Hacken Lee ft. Alan Tam – Pang Yau

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
FAAN SING, LAU DUNG, WOH NEI, TUNG LO, CHUNG BAT SEUNG SIK, HOI CHI SAM JIP GAN
MAK MAK YI JAN JI DOI YAN
YAN SANG, YUE MUNG, PANG YAU, YUE MO, NAAN DAK JI SAM, GEI GING FUNG BO
WAI JEUK NGOH BAT TUI BOON BO, JING SI NEI
YIU YIU MAAN HUNG, DIM DIM SING GWONG, SIK SIK SEUNG GWAAN
NEI NGOH NA PA GING GIK PO MOON LO
TAI NGOH GAAI HOI SAM JUNG DIK GOO DAAN, SI SUI MING BAAK NGOH
CHING TUNG LEUNG SAU, YAT HEI HOI SAM, YAT HEI BEI SEUNG
BEI CHI FAN DAAM, JUNG BAT FAN NGOH WAAK NEI
NEI WAI LIU NGOH, NGOH WAI LIU NEI
GUNG FOO WAAN NAAN JUET MONG LUI, GAN AK NEI SAU PANG YAU
FAAN SING, LAU DUNG, WOH NEI, TUNG LO, CHUNG BAT SEUNG SIK, HOI CHI SAM JIP GAN
MAK MAK YI JAN JI DOI YAN
YAN SANG, YUE MUNG, PANG YAU, YUE MO, NAAN DAK JI SAM, GEI GING FUNG BO
WAI JEUK NGOH BAT TUI BOON BO, JING SI NEI
YIU YIU MAAN HUNG, DIM DIM SING GWONG, SIK SIK SEUNG GWAAN
NEI NGOH NA PA GING GIK PO MOON LO
TAI NGOH GAAI HOI SAM JUNG DIK GOO DAAN, SI SUI MING BAAK NGOH
CHING TUNG LEUNG SAU, YAT HEI HOI SAM, YAT HEI BEI SEUNG
BEI CHI FAN DAAM, JUNG BAT FAN NGOH WAAK NEI
NEI WAI LIU NGOH, NGOH WAI LIU NEI
GUNG FOO WAAN NAAN JUET MONG LUI, GAN AK NEI SAU HAI PANG YAU
YIU YIU MAAN HUNG, DIM DIM SING GWONG, SIK SIK SEUNG GWAAN
NEI NGOH NA PA GING GIK PO MOON LO
TAI NGOH GAAI HOI SAM JUNG DIK GOO DAAN, SI SUI MING BAAK NGOH
CHING TUNG LEUNG SAU, YAT HEI HOI SAM, YAT HEI BEI SEUNG
BEI CHI FAN DAAM, JUNG BAT FAN NGOH WAAK NEI
NEI WAI LIU NGOH, NGOH WAI LIU NEI
GUNG FOO WAAN NAAN JUET MONG LUI, GAN AK NEI SAU HAI PANG YAU
[tab:Chinese]
繁星流动 和你同路 从不相识 开始心接近
默默以真挚待人
人生如梦 朋友如雾 难得知心 几经风暴
为著我不退半步 正是你
遥遥晚空 点点星光 息息相关
你我哪怕荆棘铺满路
替我解开心中的孤单 是谁明白我
情同两手 一起开心 一起悲伤
彼此分担 总不分我或你
你为了我 我为了你
共赴患难绝望里 紧握你手朋友
繁星流动 和你同路 从不相识 开始心接近
默默以真挚待人
人生如梦 朋友如雾 难得知心 几经风暴
为著我不退半步 正是你
遥遥晚空 点点星光 息息相关
你我哪怕荆棘铺满路
替我解开心中的孤单 是谁明白我
情同两手 一起开心 一起悲伤
彼此分担 总不分我或你
你为了我 我为了你
共赴患难绝望里 紧握你手系朋友
遥遥晚空 点点星光 息息相关
你我哪怕荆棘铺满路
替我解开心中的孤单 是谁明白我
情同两手 一起开心 一起悲伤
彼此分担 总不分我或你
你为了我 我为了你
共赴患难绝望里 紧握你手系朋友
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *