YIU YUEN DAAN SEUNG CHI
CHAM MIK, HANG FUK JUK MOH OI CHING JIK JI, NGAU HEI JIK MOK WOH SAT YI
SEUNG YUE NEI HOI CHI, YING NAAN HOI CHI, CHANG SAU SEUNG GWOH BIN WOOI JI
SEUNG GAAU SEUNG JAN SAM, LEUNG BO YAU TING JI, YUE HOH YUE NEI SEUNG YUNG BOON CHI

Chinese

如痛心 你都尽力控制
让结疤 后的一些伤势 永久藏心底
谈笑间 痛哭是一百个浪费
若我喧 闹中暗地呆滞 请体谅如此失礼

谁又纯净如白纸 始终有些探险 不敢试
若是妄想疯多一次 可算是无知

想与你开始 从头开始 彼此的痛 遥远但相似
狂热 梦想的一串日子 汇集热泪成诗
想与你开始 仍难开始 谁亦充满著故事
想交上真心 两步又停止 如擦痛我掌心倒刺

晴朗的天 我总幻想雨季
若我喧闹中暗地呆滞 请体谅如此失礼

谁又纯净如白纸 始终有些探险不可以
就算很想漂亮无知 似是孩子

想与你开始 从头开始 彼此的痛 遥远但相似
狂热 梦想的一串日子 勾起热泪成诗
想与你开始 仍难开始 谁亦充满著故事
想交上真心 两步又停止 如擦痛我掌心倒刺

想与你开始 从头开始 彼此的痛遥远但相似
寻觅 幸福触摸爱情直至 勾起寂寞和失意
想与你开始 仍难开始 曾受伤过便会知
想交上真心 两步又停止 如何与你相拥半次

Print Lyric Print Lyric