Beyond – Amani

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
TA, JUE JOI SAI SEUNG YAT CHAI
TA DIK GOH CHEUNG CHUT OI
TA DIK JAN LEI PIN BO JE DEI KAU
TA, JAM MOH YAT HUI BAT FAAN
TA HOH FAU WOOI GAM DO
FUNG YIN YIM KOI TIN HUNG YUE MEI LOI
MO JOH YUE BING DUNG DIK NGAAN JING
LAU LUI HON TIN JAI DAAI BEI FAN
SI HUNG SO JIN JAANG DO JUI HAU
SEUNG TUNG SI YI TUNG
NGOH HEUNG SAI GAAI FOO GIU
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
TIN, TIN HUNG HOH GIN FEI LIU
GING FONG JIN CHI FEI MO
CHUEN SOH TIN JAI JI SEUNG MIK JI YAU
SAM, CHIN YIK GWOH NGOI SAM SUI
GAM TIN YAT CHIT AK KWAN
FONG FAT JAN LEI SIU SAT JOI DEI KAU
MO JOH YUE BING DUNG DIK NGAAN JING
LAU LUI HON TIN JAI DAAI BEI FAN
SI HUNG SO JIN JAANG DO JUI HAU
SEUNG TUNG SI YI TUNG
NGOH HEUNG SAI GAAI FOO GIU
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
KUEN LEI YUE YUNG YAU DIK DAU JAANG
YUE MOOI YUE PIN GIN DIK JAANG DAU
YEUK JE LUI JIN JAANG DO JUI HAU
JAM WOOI SI WOH PING
NGOH HEUNG SAI GAAI FOO GIU
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
TUNA TAKA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
JOI CHI JOI CHI FOO GIU
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
TUNA TAKA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
JOI CHI JOI CHI FOO GIU
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
[tab:Chinese]
AMANI
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
它 主宰世上一切
他的歌唱出爱
它的真理遍布这地球
它 怎么一去不返
它可否会感到
烽烟掩盖天空与未来
无助与冰冻的眼睛
流泪看天际带悲愤
是控诉战争到最后
伤痛是儿童
我向世界呼叫
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
天 天空可见飞鸟
惊慌展翅飞舞
穿梭天际只想觅自由
心 千亿颗爱心碎
今天一切厄困
仿佛真理消失在地球
无助与冰冻的眼睛
流泪看天际带悲愤
是控诉战争到最后
伤痛是儿童
我向世界呼叫
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
权利与拥有的斗争
愚昧与偏见的争斗
若这里战争到最后
怎回是和平
我向世界呼叫
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
TUNA TAKA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
再次再次呼叫
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
TUNA TAKA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
再次再次呼叫
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
AMANI NAKUPENDA NAKUPENDA WE WE
[tab:END]
AMANI = PEACE
NAKUPENDA = WE LOVE
WE WE = YOU
TUNA TAKA = WANT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *