Ivana Wong – Daai Ban Jung

FavoriteLoadingAdd to favorites

[tab:Pinyin]

SAN CHING DUNG JOK SAU SAI YUE TIU MEI DONG LIU MAANG FUNG
CHOI LING SAI SA HING DAK TAAI CHAM CHUNG
TIM YIN MAT YUE CHAN MAN SIU LIM CHUEN NIP DO SAU JUNG
CHOI LING NGOH DIK TIN YI YAU LIT FUNG

NAAN DO DAAI NO JING KOK MAN YUI MO NG CHI GOH JUNG
CHOI LING MEI HO GWONG YAM WOOI TING DUN
NAAN DO YIT MAN DAI LIU SIP SI HOH DO YA WOOI DUNG
CHOI LING NGOH YIU CHING SING HUI JO MUNG

WOO TO CHUNG SAT JOI CHUNG MING
MO JI KEUK FAAI LOK DEI TAAM YUEN DUEN DUEN GAM CHING
CHUNG BAT JI TA HOH CHAU OK DAK, FAAN DAK DO MEI GING

TAAM CHING CHUEN BAAI JOI JING MING
NANG JEUNG NGOI TAU SI YAU YUE HOH HAP JEUK NGAAN JING
HO CHAU JI YAN TAAI WOOI BIN YING
SEUNG TAU SANG SOH YI GANG BOK MING

YAN JOI MUNG LUI SAU SOK FAAI LOK LIN MUNG YA JA SING
YUE JOI SAI SUI WAAN DAK GANG JUN CHING

WOO TO CHUNG SAT JOI CHUNG MING
MO JI KEUK FAAI LOK DEI TAAM YUEN DUEN DUEN GAM CHING
CHUNG BAT JI TA HOH CHAU OK DAK, FAAN DAK DO MEI GING

TAAM CHING CHUEN BAAI JOI JING MING
NANG JEUNG NGOI TAU SI YAU YUE HOH HAP JEUK NGAAN JING
BA BAT DAK BAT WOOI JOI BIN YING
JE MOH SEUNG GO HING GANG SO HING

NGOH YUEN NGOH CHUN GANG CHUNG MING
MO JI FONG JI TIN GEI SUEN JUN NAAN DIK TIN MING
BAAK FA SAM SI FAN SIK CHUE GING
PO JEUK YIK TING DO SUET LOK YAU SING

TAAM CHING BAAI JOI JING MING
LIN HAU YI NGAAN BEI YIK YING SING DO BIT BOOI YING
BA BAT DAK YUNG PO DONG YAP DING
BA BAT DAK SOH YUEN DONG BEI JING

NING YUEN BAN DO JI WOOI JAU YE CHUN WAAN JEUNG GOH JUNG
CHUNG MEI GOK DAK GWONG YAM YAU LIT FUNG

[tab:Chinese]

神情动作手势语调微荡了猛风
才令细沙轻得太沉重
甜言蜜语亲吻笑脸全捏到手中
才令我的天衣有裂缝

难道大脑精确敏锐无误似个钟
才令美好光阴会停顿
难道热吻低了摄氏何度也会懂
才令我要清醒去做梦

糊涂虫实在聪明
无知却快乐地谈完段段感情
从不知他可丑恶得 反得到美景

谈情全败在精明
能将爱透视又如何合著眼睛
好丑只因太会辨认
想偷生所以更薄命

人在梦里搜索快乐连梦也乍醒
鱼在细水玩得更尽情

糊涂虫实在聪明
无知却快乐地谈完段段感情
从不知他可丑恶得 反得到美景

谈情全败在精明
能将爱透视又如何合著眼睛
巴不得不会再辨认
这麽想高兴更扫兴

我愿我蠢更聪明
无知方知天机算尽难敌天命
白花心思分析处景
抱著亦听到雪落有声

谈情败在精明
连口耳眼鼻亦形成道别背影
巴不得拥抱当入定
巴不得疏远当避静

宁愿笨到只会昼夜循环像个钟
从未觉得光阴有裂缝

[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published.