Beyond – Ching Yan

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
PAAN MONG NEI MOOT YAU WAI NGOH YAU JOI DO AM JUNG TONG LUI
NGOH BAT SEUNG LAU DAI, NEI DIK SAM HUNG HUI
PAAN MONG NEI BIT JOI YEUNG NGOH JEUNG BOOI FOO TAAI SAM DIK JUI
NGOH DIK SAM YUE SUI, NEI BAT BIT CHI JUI
WOO, NEI HOH JI, SUI GAM SAM GWAI HUI
NEI YUE NGOH JI GAAN, YAU SUI
SI YUEN SI CHING SI TUNG JAN, WAAN SI YI NGOI
YAU LUI YAU JUI YAU FOO CHUT, WAAN YAU YAN NOI
SI YAN SI CHEUNG SI HON DUNG, CHONG JOI NGAAN NOI
YAU YAT YAU YE YAU WAAN SEUNG, MOOT FAAT DANG DOI
PAAN MONG NGOH BIT HUI HAU WOOI GUNG NEI JOI YUEN FONG SEUNG JUI
MOOI YAT TIN MONG HOI, MOOI YAT TIN SEUNG DUI
PAAN MONG NEI YIN YI MOOT YAU YEUNG NGOH BIT HUI DIK HUNG GUI
NGOH JIK SI LEI HOI, NEI DIK TIN HUNG LUI
WOO, NEI HOH JI, SUI GAM SAM GWAI HUI
NEI YUE NGOH JI GAAN, YAU SUI
SI YUEN SI CHING SI TUNG JAN, WAAN SI YI NGOI
YAU LUI YAU JUI YAU FOO CHUT, WAAN YAU YAN NOI
SI YAN SI CHEUNG SI HON DUNG, CHONG JOI NGAAN NOI
YAU YAT YAU YE YAU WAAN SEUNG, MOOT FAAT DANG DOI
DOH SIU CHUN CHAU FUNG YUE GOI, DOH SIU KEI KUI BAT BIN NGOI
DOH SIU HEI HUI DIK NEI JOI YAN HOI
SI YUEN SI CHING SI TUNG JAN, WAAN SI YI NGOI
YAU LUI YAU JUI YAU FOO CHUT, WAAN YAU YAN NOI
SI YAN SI CHEUNG SI HON DUNG, CHONG JOI NGAAN NOI
YAU YAT YAU YE YAU WAAN SEUNG, MOOT FAAT DANG DOI
[tab:Chinese]
盼望你没有为我又再渡暗中淌泪
我不想留底 你的心空虚
盼望你别再让我象背负太深的罪
我的心如水 你不必痴醉
WOO 你可知谁甘心归去
你与我之间有谁
是缘是情是童真 还是意外
有泪有罪有付出 还有忍耐
是人是墙是寒冬 藏在眼内
有日有夜有幻想 没法等待
盼望我别去后会共你在远方相聚
每一天望海 每一天相对
盼望你现已没有让我别去的恐惧
我即使离开 你的天空里
WOO 你可知谁甘心归去
你与我之间有谁
是缘是情是童真 还是意外
有泪有罪有付出 还有忍耐
是人是墙是寒冬 藏在眼内
有日有夜有幻想 没法等待
多少春秋风雨改 多少崎岖不变爱
多少唏嘘的你在人海
是缘是情是童真 还是意外
有泪有罪有付出 还有忍耐
是人是墙是寒冬 藏在眼内
有日有夜有幻想 没法等待
[tab:END]
Video credits: brocksynam

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *