Andy Lau – Yat Hei Jau Gwoh Dik Yat Ji

Andy Lau – Yat Hei Jau Gwoh Dik Yat Ji

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

YUE HOH MIN DUI, CHANG YAT HEI JAU GWOH DIK YAT JI
YIN JOI SING HA NGOH DUK HANG, YUE HOH YEUNG SAM SING YAT YAT GONG NEI JI
CHUNG LOI MO YAN MING BAAK NGOH, WAI YAT NEI KAP NGOH HO YAT JI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU SANG YAU SEI YAU YI

DOH SIU FUNG BOH DO YUEN CHONG, JI YAN BEI CHI BAT SEI DIK MUK GWONG
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU TIN YAU HOI YAU DEI
BAT HOH CHAAI CHAAK JUNG YAU TIN YI, CHOI JAN SIK SEUNG CHUE DIK YAT JI
DO BIT WA YIK MEI DOH GONG, JI PAAU DAI JE GOH SEUNG SAM DIK HON JI

CHAM CHAM SUI LIU, SUI FAN HEUNG GAM SANG DIK YAT JI
WOOT JEUK DAAN SI MOOT LING WAN, CHOI MING BAAK SANG SEI JI GAAN DIK YI SI
CHING NUNG YUEN CHUEN MING BAAK LIU, CHOI GAM SAM PEI SEUNG GOO DUK YI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU TIN YAU HOI YAU DEI

DONG TIN YAT HEI BAT JI JI, FAN HOI FONG JI GAN BOON SAM GIK CHI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU SANG YAU SEI YAU YI
JI SEUNG GAAI SIK DONG NGOH BAT JI, YUE GAM SEUNG KING SO GONG SUI JI
SING HA JUET MONG GAU SAN YING, GAM JI DAK CHIN YIK SEUNG SAM DIK GUI JI

CHAM CHAM SUI LIU, SUI FAN HEUNG GAM SANG DIK YAT JI
WOOT JEUK DAAN SI MOOT LING WAN, CHOI MING BAAK SANG SEI JI GAAN DIK YI SI
CHING NUNG YUEN CHUEN MING BAAK LIU, CHOI GAM SAM PEI SEUNG GOO DUK YI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU TIN YAU HOI YAU DEI

DONG TIN YAT HEI BAT JI JI, FAN HOI FONG JI GAN BOON SAM GIK CHI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU SANG YAU SEI YAU YI
JI SEUNG GAAI SIK DONG NGOH BAT JI, YUE GAM SEUNG KING SO GONG SUI JI
SING HA JUET MONG GAU SAN YING, GAM JI DAK CHIN YIK SEUNG SAM DIK GUI JI
SING HA JUET MONG GAU SAN YING, GAM JI DAK CHIN YIK SEUNG SAM DIK GUI JI

Chinese

如何面对 曾一起走过的日子
现在剩下我独行 如何让心声一一讲你知
从来无人明白我 唯一你给我好日子
有你有我有情 有生有死有义

多少风波都愿闯 只因彼此不死的目光
有你有我有情 有天有海有地
不可猜测总有天意 才珍惜相处的日子
道别话亦未多讲 只抛低这个伤心的汉子

沉沉睡了 谁分享今生的日子
活著但是没灵魂 才明白生死之间的意思
情浓完全明白了 才甘心披上孤独衣
有你有我有情 有天有海有地

当天一起不自知 分开方知根本心极痴
有你有我有情 有生有死有义
只想解释当我不智 如今想倾诉讲谁知
剩下绝望旧身影 今只得千亿伤心的句子

沉沉睡了 谁分享今生的日子
活著但是没灵魂 才明白生死之间的意思
情浓完全明白了 才甘心披上孤独衣
有你有我有情 有天有海有地

当天一起不自知 分开方知根本心极痴
有你有我有情 有生有死有义
只想解释当我不智 如今想倾诉讲谁知
剩下绝望旧身影 今只得千亿伤心的句子
剩下绝望旧身影 今只得千亿伤心的句子

Print Lyric Print Lyric