Joey Yung – Seung Goon Gwan

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YAN YAN DO GONG JIK GOON SEUNG NGOI JI YIU NGOI WING BAT PA NAAN TAI
WAI HOH GAM TIN JUNG YUE GAN NEI CHUEN LIK JOI WAI HAI
GEI MEI BIN SAM YIK MO YUET GWAI, YING SI SAU BOON SAI
HOH YI SI BIN BAT YI, JUI CHOH CHIT GAI
TUNG CHONG DIK SOH SEUNG SUN DIK BAT CHI NEI JEUNG LEUNG GOO HEI SAI
PANG CHING GAM HOH BAT HOH YI JEUNG SUN YEUNG YUNG HAP YUE YAT TAI
JI YIU YING CHOH FAAN CHOH BAT SI MAN TAI
SUI JE YEUNG SUET DIK MEI MING LIU SAT JAI
NGOH WING YUEN NGOI NEI DAAN NGOH MEI NANG TAU HONG YEUNG BO DAAP WAN
NGOH WING YUEN NGOI NEI YIK BAT HOH YI FONG HEI SI SEUNG HUI JAAN TUNG NEI GIN GAAI
HUNG KAM SI GWOH MO SO HEI SANG
HAN SIU DAU FAN GAU KOOT DAAT YUNG NAAP LEUNG YAN YAU SEUNG GOON GWAN
CHUEN LOI SAN MAN CHUT BING HOI JIN DAK NEI SUET WOOI GAAI KWAN FOO NGAI
CHUEN KAU SING WAN SEUNG BAT DO NEI TAAM LUN YIK MO WAI
TING JEUK JE JUNG HAU MAN YUE HOH BAAN FOO WOH TUNG YI
JAU SUEN GIK NGOI BAT HOH KEUNG YAN DO DAI
MING MING JI DAU DAAM TUET HAU FAAN BOK NEI JUK GUI DO TUNG GAI
YAU YUE JEUNG YIU SAM YIU FAI DIK GAAI TAI POOI JIK YUE SAM DAI
GAM CHI YEUNG NEI YAU YAU GEI YEUNG HAU WAI
CHANG SI JEUK LIU GAAI SAP NIN CHUEN BAAK FAI
NGOH WING YUEN NGOI NEI DAAN NGOH MEI NANG TAU HONG YEUNG BO DAAP WAN
NGOH WING YUEN NGOI NEI DAAN JE YAT DUI HO SING DIK SAM WING YUEN MO FAAT JAI JI
SEUNG JAANG GIU NGOI CHING TAAI SEUNG GAM
WO~ HAN DOH DUNG SAI NA GA JIK SUI BEI NGOI YAN CHIT DAI YUEN GAM
NGOH WING YUEN NGOI NEI DAAN NGOH MEI NANG TAU HONG YEUNG BO DAAP WAN
NGOH WING YUEN NGOI NEI YIK BAT HOH YI FONG HEI SI SEUNG HUI JAAN TUNG NEI GIN GAAI
HUNG KAM SI GWOH MO SO HEI SANG
WO~ HAN DOH DAU FAN YAU SING FOO NAAN YEUNG NGOH MOON YAU SEUNG GOON GWAN
[tab:Chinese]
人人都讲 即管相爱只要爱 永不怕难题
为何今天 终於跟你全力在维繫
既未变心 亦无越轨应廝守半世
何以事变 不依最初设计
同床的 所相信的不似你像 两股气势
凭情感 可不可以将信仰 融合於一体
只要认错 犯错不是问题
谁这样说的未明瞭实际
我永远爱你但我未能 投降 让步 答允
我永远爱你亦不可以 放弃思想 去赞同你见解
胸襟 试过无数牺牲
很少纠纷够豁达容纳两人 有双冠军
传来新闻 出兵开战得你说 会解困扶危
全球升温 伤不到你谈论亦无谓
听著这种口吻 如何扮附和同意
就算极爱 不可强忍到底
明明知斗胆脱口反驳你 逐句都统计
犹如将夭心夭肺的芥蒂 培殖於心底
今次让你 又有几样後遗
曾试著了解 十年全白费
我永远爱你但我未能 投降 让步 答允
我永远爱你但这一对好胜的心 永远无法制止
相争 叫爱情太伤感
WO~ 很多东西 那价值虽被爱人 澈底软禁
我永远爱你但我未能 投降 让步 答允
我永远爱你亦不可以 放弃思想 去赞同你见解
胸襟 试过无数牺牲
WO~ 很多纠纷有胜负难让我们 有双冠军
[tab:END]

1 thought on “Joey Yung – Seung Goon Gwan”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *