Eason Chan – K Goh Ji Wong

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
NGOH CHEUNG DAK BAT GAU DUNG YAN, NEI BIT JAU MEI
NGOH YUEN YI WOH NEI, YEUK DING JI SEI
NGOH JI SEUNG HEI HEI CHEUNG YAU, DO HA SAI GEI
CHING NEI BIT YIM NGOH JEUNG JE SIN CHING FUNG, HIN KAP NEI
WAAN NANG PANG SAM MOH
YUNG PO YEUK MEI NANG LING NEI HING FAN
PIN YI DEI CHEUNG CHUT, SE JOI CHING GOH DIK SING GAM
WAAN NANG PANG SAM MOH, YIU SI NGOI BAT HOH GAM DUNG YAN
JUK TO DIK GOH CHI, SIN DUNG NEI CHAAK YAN
SUI YAN YAU SEUNG SUN, YAT SAI YAT SANG JE FOO CHIN DUI BAAK
LOI BA SUNG KAP NEI, GIU GEI BAAK MAAN YAN LAU LUI GWOH DIK GOH
YUE CHUNG MEI TING GWOH, SAI YIN YUE HANG FUK MOH TIN LUN
CHOI LING NGOH YAN NEI, YIU FOO TIN GIU DEI NGOI OI NGOI OI NA MOH DOH
JEUNG NGOH MAAN TIN SAM HUET YAT YAT PAAU DO NGAN HOH
SUI SI LAAP SAAP SUI BAT SE NGOH NAAN GWOH FAN YAT DING MUK JANG NGOH
NGOH CHEUNG CHUT SAM LUI WA SI NGAAN LUI WOOI LAU
YIU SI PA NAAN GWOH PO JUE NGOH SAU
NGOH JI DAK CHIN YUE MAAN YIN FONG JOI NEI SAM
BEI HOT MONG DEI LO TIN FONG GANG GAAN DAAN MEI SUEN HON YAU
SUI YAN YAU SEUNG SUN, YAT SAI YAT SANG JE FOO CHIN DUI BAAK
LOI BA SUNG KAP NEI, GIU GEI BAAK MAAN YAN LAU LUI GWOH DIK GOH
YUE CHUNG MEI TING GWOH, SAI YIN YUE HANG FUK MOH TIN LUN
CHOI LING NGOH YAN NEI, YIU FOO TIN GIU DEI NGOI OI NGOI OI NA MOH DOH
KAP NEI YUNG LIK JOK YI SAP SAU BAT SE BAT HEI
WAAN FOO SUNG NEI NGOI DAK GWOH FOH
KAP NEI MAAI LIK CHEUNG YI SAP SAU JAN SAM JAN YI
MAI GO FUNG DO YAN NGOH DUNG YUNG
MO YAN KAP NGOH
NEI JAM MOH GING YIN SUET K GOH JI WONG SI NGOH
NGOH JI SEUNG GAN NEI MEI LOI JAM JOI NGOI HOH
YI NEI NA HOH HIM JUET DAK BAT NANG JUET
JUET DO YUNG DIU NGOH
[tab:Chinese]
K歌之王
陈奕迅
作曲人:陈辉阳填词人:林夕编曲人:陈辉阳
我唱得不够动人你别皱眉
我愿意和你约定至死
我只想嬉戏唱游到下世纪
请你别嫌我将这煽情奉献给你
还能凭甚么
拥抱若未能令你兴奋
便宜地唱出写在情歌的性感
还能凭甚么要是爱不可感动人
俗套的歌词煽动你恻忍
谁人又相信一世一生这肤浅对白
来吧送给你叫几百万人流泪过的歌
如从未听过誓言如幸福摩天轮
才令我因你要呼天叫地爱爱爱爱那么多
将我漫天心血一一抛到银河
谁是垃圾谁不舍我难过分一丁目赠我
我唱出心里话时眼泪会流
要是怕难过抱住我手
我只得千语万言放在你心
比渴望地老天荒更简单未算罕有
谁人又相信一世一生这肤浅对白
来吧送给你叫几百万人流泪过的歌
如从未听过誓言如幸福摩天轮
才令我因你要呼天叫地爱爱爱爱那么多
给你用力作二十首不舍不弃
还附送你爱得过火
给你卖力唱二十首真心真意
米高峰都因我动容
无人及我
你怎么竟然说k歌之王是我
我只想跟你未来浸在爱河
而你那呵欠绝得不能绝
绝到溶掉我
[tab:END]
Video credits: dcl222

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *