Janice Vidal – Ta Bat Gwaan Bei Ngoi

Janice Vidal – Ta Bat Gwaan Bei Ngoi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

KIN SING FUNG HIN, HOK WOOI TUI YEUNG, FAAN SI YIK TAI TA LOI CHIT SEUNG
NEI KOI TAAN, SI FAU JE YEUNG CHOI BEI TA HON SEUNG
TAAM CHING DAAI KOI, LOK CHUI JI SEUNG, SUI YUEN SAU NEI YAN CHING HUI GOO JEUNG
NEI HON NEI, LING TA DOH JE DOH DAK HAN MIN KEUNG

GWOH FAN, JUE DUNG, LING CHING YAN FOO CHUNG, WAI HOH MOOT FAAT DUNG
YAT JOI, GAM DUNG, TAAI LAAM LIU, BIN GING HUNG

PING YAT TAAI JI NGOI, TA BAT GWAAN BEI NGOI
WAI HUNG KWAN JOI WAAI NOI, TO YIM BEI KEI DOI
CHOH JOI NEI GWAAN SAM TA JEUNG LOI, NA JI TA HEI FOON JUE JOI

TIN SANG NGOI GING CHOI, TA JI NGOI SI NGOI
YING DAK NEI YING TUNG HAU, HING FAN YAU MO NOI
CHOH JOI NEI, JE MOH GAP YUE, TIP FUK DO JEUNG NO CHOI, YING JAN JING SI YIU HOI

TAAM CHING MEI MIN, YIU SA BA HEI, YAU KEI SI YAU JUNG YAN NGOI GING HEI
NEI SI SI, LING TA BAT YI DAK DO JING GOH NEI

GOK LIK, JUI JUK, SI NAAM SI WOON YI, YUET NAAN YUET MOON JUK
TA YIU, JING FUK, NEI TAAI FAAI, BEI JAI FUK

PING YAT TAAI JI NGOI, TA BAT GWAAN BEI NGOI
WAI HUNG KWAN JOI WAAI NOI, TO YIM BEI KEI DOI
CHOH JOI NEI GWAAN SAM TA JEUNG LOI, NA JI TA HEI FOON JUE JOI

TIN SANG NGOI GING CHOI, TA JI NGOI SI NGOI
YING DAK NEI YING TUNG HAU, HING FAN YAU MO NOI
CHOH JOI NEI, JE MOH GAP YUE, TIP FUK DO JEUNG NO CHOI, YING JAN JING SI YIU HOI

NEI NGOH TAAI JAAP GWAAN, NGOI DAK TAAN SING, JE GOH NGOK JAAP YIU GOI GOI

TA SEUNG NEI JI NGOI, TA BAT GWAAN BEI NGOI
WAI HUNG KWAN JOI WAAI NOI, TO YIM BEI KEI DOI
CHOH JOI NEI TA YAT FOO JIK LOI, GIT GWOH GANG FAAI BEI TEK HOI

TIN SANG NGOI GING CHOI, TA JI NGOI SI NGOI
YING DAK NEI YING TUNG HAU, HING FAN YAU MO NOI
CHOH JOI NEI, JE MOH SEI SAM TAAP DEI DO JEUNG NO CHOI, YING JAN JING SI YIU HOI

Chinese

虔诚奉献 学会退让 凡事亦替他来设想
你慨叹 是否这样才被他看上
谈情大概 乐趣至上 谁愿受你恩情去鼓掌
你看你 令他多谢多得很勉强

过份 主动 令情人负重 为何没法懂
一再 感动 太滥了 便惊恐

平日太自爱 他不惯被爱
唯恐困在怀内 讨厌被期待
错在你关心他将来 哪知他喜欢主宰

天生爱竞赛 他只爱示爱
赢得你认同後 兴奋又无奈
错在你 这麽急於 贴服到像奴才 认真正是要害

谈情未免 要耍把戏 尤其是有种人爱惊喜
你试试 令他不易得到整个你

角力 追逐 是男士玩意 越难越满足
他要 征服 你太快 被制伏

平日太自爱 他不惯被爱
唯恐困在怀内 讨厌被期待
错在你关心他将来 哪知他喜欢主宰

天生爱竞赛 他只爱示爱
赢得你认同後 兴奋又无奈
错在你 这麽急於 贴服到像奴才 认真正是要害

你我太习惯 爱得坦诚 这个恶习要改改

他想你自爱 他不惯被爱
唯恐困在怀内 讨厌被期待
错在你他一呼即来 结果更快被踢开

天生爱竞赛 他只爱示爱
赢得你认同後 兴奋又无奈
错在你 这麽死心塌地到像奴才 认真正是要害

Print Lyric Print Lyric