Joey Yung – Tin Cheung

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
BIT MONG JEUK, NA YIT CHA, NGAM JUNG DIK, GAI SUEN, CHA BAAU, FAU HEI, CHAM DIN
YEUK SI MOOT YIU SI, NEI JAM WOOI YEUK NGOH SEUNG GIN, FAN SAU GONG DO LIU, JUI BIN
YEUNG JING MAK, HUI MAAN YIN, GAU BAT LIU NEI, TAAI DOH PIN, TO JAU, WAAN GANG, FONG BIN
SI SAT SEUNG NGOH YIK, LEI GAAI, BAT JUNG DIK SAN SUEN, BAT BIN DAT YIN, TAAI DO BIN
MO SUI DA HOI TIN CHEUNG, NANG JONG BAT JI, YA SUEN TAI LEUNG
HAN SAM KIT POH JAN SEUNG, MO FEI SEUNG, BAAN SING SAT LOI WOON SUE CHEUNG
MO SUI HOI DOH YAT CHEUNG, JIK SI FAN SAU, YIU YAU SAU YEUNG
GAM TIN MAAN YIN, JAU YAU NEI FOO JEUNG
JI MAN YIK YAU YING JEUNG, MEI YUEN BO LO CHAU JEUNG
NGOH WOOI BAAN JO MO YAN HIM NGOH, FAN HOI JI YAN NGOH SEUNG
MO SUI DA HOI TIN CHEUNG, NANG JONG BAT JI, YA SUEN TAI LEUNG
HAN SAM KIT POH JAN SEUNG, MO FEI SEUNG, BAAN SING SAT LOI WOON SUE CHEUNG
MO SUI HOI DOH YAT CHEUNG, JIK SI FAN SAU, YIU YAU SAU YEUNG
GAM TIN MAAN YIN, JAU YAU NEI FOO JEUNG
JE GIT GUK MEI LAI GWOH JAN SEUNG, JE GIT GUK GANG SIN LEUNG
HO MO SAAT HEI, BAT BIT SAM SEUNG
MO SUI DA HOI TIN CHEUNG, NANG JONG BAT JI, YA SUEN TAI LEUNG
HAN SAM KIT POH JAN SEUNG, MO FEI SEUNG, BAAN SING SAT LOI WOON CHUI SUE CHEUNG
MO SUI HOI DOH YAT CHEUNG, JIK SI FAN SAU, YIU YAU SAU YEUNG
GAM TIN MAAN YIN, JAU YAU NEI FOO JEUNG
BAT BIT SUNG NGOH, DAAI MOON YIU, GWAAN SEUNG
[tab:Chinese]
别望着 那热茶 暗中的 计算 茶包 浮起 沉淀
若是没要事 你怎会约我相见 分手讲到了 咀边
让静默 去蔓延 救不了你 太多遍 逃走 还更 方便
事实上我亦 理解 不忠的辛酸 不便突然 态度变
毋须打开天窗 能装不知 也算体谅
狠心揭破真相 无非想 扮诚实来换舒畅
毋须开多一枪 即使分手 要有修养
今天晚宴 就由你付账
自问亦有形象 未愿暴露惆怅
我会扮做无人欠我 分开只因我想
毋须打开天窗 能装不知 也算体谅
狠心揭破真相 无非想 扮诚实来换舒畅
毋须开多一枪 即使分手 要有修养
今天晚宴 就由你付账
这结局美丽过真相 这结局更善良
毫无杀气 不必心伤
毋须打开天窗 能装不知 也算体谅
狠心揭破真相 无非想 扮诚实来换取舒畅
毋须开多一枪 即使分手 要有修养
今天晚宴 就由你付账
不必送我 大门要 关上
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *