Janice Vidal – Ngoi Moot Yau Ga Yue

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
MOOT YAU NEI, NGOH MOOI MAAN, YAT GOH YAN
YAU HAAN JI JOI WAAN SI, JIU GAP HUI DANG
CHUNG LOI MO YAN MO MAT FAAI LOK, WAAN SI DO NIM GANG KAP YAN
DAAN SAN BAT CHING SAM, SEUNG LUEN SEUNG TAU SAM
YEUK JUI CHOH CHOH GWOH NEI, NA GOH NGOH WOOI HEI NGOI SUI
PING PING JING JING WAAN SI, BEI HEI GAM TIN GANG HUNG HUI
TIM TIM MAT MAT DEI GWOH WOOT, WAAN SI HANG FUK GANG FAAI SAT HUI
TUNG YEUNG DO BIT WAAK JE, HUK GEI MAAN YE BIN GWOH HUI
NGOI SI, SI CHUNG MOOT GA YUE, FOOI HAN, YIK CHUEN MOOT HO CHUE
YIU SI, CHUEN SI DOH YUE, NGOI SI, DO SUE LIU NAAN JOI HA JUE
YEUK NGOH DAAP YING, DUI NEI WING YUEN, BAT JAU MEI
YING YIN FUK HAP WAAN SI, JUNG YUE DO HOH MIN KEUNG YAT HEI
GIU NGOH GAAN NING YUEN KUET JUET, WAAN SI SAU JUI YA SUEN JAAK YAU NEI
CHUNG WOOI GAU YAT WAAK JE, DUNG DAK PING MING HOK NGOI NEI
YIU SI NA CHI CHAM MAK DAAI FONG, NGA YAN TUI YEUNG JAU JEUNG YI CHIN
YIU SI NGOH YI MING BAAK SUEN SAT, BAT HEI NEI WAAK SEUNG JOI NGAAN CHIN
YUE GWOH HOH GOI SE DONG CHOH, JIK SI CHUNG TAU SAU SEUNG, JIK SI JOI DO HAU FOOI
JOI TUNG YA TUNG FAAI YAT DIM
GA SI, GA SI BAT LIU, FOOI HAN, YIK CHUEN MOOT HO CHUE
YIU SI, CHUEN SI DOH YUE, JOI YUE, JAM JOI GUNG CHUE
NGOI SI, CHUNG MOOT GA YUE, LING NG, YIK CHUEN MOOT HO CHUE
NGOI SI, MOOT KUEN MAN GA YUE, SUE BAT HEI JOI, BIT YIU HA CHUNG JUE
GWOH HUI, YEUK MEI CHANG FAAT SANG, MEI, CHANG BEI NGOI, HOH FAU GANG, HOI SAM
NEI NGOH, YIU SI NANG, JOI SANG, BOON, SING BAT BIN, DIK NEI NGOH, YA BAT SEUNG CHAN
[tab:Chinese]
没有你 我每晚 一个人
悠閒自在还是 焦急去等
从来无人无物快乐 还是悼念更吸引
单身不称心 相恋伤透心
若最初错过你 那个我会喜爱谁
平平静静还是 比起今天更空虚
甜甜蜜蜜地过活 还是幸福更快失去
同样道别或者 哭几晚夜便过去
爱是 是从没假如 悔恨 亦全没好处
要是 全是多馀 爱是 赌输了难再下注
若我答应 对你永远 不皱眉
仍然复合还是 终於都可勉强一起
叫我拣宁愿决绝 还是受罪也选择有你
重回旧日或者 懂得拼命学爱你
要是那次沉默大方 哑忍退让就像以前
要是我已明白损失 不起你或尚在眼前
如果可改写当初 即使重头受伤 即使再度後悔
再痛也痛快一点
假使 假使不了 悔恨 亦全没好处
要是 全是多馀 再遇 怎再共处
爱是 从没假如 领悟 亦全没好处
爱是 没权问假如 输不起再 别要下重注
过去 若未曾发生 未曾被爱 可否更开心
你我 要是能再生 本性不变 的你我也不相衬
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *