Hacken Lee – Go Mooi

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
CHUNG LOI SAN GO, MOOT NA MOH GO DO BAT WOOI HUI SIN MO
WAI HOH GAM TIN, LING NGOH FONG FAT SAT YAT DIM FAN SO
GAN NEI HAP JIU, TING HUNG SAU FUK JUNG SI, PAAN BAT DO
NAAN DO BAT DUEN YUNG LIK SEUNG SI LING NGOH SEUNG GEUK KEI GO
NGOH MOOT YAU LUK CHEK GO, NGOH KEUK WOOI DOI NEI HO
NGOH WOOI JIP SAU NEI YAT CHAI DIK GOI JO
NEI CHI MEI LAI SING BO, DIK YAT GOH DOI GA DIK NUI MO
YAU JEUK GOK YEUNG FAAT SUT, YAT JOI SI FAAT SI NGOH MAI DO
HEK YAT HAU SUNG NGOH DIK DAAN GO, YI HAU JAU BAT JI DO
CHUNG CHI, JI DUNG HUI TOI TAU MONG NEI
CHI DUI JEUK SAN SING DIK HOI BO, JO NEI DIK FOO LO
CHEUNG KEI FUK MO, FOO CHUT BAT DANG YUE NEI YAU YI MO
HAAN LOI SEUNG SEUNG, YIK YAU YAT DIM BAT JI SOH CHO
GAM GOK JAU CHI, TING DO SING YAM HOH SI JUK BAT DO
DAAN NEI YAT JAAM JOI YAN KWAN LUI BIN WOOI BA NEI HON DO
MO CHUNG TAU SO
NGOH MOOT YAU LUK CHEK GO, NGOH KEUK WOOI DOI NEI HO
NGOH WOOI JIP SAU NEI YAT CHAI DIK GOI JO
NEI CHI MEI LAI SING BO, DIK YAT GOH DOI GA DIK NUI MO
YAU JEUK GOK YEUNG FAAT SUT, YAT JOI SI FAAT SI NGOH MAI DO
HEK YAT HAU SUNG NGOH DIK DAAN GO, YI HAU JAU BAT JI DO
CHUNG CHI, JI DUNG HUI TOI TAU MONG NEI
CHI DUI JEUK SAN SING DIK HOI BO
NGOH MOOT YAU LUK CHEK GO, NGOH KEUK WOOI DOI NEI HO
NGOH WOOI JIP SAU NEI YAT CHAI DIK GOI JO
NEI CHI MEI LAI SING BO, DIK YAT GOH DOI GA DIK NUI MO
YAU JEUK GOK YEUNG FAAT SUT, YAT JOI SI FAAT SI NGOH MAI DO
HEK YAT HAU SUNG NGOH DIK DAAN GO, YI HAU JAU BAT JI DO
CHUNG CHI, JI DUNG HUI TOI TAU MONG NEI
CHI DUI JEUK SAN SING DIK HOI BO, JO NEI DIK FOO LO
CHUI CHUEN CHUI DO
[tab:Chinese]
从来身高 没那么高都不回去羡慕
为何今天 令我仿佛失一点分数
跟你合照 挺胸收腹总是攀不到
难道不断用力尝试令我双脚企高
我没有六尺高 我却会待你好
我会接受你一切的改造
你似美丽城堡 的一个待嫁的女巫
有着各样法术 一再施法使我迷倒
吃一口送我的蛋糕 以后就不知道
从此 只懂去抬头望你
似对着神圣的海报 做你的俘虏
长期服务 付出不等于你有义务
闲来想想 亦有一点不知所措
感觉就似 听到声音可是触不到
但你一站在人群里便会把你看到
无从投诉
我没有六尺高 我却会待你好
我会接受你一切的改造
你似美丽城堡 的一个待嫁的女巫
有着各样法术 一再施法使我迷倒
吃一口送我的蛋糕 以后就不知道
从此 只懂去抬头望你
似对着神圣的海报
我没有六尺高 我却会待你好
我会接受你一切的改造
你似美丽城堡 的一个待嫁的女巫
有着各样法术 一再施法使我迷倒
吃一口送我的蛋糕 以后就不知道
从此 只懂去抬头望你
似对着神圣的海报 做你的俘虏
随传随到
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *