Twins – Ha Yat Jaam Tin Hau

Twins – Ha Yat Jaam Tin Hau

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

JAAM JOI DAAI YUEN CHIN, SAI SAM HON HON NGOH DIK LO
JOI HA GOH CHE JAAM, DO TIN HAU, DONG YIN JUI HO
DAAN WA LAI DIK SING TO, TO JUNG, YAT DAAN WAI GO
BOOI HAU WOOI FAU WAAN YAU TA, YUNG PO

JOI BAAK DAK SAN GAAI DIK NGOI LUI, MIN SEUNG YAU JUNG GOO PAAN JI HO
JOI TOI SEUNG YAM NGOH CHEUNG, MEI BIT FUNG GWONG GANG HO
YAN HEI BAT GWOH FEI JO POU

JIK SI YAU TIN HOI GOH CHEUNG, SUI YAU YIU CHEUNG, TA BAT HOH DO YIN CHEUNG
YING YIN FONG CHI, BAAK WOOT YAT CHEUNG, BAT LUEN OI, GAAU NGOH JAM YEUNG CHEUNG
GEI DOH NGOI GOH KAP NGOH CHEUNG, WAAN SI MIN KEUNG, TOI CHIN YUE HOH FAAT LEUNG
NAAN KAP KAP JUI NGOI JOI YI BIN, DAI SING WAN YAU DEI CHEUNG

BAAK YAT MUNG FEI CHEUNG, WING BAT TAAI YUEN, TAAI CHAU JEUNG
JUI HAU BIN TIN HAU, BIN SAN NEUNG, DO SI LEI SEUNG
JOI SI DOI DIK GWONG CHEUNG, SUI DO, JUNG WOOI YAU JEUNG
NGOH MOOT YAU GOH MAI, YAU TA GING YEUNG

JOI BAAK DAK SAN GAAI DIK NGOI LUI, MIN SEUNG YAU JUNG GOO PAAN JI HO
JOI TOI SEUNG YAM NGOH CHEUNG, MEI BIT FUNG GWONG GANG HO
YAN HEI BAT GWOH FEI JO POU

JIK SI YAU TIN HOI GOH CHEUNG, SUI YAU YIU CHEUNG, TA BAT HOH DO YIN CHEUNG
YING YIN FONG CHI, BAAK WOOT YAT CHEUNG, BAT LUEN OI, GAAU NGOH JAM YEUNG CHEUNG
GEI DOH NGOI GOH KAP NGOH CHEUNG, WAAN SI MIN KEUNG, TOI CHIN YUE HOH FAAT LEUNG
NAAN KAP KAP JUI NGOI JOI YI BIN, DAI SING WAN YAU DEI CHEUNG

GEI DOH NGOI GOH KAP NGOH CHEUNG, WAAN SI MIN KEUNG, TOI CHIN YUE HOH FAAT LEUNG
NAAN KAP KAP JUI NGOI JOI YI BIN, DAI SING WAN YAU DEI CHEUNG

KEI SAT SAM LUI JUI DAAI LEI SEUNG, GAN TA GWAI GA, WAI TA CHEUNG

Chinese

站在大丸前 細心看看我的路
再下個車站 到天后 當然最好
但華麗的星途 途中 一旦畏高
背後會否還有他 擁抱

在百德新街的愛侶 面上有種顧盼自豪
在台上任我唱 未必風光更好
人氣不過肥皂泡

即使有天開個唱 誰又要唱 他不可到現場
仍然仿似 白活一場 不戀愛 教我怎樣唱
幾多愛歌給我唱 還是勉強 台前如何發亮
難及給最愛在耳邊 低聲溫柔地唱

白日夢飛翔 永不太遠 太抽象
最後變天后 變新娘 都是理想
在時代的廣場 誰都 總會有獎
我沒有歌迷 有他景仰

在百德新街的愛侶 面上有種顧盼自豪
在台上任我唱 未必風光更好
人氣不過肥皂泡

即使有天開個唱 誰又要唱 他不可到現場
仍然仿似 白活一場 不戀愛 教我怎樣唱
幾多愛歌給我唱 還是勉強 台前如何發亮
難及給最愛在耳邊 低聲溫柔地唱

幾多愛歌給我唱 還是勉強 台前如何發亮
難及給最愛在耳邊 低聲溫柔地唱

其實心裡最大理想 跟他歸家 為他唱

Print Lyric Print Lyric