C Allstar – Bok Ching Goh

C Allstar – Bok Ching Goh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

CHANG GING, SE PIN DEI SEUNG JIK MOK NAAN GWOH
CHANG GING, JEUNG NGAAN LUI WAAN JOK SI YUE GOH
DAAN YAU TIN, NEI DAT YIN, MOOT YAU HUNG, JOI YAN SEUNG NGOH
SUI DIK, DIM CHEUNG YIN JOI BING MOOT JOI BOH

NGOH YAU CHEUNG CHOH LIU SAM MOH, JI WOOI CHAAK SAAN NEI WOH NGOH
WAAN SI CHUEN SUET LUI, TING JE BOK CHING DIK SUET FAAT BAT CHOH

WAI NEI SE DIK GOH, GAAU MAN JE BAT SAM SUEN JIK HANG JIK GWOH
CHI YAN, TAI KAP MAAN PIN FAN SAU MO SO DIT DOH
TING GOH DIK YAN SI FAU, HOK WOOI HAN GWOH NGOH
WAI NEI SE DIK GOH, JUI HAU JAM MOH SEUNG FAAN GWAI JANG KAP NGOH
DOI NEI SE CHUT LIU NOI HOH
YUE GAM NEI KEUK JOI, NA LOI PANG DIU NEI GUNG NGOH

MOOT YAU GOH, BEI NA YIN SAT JUET MONG NAAN GWOH
MOOT YAU GOH, BEI NEI YEUNG NGOH FOO, FOO GANG DOH
YUET YUE GOH, JUNG HA CHING, YUET GOK DAK NGOI HANG DIK NGOH
YING BAT, SA TUET SAT JOI JAU SI, NGOH CHOH

WAI NEI SE DIK GOH, GAAU MAN JE BAT SAM SUEN JIK HANG JIK GWOH
CHI YAN, TAI KAP MAAN PIN FAN SAU, MO SO DIT DOH
TING GOH DIK YAN SI FAU, HOK WOOI HAN GWOH NGOH
WAI NEI SE DIK GOH, JUI HAU JAM MOH SEUNG FAAN GWAI JANG KAP NGOH
DOI NEI SE CHUT LIU NOI HOH
YUE GAM NEI KEUK JOI, NA LOI PANG DIU NEI GUNG NGOH

DOI TAI BAN HAN DOH, GAAU YAN JAM MOH JUNG SAM DEI POOI BOON NGOH
MING LIU, YUEN FAN LOK DO TUEN GAP, SI GAAN DAAI HOH
JUNG YUE HOH CHUEN WOOT DIK, SI BIN SAM NA GOH
WAI NEI SE DIK GOH, KEUK HAN DONG JUNG BEI CHAAM JAU JEUNG SE NGOH
MAN NA SAU GOH NA YEUNG SOH
CHAAN CHUEN DO HON JEUK CHE YEUNG, WAAN SUN YAU DAT POH
YA HUI JE GOH YING GOI SUNG, KAP NGOH

Chinese

曾经 写遍地上寂寞难过
曾经 将眼泪幻作诗与歌
但有天 你突然 没有空再欣赏我
谁的点唱 现在并没再播

我有唱错了什么 至会拆散你和我
还是传说里 听者薄情的说法不错

为你写的歌 教闻者不心酸直行直过
词人 提及万遍分手无数跌堕
听歌的人是否 学会狠过我
为你写的歌 最后怎么相反馈赠给我
代你写出了奈何
如今你却在 拿来凭吊你共我

没有歌 比那现实绝望难过
没有歌 比你让我苦 苦更多
越与歌 种下情 越觉得爱哼的我
仍不洒脱实在就是我错

为你写的歌 教闻者不心酸直行直过
词人 提及万遍分手 无数跌堕
听歌的人是否 学会狠过我
为你写的歌 最后怎么相反馈赠给我
代你写出了奈何
如今你却在 拿来凭吊你共我

代替品很多 教人怎么忠心地陪伴我
明了 缘份落到湍急 时间大河
终于可存活的 是变心那个
为你写的歌 却恨当中悲惨就像写我
问哪首歌那样傻
残喘到看着斜阳 还信有突破
也许这歌应该送给我

Print Lyric Print Lyric