Jacky Cheung – Ngoi Nei Tung Do Bat Ji Tung

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SANG MING, HOH SI HOI CHI, KOK SUN BAT YI, NGAU YUE NEI SI
YING MONG NEI YAT SEUNG NGAAN HOI CHI
DAAN SI NIM, YUE HOH YAU JI, GIN NEI JI SI, YI SI TAAI CHI
MO BAAN FAAT GUNG TUNG GWOH YAT JI
BAT SEUNG SEUNG HEI PIN GANG GEI HEI, GA JONG HOI SAM SAM GANG BEI
JIN JUEN FAAN JAK YAN WAI NEI HEI, YUEN NEI BAT SI NEI
JI HO, NGOI NEI TUNG DO BAT JI TUNG
YUEN LOI YUEN LEI MOOT FAAT DUNG
YIN YI YUE CHUNG MEI SEUNG FUNG
LOI NIN WOOI TAU MUNG GANG HUNG
TIN DEI, HOH SI JUNG JI, YUEN HUI JI SI, GO BIT NEI SI
CHUEN BO YI BAT JOI YAU YI SI
MAN SANG MING, SUI YAN JUE SI, SUET YAU SUEN JAAK, NAAI SI TOK CHI
SUI MOOT YAU WAI CHING BIN JI SI
HOH GAAN SUEN BAT LUEN SEUNG NEI MOH, HOH GAAN SUEN BAT SEUNG NEI MOH
JUNG JUNG GAAN SUEN HOH YI HUI DOH, YEUK NGOH BAT SI NGOH
JI HO, NGOI NEI TUNG DO BAT JI TUNG
YUEN LOI YUEN LEI MOOT FAAT DUNG
YIN YI YUE HOH LO BAT TUNG
CHANG TUNG HANG HON YE SUET JUNG, WO~ WO~
JI HO, NGOI NEI TUNG DO BAT JI TUNG
YUEN LOI YUEN LEI MOOT FAAT DUNG
YIN YI YUE CHUNG MEI SEUNG FUNG
LOI NIN WOOI TAU MUNG GANG HUNG, WO~
NGOI NEI TUNG DO BAT JI TUNG
YUEN LOI YUEN LEI MOOT FAAT DUNG, WO~ WO~ WO~
[tab:Chinese]
曲:陈奂仁 词:林振强 编:Jazz Chen
生命 何时开始 确信不疑 偶遇你时
凝望你一双眼开始
但思念 如何休止 见你之时 已是太迟
无办法共同过日子
不想想起偏更记起 假装开心心更悲
辗转翻侧因为你起 愿你不是你
只好 爱你痛到不知痛
缘来缘离没法懂
然而如从未相逢
来年回头梦更空
天地 何时终止 远去之时 告别你时
全部已不再有意思
问生命 谁人主使 说有选择 乃是托辞
谁没有为情变自私
可拣选不恋上你么 可拣选不想你么
种种拣选可以许多 若我不是我
只好 爱你痛到不知痛
缘来缘离没法懂
然而如何路不同
曾同行寒夜雪中 WO~ WO~
只好 爱你痛到不知痛
缘来缘离没法懂
然而如从未相逢
来年回头梦更空 WO~
爱你痛到不知痛
缘来缘离没法懂 WO~ WO~ WO~
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *