William So ft. Corinna – Loi Ye Fong Cheung

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
SI GEI YIK, MOOT FAAT HOH SING JOI, SI JOK TIN, MOOT FAAT GAM KEI DOI
MO WOO DEI, MIU WAAK JEUK JEUNG LOI, MING BAAK JE WAAN GOK BIN GIU LUEN NGOI

JAU CHI SANG, MING LUI DIK CHIU JEUNG, LING NA HOI, NGON WOON WOON KONG JEUNG
CHOI YEUNG NGOH, YUE NEI CHIU CHIU YUE SEUNG, NANG YUNG NGOI HUI YAN JING SAI SI MO SEUNG

YAU YUE LAU SING GANG GOI FONG HEUNG, YEUNG NEI NGOH LUEN SEUNG
YAU YUE KEI JIK JUNG YUE GON SEUNG, JUNG YUE YA GON SEUNG
YAU YUE DEI FOOT TIN CHEUNG, AH~
NGOH JAM SEUNG SUN LOI YE FONG CHEUNG, HM~ OH~
WOON WOON LAU SUI GANG GOI FONG HEUNG, YEUNG NEI NGOH LUEN SEUNG
MONG MONG YAN HOI JUNG YUE GON SEUNG, JUNG YUE YA GON SEUNG
NGAAN CHIN YUE GIN DIK
MOOT FAAT SEUNG, DAAN JE YAU CHING, LING HOI WOH TIN, YUE SEUNG
JEUNG NGAAN JING, HA LIU YAT CHEUNG YUE, YUNG LEUNG SAU, MOOT FAAT HOH LAU JUE
LAU JEUK LUI, LOI CHAM MIK FOON YUE, NAAN DO NEI JEUNG MAU CHEUNG LAU SING YUE

SI NA SE, YUE FAAI DIK SI GAAN, LING NEI SOH, JOI NGOH MEI YUE GAAN
MO LUN JE, GOH SAI GAAI JOI YIU NGAAN, NAAN KAP NEI JUEN SAN YAT SIM DIK CHUI CHAAN

YAU YUE LAU SING GANG GOI FONG HEUNG, YEUNG NEI NGOH LUEN SEUNG
YAU YUE KEI JIK JUNG YUE GON SEUNG, JUNG YUE YA GON SEUNG
YAU YUE DEI FOOT TIN CHEUNG, AH~
NGOH JAM SEUNG SUN LOI YE FONG CHEUNG, HM~ OH~
WOON WOON LAU SUI GANG GOI FONG HEUNG, YEUNG NEI NGOH LUEN SEUNG
MONG MONG YAN HOI JUNG YUE GON SEUNG, JUNG YUE YA GON SEUNG
NGAAN CHIN YUE GIN DIK
MOOT FAAT SEUNG, DAAN JE YAU CHING, LING HOI WOH TIN YUE SEUNG
[tab:Chinese]
是記憶 沒法可承載 是昨天 沒法敢期待
模糊地 描劃著將來 明白這幻覺便叫戀愛

就似生 命裡的潮漲 令那海 岸緩緩擴張
才讓我 與你悄悄遇上 能用愛去印證世事無常

猶如流星更改方向 讓你我戀上
猶如奇蹟終於趕上 終於也趕上
有如地闊天長 AH~
我怎相信來夜方長 HM~ OH~
緩緩流水更改方向 讓你我戀上
茫茫人海終於趕上 終於也趕上
眼前遇見的
沒法想 但這柔情 令海和天 遇上
像眼睛 下了一場雨 用兩手 沒法可留住
流著淚 來尋覓歡愉 難道你像某場流星雨

是那些 愉快的時間 令你鎖 在我眉宇間
無論這 個世界再耀眼 難及你轉身一閃的璀璨

猶如流星更改方向 讓你我戀上
猶如奇蹟終於趕上 終於也趕上
有如地闊天長 AH~
我怎相信來夜方長 HM~ OH~
緩緩流水更改方向 讓你我戀上
茫茫人海終於趕上 終於也趕上
眼前遇見的
沒法想 但這柔情 令海和天遇上
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *