Denise Ho – Mei Hung Wan Jeuk

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SUI NA GAAN TO FONG, NANG WING BAT TAU GWONG
LOI JUEN YAT SIN GWONG KAP NEI, YUE NEI JUN NGOH BONG
TUNG HON YAT PIN TIN, TUNG CHUE YAT GOH FONG
YAN SAI GAAN LUI, BAT JI NEI, BAT JI NGOH
DANG SIK FONG, DANG GAAI FONG, FAAT JEUK KONG, FAAT JEUK KONG, YEUNG MONG
HON JEUK LAAM TIN HUNG, CHUEN LIU YAT GOH DUNG
YAU SUI WAAN HOH YI, SUN FUNG
TUNG BENG PO YUNG, FOO CHI SEUNG JUN
TIN HA WAI GUNG, KAAU KWONG SAU SEUNG SUN
WAAN YAU YAT HOK SUI, WAAN YAU YAT FAAI TONG
WAAN YAU YAT GOH GWAAN SAM NEI, WAAN YAU YAT SIN GWONG
LUN GAAK YAT FAAI BAAN, TUNG NEI YAT GOH FONG
WAAN YAU YAT JUNG, YAT CHIN GOH, YAT YIK GOH
BAT JI NEI, BAT JI NGOH, CHAANG JEUK CHEUNG, NGAAU JEUK NGA, HOT MONG
HON JEUK LAAM TIN HUNG, CHUEN LIU YAT GOH DUNG
YAU YAN WAAN HOH YI, SUN FUNG
YIU SI YAN SAM JUNG, CHUEN LIU YAT GOH DUNG
NEI YUE HOH CHUNG GWOH, OK MUNG
MOON BIT JOI FUNG, HAAN YAN MAT JUN
SEUNG JEUNG CHING HUNG, YAU WAN JEUK SEUNG SUNG
[tab:Chinese]
谁那间套房 能永不透光
来钻一线光给你 如你准我帮
同看一片天 同处一个房
人世间里 不只你 不只我
等释放 等解放 发著狂 发著狂 仰望
看著蓝天空 穿了一个洞
有谁还可以 信奉
同病抱拥 扶持上进
天下为公 靠硓手相信
还有一壳水 还有一块糖
还有一个关心你 还有一线光
邻隔一块板 同你一个房
还有一众 一千个 一亿个
不只你 不只我 撑著场 咬著牙 渴望
看著蓝天空 穿了一个洞
有人还可以 信奉
要是人心中 穿了一个洞
你如何衝过 恶梦
门别再封 閒人勿进
想像晴空 有云雀相送
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *