Alfred Hui – Chung San Jeung Daai

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
JI SAI KAU KAU KEI KEI GWOH, BAT JI DUI CHOH
PING YAT TAAN HEI YUEN HEI DOH, YA WOOI CHONG WOH
YAM GAAU FOOI JOI TENG GWOH, DAAN KEUK WAI CHI BOON NGOH
JI PA, TAAI FONG SI JUNG HA NGOK GWOH
CHANG GING HAN SEUNG HUI JEUNG DAAI, HOH SIK GWONG YAM, GWOH DAK TAAI FAAI, CHUNG DAK JE YEUNG FAAI
CHANG FAAN CHOH, CHANG YUET GAAI, CHANG BEI JUNG SEUNG YUE BEI CHAAI, BEI MO HAAN FONG DAAI
WAI WAT SAM GIT MEI GAAI, BAT GAM HUI SAM, JIP SAU CHOH JIT SAT BAAI
JAM KEUNG YAN, CHAAN LAU JI JUEN DO NGA GAAI, SI MAN SUI, YUE FAAI
MOOT FAAT WAAN YUEN CHUNG LOI GWOH, SAU BO GWOH CHOH
MING BAAK GWOH WONG NA TUNG CHOH, YI SUEN SAU WOK
HAU FOOI FONG JUNG JAU GWOH, MONG NA CHUNG CHIN DIK NGOH
SO SUEN, MOOI MIU YA CHI LONG FAI MOH
CHANG GING HAN SEUNG HUI JEUNG DAAI, HOH SIK GWONG YAM, GWOH DAK TAAI FAAI, CHUNG DAK JE YEUNG FAAI
CHANG FAAN CHOH, CHANG YUET GAAI, CHANG BEI JUNG SEUNG YUE BEI CHAAI, BEI MO HAAN FONG DAAI
WAI WAT SAM GIT MEI GAAI, BAT GAM HUI SAM, JIP SAU CHOH JIT SAT BAAI
JAM KEUNG YAN, CHAAN LAU JI JUEN DO NGA GAAI, SI MAN SUI, YUE FAAI
JE SAI GAAI, DOH MOH HAK NGAM, SUI DUK JI SAM SAM BAT FAN
YAN DAAI LIU SING SUK LIU, NAAN DO NGOH NANG JI JAI, HOI SAM
CHUNG LOI MEI HOK WOOI JEUNG DAAI, JAM JI GWONG YAM, GWOH DAK TAAI FAAI, CHUNG DAK JE YEUNG FAAI
CHANG FAAN CHOH, CHANG YUET GAAI, CHANG BEI JUNG SEUNG YUE BEI CHAAI, SI SUI DING SING BAAI
JUNG DAK BAT DO LEUNG GAAI, GIN SAU GONG WAI JIP SAU, JE GIU JEUNG DAAI
BAT YIU GAN, CHUI SING CHEUNG DAK DO LIU GAAI, WOOI YUET LOI, YUET FAAI
[tab:Chinese]
自细求求其其过 不知对错
平日叹气怨气多 也会闯祸
任教诲再听过 但却维持本我
只怕 太放肆种下恶果
曾经很想去长大 可惜光阴 过得太快 衝得这样快
曾犯错 曾越界 曾被中伤与被踩 被无限放大
委屈心结未解 不甘虚心 接受挫折失败
怎强忍 残留自尊都瓦解 试问谁 愉快
没法还原重来过 修补过错
明白过往那痛楚 已算收穫
後悔放纵走过 望那从前的我
数算 每秒也似浪费麽
曾经很想去长大 可惜光阴 过得太快 衝得这样快
曾犯错 曾越界 曾被中伤与被踩 被无限放大
委屈心结未解 不甘虚心 接受挫折失败
怎强忍 残留自尊都瓦解 试问谁 愉快
这世界 多麽黑暗 谁独自深深不忿
人大了成熟了 难道我能自製 开心
从来未学会长大 怎知光阴 过得太快 衝得这样快
曾犯错 曾越界 曾被中伤与被踩 是谁定胜败
终得不到谅解 坚守岗位接受 这叫长大
不要紧 随成长得到瞭解 会越来 越快
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *