Andy Lau – Yat Hei Jau Gwoh Dik Yat Ji

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
YUE HOH MIN DUI, CHANG YAT HEI JAU GWOH DIK YAT JI
YIN JOI SING HA NGOH DUK HANG, YUE HOH YEUNG SAM SING YAT YAT GONG NEI JI
CHUNG LOI MO YAN MING BAAK NGOH, WAI YAT NEI KAP NGOH HO YAT JI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU SANG YAU SEI YAU YI
DOH SIU FUNG BOH DO YUEN CHONG, JI YAN BEI CHI BAT SEI DIK MUK GWONG
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU TIN YAU HOI YAU DEI
BAT HOH CHAAI CHAAK JUNG YAU TIN YI, CHOI JAN SIK SEUNG CHUE DIK YAT JI
DO BIT WA YIK MEI DOH GONG, JI PAAU DAI JE GOH SEUNG SAM DIK HON JI
CHAM CHAM SUI LIU, SUI FAN HEUNG GAM SANG DIK YAT JI
WOOT JEUK DAAN SI MOOT LING WAN, CHOI MING BAAK SANG SEI JI GAAN DIK YI SI
CHING NUNG YUEN CHUEN MING BAAK LIU, CHOI GAM SAM PEI SEUNG GOO DUK YI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU TIN YAU HOI YAU DEI
DONG TIN YAT HEI BAT JI JI, FAN HOI FONG JI GAN BOON SAM GIK CHI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU SANG YAU SEI YAU YI
JI SEUNG GAAI SIK DONG NGOH BAT JI, YUE GAM SEUNG KING SO GONG SUI JI
SING HA JUET MONG GAU SAN YING, GAM JI DAK CHIN YIK SEUNG SAM DIK GUI JI
CHAM CHAM SUI LIU, SUI FAN HEUNG GAM SANG DIK YAT JI
WOOT JEUK DAAN SI MOOT LING WAN, CHOI MING BAAK SANG SEI JI GAAN DIK YI SI
CHING NUNG YUEN CHUEN MING BAAK LIU, CHOI GAM SAM PEI SEUNG GOO DUK YI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU TIN YAU HOI YAU DEI
DONG TIN YAT HEI BAT JI JI, FAN HOI FONG JI GAN BOON SAM GIK CHI
YAU NEI YAU NGOH YAU CHING, YAU SANG YAU SEI YAU YI
JI SEUNG GAAI SIK DONG NGOH BAT JI, YUE GAM SEUNG KING SO GONG SUI JI
SING HA JUET MONG GAU SAN YING, GAM JI DAK CHIN YIK SEUNG SAM DIK GUI JI
SING HA JUET MONG GAU SAN YING, GAM JI DAK CHIN YIK SEUNG SAM DIK GUI JI
[tab:Chinese]
如何面对 曾一起走过的日子
现在剩下我独行 如何让心声一一讲你知
从来无人明白我 唯一你给我好日子
有你有我有情 有生有死有义
多少风波都愿闯 只因彼此不死的目光
有你有我有情 有天有海有地
不可猜测总有天意 才珍惜相处的日子
道别话亦未多讲 只抛低这个伤心的汉子
沉沉睡了 谁分享今生的日子
活著但是没灵魂 才明白生死之间的意思
情浓完全明白了 才甘心披上孤独衣
有你有我有情 有天有海有地
当天一起不自知 分开方知根本心极痴
有你有我有情 有生有死有义
只想解释当我不智 如今想倾诉讲谁知
剩下绝望旧身影 今只得千亿伤心的句子
沉沉睡了 谁分享今生的日子
活著但是没灵魂 才明白生死之间的意思
情浓完全明白了 才甘心披上孤独衣
有你有我有情 有天有海有地
当天一起不自知 分开方知根本心极痴
有你有我有情 有生有死有义
只想解释当我不智 如今想倾诉讲谁知
剩下绝望旧身影 今只得千亿伤心的句子
剩下绝望旧身影 今只得千亿伤心的句子
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *