Janice Vidal – Ta Bat Gwaan Bei Ngoi

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
KIN SING FUNG HIN, HOK WOOI TUI YEUNG, FAAN SI YIK TAI TA LOI CHIT SEUNG
NEI KOI TAAN, SI FAU JE YEUNG CHOI BEI TA HON SEUNG
TAAM CHING DAAI KOI, LOK CHUI JI SEUNG, SUI YUEN SAU NEI YAN CHING HUI GOO JEUNG
NEI HON NEI, LING TA DOH JE DOH DAK HAN MIN KEUNG
GWOH FAN, JUE DUNG, LING CHING YAN FOO CHUNG, WAI HOH MOOT FAAT DUNG
YAT JOI, GAM DUNG, TAAI LAAM LIU, BIN GING HUNG
PING YAT TAAI JI NGOI, TA BAT GWAAN BEI NGOI
WAI HUNG KWAN JOI WAAI NOI, TO YIM BEI KEI DOI
CHOH JOI NEI GWAAN SAM TA JEUNG LOI, NA JI TA HEI FOON JUE JOI
TIN SANG NGOI GING CHOI, TA JI NGOI SI NGOI
YING DAK NEI YING TUNG HAU, HING FAN YAU MO NOI
CHOH JOI NEI, JE MOH GAP YUE, TIP FUK DO JEUNG NO CHOI, YING JAN JING SI YIU HOI
TAAM CHING MEI MIN, YIU SA BA HEI, YAU KEI SI YAU JUNG YAN NGOI GING HEI
NEI SI SI, LING TA BAT YI DAK DO JING GOH NEI
GOK LIK, JUI JUK, SI NAAM SI WOON YI, YUET NAAN YUET MOON JUK
TA YIU, JING FUK, NEI TAAI FAAI, BEI JAI FUK
PING YAT TAAI JI NGOI, TA BAT GWAAN BEI NGOI
WAI HUNG KWAN JOI WAAI NOI, TO YIM BEI KEI DOI
CHOH JOI NEI GWAAN SAM TA JEUNG LOI, NA JI TA HEI FOON JUE JOI
TIN SANG NGOI GING CHOI, TA JI NGOI SI NGOI
YING DAK NEI YING TUNG HAU, HING FAN YAU MO NOI
CHOH JOI NEI, JE MOH GAP YUE, TIP FUK DO JEUNG NO CHOI, YING JAN JING SI YIU HOI
NEI NGOH TAAI JAAP GWAAN, NGOI DAK TAAN SING, JE GOH NGOK JAAP YIU GOI GOI
TA SEUNG NEI JI NGOI, TA BAT GWAAN BEI NGOI
WAI HUNG KWAN JOI WAAI NOI, TO YIM BEI KEI DOI
CHOH JOI NEI TA YAT FOO JIK LOI, GIT GWOH GANG FAAI BEI TEK HOI
TIN SANG NGOI GING CHOI, TA JI NGOI SI NGOI
YING DAK NEI YING TUNG HAU, HING FAN YAU MO NOI
CHOH JOI NEI, JE MOH SEI SAM TAAP DEI DO JEUNG NO CHOI, YING JAN JING SI YIU HOI
[tab:Chinese]
虔诚奉献 学会退让 凡事亦替他来设想
你慨叹 是否这样才被他看上
谈情大概 乐趣至上 谁愿受你恩情去鼓掌
你看你 令他多谢多得很勉强
过份 主动 令情人负重 为何没法懂
一再 感动 太滥了 便惊恐
平日太自爱 他不惯被爱
唯恐困在怀内 讨厌被期待
错在你关心他将来 哪知他喜欢主宰
天生爱竞赛 他只爱示爱
赢得你认同後 兴奋又无奈
错在你 这麽急於 贴服到像奴才 认真正是要害
谈情未免 要耍把戏 尤其是有种人爱惊喜
你试试 令他不易得到整个你
角力 追逐 是男士玩意 越难越满足
他要 征服 你太快 被制伏
平日太自爱 他不惯被爱
唯恐困在怀内 讨厌被期待
错在你关心他将来 哪知他喜欢主宰
天生爱竞赛 他只爱示爱
赢得你认同後 兴奋又无奈
错在你 这麽急於 贴服到像奴才 认真正是要害
你我太习惯 爱得坦诚 这个恶习要改改
他想你自爱 他不惯被爱
唯恐困在怀内 讨厌被期待
错在你他一呼即来 结果更快被踢开
天生爱竞赛 他只爱示爱
赢得你认同後 兴奋又无奈
错在你 这麽死心塌地到像奴才 认真正是要害
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *