Eason Chan – Crying In The Party

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YIT BOH DIK GOH, FAT YI JING LIU, CHEUNG BIN, YAT SING CHAAM GIU
HO YAU DO KAAU GAN LIU, NEI MOOT YAU BEI MONG DIU
GOON JUNG, YUE LIU FAN DAAM, OK SIU
DAAI HOT SAAM BOOI, SAT HUNG DEI SIU, HAAI JI, JUNG YUE HUK LIU
HUNG HEI DIK JAN DONG LUI, NEI MOOT SUET DAAN SAM JIU
MAU GOH SI CHING DAAI KOI, BAT MIU LIU
YAN YAT GOH YAN, TUNG HUK, HUK BANG PAAI DUI, MO KUK
NGOH YA, CHANG JEUNG JE YEUNG, CHING CHUN, DAAI KOI SEUNG CHI
JUNG YAU DUEN CHING, LOK YAP JE JUNG, KWAN GUK
WAAK YAU YAT TIN, DONG NEI DAAI LIU, SING FOO, HOI CHI SAM LIU
NIN HING, DIK NGAAN LUI LAU, GWONG LIU, BIN GWA NIM CHANG GING JE YEUNG LIU
YEUNG NEI HUK YAP, HUK DO GUEN LIU, CHUNG JING, FOO KAP SAM TIU
HUK GWOH CHAAU GWOH NAAU GWOH, NEI WAI NGOI JO JUK LIU
JOI JIP HA LOI JAU YIU, SAU SAP LIU
YAN YAT GOH YAN, TUNG HUK, HUK BANG PAAI DUI, MO KUK
NGOH YA, CHANG JEUNG JE YEUNG, CHING CHUN, DAAI KOI SEUNG CHI
JUNG YAU DUEN CHING, LOK YAP JE JUNG, KWAN GUK
WAAK YAU YAT TIN, DONG NEI DAAI LIU, SING FOO, HOI CHI SAM LIU
NIN HING, DIK NGAAN LUI LAU, GWONG LIU, BIN GWA NIM CHANG GING JE YEUNG LIU
SI, SOH YAU YIT CHING, WOOI GON DIU, YAT FAAT YIN YI GING, SING SUK LIU
[tab:Chinese]
热播的歌 忽而静了 场边 一声惨叫
好友都靠近了 你没有被忘掉
观众 预了分担 恶兆
大喝叁杯 失控地笑 孩子 终於哭了
空气的震荡里 你没说但心照
某个事情大概 不妙了
因一个人 痛哭 哭崩派对 舞曲
我也 曾像这样 青春 大概相似
总有段情 落入这种 困局
或有一天 当你大了 城府 开始深了
年轻 的眼泪流 光了 便挂念曾经这样了
让你哭泣 哭到倦了 重整 呼吸心跳
哭过吵过闹过 你为爱做足了
再接下来就要 收拾了
因一个人 痛哭 哭崩派对 舞曲
我也 曾像这样 青春 大概相似
总有段情 落入这种 困局
或有一天 当你大了 城府 开始深了
年轻 的眼泪流 光了 便挂念曾经这样了
是 所有热情 会干掉 一发现已经 成熟了
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *