Jacky Cheung – Nei Dik Ming Ji Ngoh Dik Sing Si

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
CHANG TING, SUET GWOH, CHAM MIK, NGOI CHING
JAU JEUNG TIN YUE DEI BIT LEI WOH CHUNG JUI GWOH CHING
YI NGOH, GAN NEI, PING JING, LUI CHING
BING MOOT YAU GING SAM YA MOOT DUNG PAAK DIK CHING GING
JI SUI YIU, DONG TIN BIN HOI GOK GING CHOI JUI JUK SI
HOH GAN NEI, ON TONG YUE GA LUI BIN GOK JUI SE YI
JI SUI YIU, JUI WOOI CHEUNG DONG HEI JI SI HOH YUNG NEI DIK MING JI
WOH NGOH SING SI, SING JAU JE GOO SI
CHUNG CHI YI HAU, MO YAU MO KAU, GOO SI PING DAAM DAAN DONG JUNG YAU NEI, YI GING JUK GAU
YUE GWOH, YIU SUET, HOH WAI, NGOI CHING
BIN SI GAN NEI DUNG DONG SI HAAN WA JEUK SAI CHING
WOH NEI, JAU GWOH, MO JUN, LUI CHING
JAU SI DO TIN FAN FAAT BAAK YIK NGOI DAK NIN CHING
BAT SEUNG SUN, DONG TIN FONG BAT JOI DEI LO BAT HAP SI
GING GAN NEI, DOH SEUNG YUNG YAT CHI BIN NGOI DOH YAT CHI
JAM SEUNG SUN, JUI WOOI CHEUNG DONG HEI JI SI HOH YUNG NEI DIK MING JI
WOH NGOH SING SI, SING JAU JE GOO SI
CHUNG CHI YI HAU, MO YAU MO KAU, GOO SI PING DAAM DAAN DONG JUNG YAU NEI, YI GING JUK GAU
CHUNG CHI YI HAU, MO YAU MO KAU, GOO SI PING DAAM DAAN DONG JUNG YAU NEI, YI GING JUK GAU
FAAI LOK TUNG WA JEUNG NEI NGOH YAT DUI, YI GING JUK GAU
[tab:Chinese]
曾听 说过 寻觅 爱情
就像天与地别离和重聚过程
而我 跟你 平静 旅程
并没有惊心也没动魄的情境
只需要 当天边海角竞赛追逐时
可跟你 安躺於家里便觉最写意
只需要 最迴肠盪气之时可用你的名字
和我姓氏 成就这故事
从此以後 无忧无求 故事平淡但当中有你 已经足够
如果 要说 何谓 爱情
便是跟你动盪时閒话著细情
和你 走过 无尽 旅程
就是到天昏髮白亦爱得年青
不相信 当天荒不再地老不合时
竟跟你 多相拥一次便爱多一次
怎相信 最迴肠盪气之时可用你的名字
和我姓氏 成就这故事
从此以後 无忧无求 故事平淡但当中有你 已经足够
从此以後 无忧无求 故事平淡但当中有你 已经足够
快乐童话像你我一对 已经足够
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *