Jacky Cheung – Yuen Loi Ji Yiu Gung Nei Woot Yat Tin

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
NGOH SEUNG SUN, WOH NEI DIK SEUNG SIK BAT WOOI SI NGAU YUE
JAU JEUNG SEUNG TIN SI YUE, JO JAU LEUNG SAM SEUNG YUE, NGOH SUET NEI SI NGOH GUNG JUE
SI GWONG MOOI CHUE, MOOI YE MOOI CHING JO NGOH YA GEI JUE
MONG YE HUNG DIK SEUNG YUE, MONG YAT CHUT DOH FOON YUE, SUNG SEUNG NGOH WING YUEN DIK GWAAN JUE
YUEN LOI JI YIU GUNG NEI WOOT YAT TIN, FAAN CHAN LUI YAT CHAI HOH YI BIT GWA NIM
YUEN LOI HOI GOK TIN JAI YIK WOOI BIN, YUEN LOI SANG GWOH SEI GWOH SAM NGOI YIK MO BIN
YUEN LOI JI YIU GUNG NEI WOOT YAT TIN, YUEN CHUEN HUI BA NEI SOH YAU DO FAAT YIN
YUEN LOI JI YIU SEUNG SUN BIN HON GIN, YUEN LOI KAP NEI JAN NGOI DIK NGOH SI MO FOOI, SI MOOI YAT TIN
YUE GWOH TIN YI, YIU JUK SAI SIU SAT JE GOH GOO SI
JAU YEUNG DAAI HOI SAT YI, LUK DEI SEUNG SAM PIU YI, FONG HEI MOOI YAT JOI HOI CHI
YUE GWOH SAI GAAI, WOOI SEUNG YAU JAN SAM JAN YI GOO SI
JAU JOI NGOH MUK GWONG NOI, DIK HA LUI DIK DONG YI, GO SO NEI YI HON DO YAT CHI
YUEN LOI JI YIU GUNG NEI WOOT YAT TIN, FAAN CHAN LUI YAT CHAI HOH YI BIT GWA NIM
YUEN LOI HOI GOK TIN JAI YIK WOOI BIN, YUEN LOI SANG GWOH SEI GWOH SAM NGOI YIK MO BIN
YUEN LOI JI YIU GUNG NEI WOOT YAT TIN, YUEN CHUEN HUI BA NEI SOH YAU DO FAAT YIN
YUEN LOI JI YIU SEUNG SUN BIN HON GIN, YUEN LOI KAP NEI JAN NGOI DIK NGOH SI MO FOOI, SI MOOI YAT TIN
YUEN LOI JI YIU GUNG NEI WOOT YAT TIN, FAAN CHAN LUI YAT CHAI HOH JOI BAT GWA NIM
YUEN LOI HOI GOK TIN JAI YIK WOOI BIN, YUEN LOI SANG GWOH SEI GWOH SAM NGOI YIK MO BIN
YUEN LOI JI YIU GUNG NEI WOOT YAT TIN, YUEN CHUEN HUI BA NEI SOH YAU DO FAAT YIN
YUEN LOI JI YIU SEUNG SUN BIN HON GIN, YUEN LOI KAP NEI JAN NGOI DIK NGOH SI MO FOOI, SI MOOI YAT TIN
[tab:Chinese]
我相信 和你的相识不会是偶遇
就像上天施与 造就两心相遇 我说你是我公主
时光每处 每夜每清早我也记住
望夜空的相遇 望日出多欢愉 送上我永远的关注
原来只要共你活一天 凡尘里一切可以别掛念
原来海角天际亦会变 原来生过死过深爱亦无变
原来只要共你活一天 完全去把你所有都发现
原来只要相信便看见 原来给你真爱的我是无悔 是每一天
如果天意 要俗世消失这个故事
就让大海失意 陆地伤心飘移 放弃每日再开始
如果世界 会尚有真心真意故事
就在我目光内 滴下泪的当儿 告诉你已看到一次
原来只要共你活一天 凡尘里一切可以别掛念
原来海角天际亦会变 原来生过死过深爱亦无变
原来只要共你活一天 完全去把你所有都发现
原来只要相信便看见 原来给你真爱的我是无悔 是每一天
原来只要共你活一天 凡尘里一切可再不掛念
原来海角天际亦会变 原来生过死过深爱亦无变
原来只要共你活一天 完全去把你所有都发现
原来只要相信便看见 原来给你真爱的我是无悔 是每一天
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *