Alfred Hui – Ngoh Dik Lei Hoi Ya Si Ngoi

Loading

Add to favorites

TVB Drama “Gun Metal Grey” Ending Theme Song (TVB 電視劇 “刑警” 片尾曲)
[tab:Pinyin]
WOH NEI JAU GAN, YIU DOH SIU HEI SANG, GA YUE TIN YI, YA SEUNG NGOH ON FAN
MOOT YUEN YAN, MEI HAP CHAN, YING HOH GAN SAU JEUK WOO YAM
JAU SUEN FAN HOI BAT YIU HUI, JANG HAN
NAAN JOI YUNG PO, MOOT YIT MAN, GING NANG GAM GOK, NGOI DAK JAN HAM
JEUNG LAU DAI, JEUK LOK YAN, YAN SANG HEI HOH MOOT LUI YAN
MO YUNG GAI GAAU YI HAU YAU JEUK BIT YAN, WAAN SI SEUNG SAM
JUK DUEN JUK DUEN GAU CHING CHI SI WAI HAM, JAU SI YAT HAU GUNG SUI YAU JEUK YUEN FAN
CHI JUNG BAT HOH CHUI TAI JEUK JE CHAN CHIT JAT GAM
YEUK YAU TIN GAN NEI JOI DO JAU GAN, YUE TUNG MAK SANG YA BAT GING JAN
NEI DIK YU SANG, JOI BIT YIU SEUNG SAM
JUK DUEN JUK DUEN GAU CHING YI SI MO HAM, YAT YAT YE YE WAI SUI YA SI YUEN FAN
BAT WONG YAT SANG GAN PO JEUK JE ON WAI SI MING GAM
YEUK YAU TIN YAN YAU JE DUEN GAM KOI, CHOI JAN SIK NEI DIK SOH NGOI
NGOH DIK LEI HOI, YA SI NGOI
LEI HUI JAU GAN, JEUNG LUT WAN, GAM CHING SEUNG KUI, JOI BAT GWOH MAN
SI CHIN YAN, LUI JOI SAM, CHUNG FUK JUI YIK JEUK YIT MAN
CHOI HOK WOOI HUI FONG HA GAI JUK JO YAN, MO WAI KEUNG YAN
JUK DUEN JUK DUEN GAU CHING CHI SI WAI HAM, JAU SI YAT HAU GUNG SUI YAU JEUK YUEN FAN
CHI JUNG BAT HOH CHUI TAI JEUK JE CHAN CHIT JAT GAM
YEUK YAU TIN GAN NEI JOI DO JAU GAN, YUE TUNG MAK SANG YA BAT GING JAN
GEI YIK YAU SAN, MOOI YAT MOOI FAN, DUNG YAN KAP YAN
JUK DUEN JUK DUEN GAU CHING YI SI MO HAM, YAT YAT YE YE WAI SUI YA SI YUEN FAN
BAT WONG YAT SANG GAN PO JEUK JE ON WAI SI MING GAM
YEUK YAU TIN YAN YAU JE DUEN GAM KOI, CHOI JAN SIK NEI DIK SOH NGOI
NGOH DIK LEI HOI, YA SI NGOI, GEI YIK LAU DAI, JE FAN NGOI
[tab:Chinese]
和你走近 要多少牺牲 假如天意 也想我安份
没原因 未合衬 仍可紧守著护荫
就算分开不要去 憎恨
难再拥抱 没热吻 竟能感觉 爱得震撼
像留低 著烙印 人生岂可没泪印
无用计较以後有著别人 还是上心
逐段逐段旧情似是遗憾 就是日後共谁有著缘份
始终不可取替著这亲切质感
若有天跟你再度走近 如同陌生也不惊震
你的馀生 再别要伤心
逐段逐段旧情已是无憾 日日夜夜为谁也是缘份
不枉一生紧抱著这安慰使命感
若有天因有这段感慨 才珍惜你的所爱
我的离开 也是爱
离去走近 像律韵 感情相距 再不过问
是前因 泪在渗 重複追忆著热吻
才学会去放下继续做人 无谓强忍
逐段逐段旧情似是遗憾 就是日後共谁有著缘份
始终不可取替著这亲切质感
若有天跟你再度走近 如同陌生也不惊震
记忆犹新 每日每分 动人吸引
逐段逐段旧情已是无憾 日日夜夜为谁也是缘份
不枉一生紧抱著这安慰使命感
若有天因有这段感慨 才珍惜你的所爱
我的离开 也是爱 记忆留低 这份爱
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *