Jordan Chan – Sat Luen Wong

Jordan Chan – Sat Luen Wong

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Please have the effort to link us back if you republish this somewhere else. Thanks.

Pinyin

CHEUNG JUN LIU, CHAAM JO NGOI LUI, WAI HEI, NA SE GOH
YING YIN MO YAT SAU GAU JAN HAM, NGOH SAT JAI PUNG DO DIK, TUNG FOO FOO GANG DOH

SAT LUEN DIK GOO SI TUNG YEUNG DIK JIT DOH, NAAN GWAAI JEUNG MOOI SAU DO SE NGOH
NEI BAT YIU GAN NGOH JAANG, JAANG SIN CHEUNG JE JUI CHAAM, DIK GOH

YIU SI NEI SEUNG GAN NGOH, DAU NAAN GWOH, DAU CHAI CHOH
CHUI SI NA HEI MAI CHEUNG LEUNG DUEN, NGOH WAI NEI TAAN SIK DIK, WOOI FAU BEI NGOH DOH

JIK SI GAAN NEI NANG LAU CHUT JAN NGAAN LUI, SUI GOH YAU WOOI BEI CHAAM DAK GWOH
KIT HOI NGOH DIK CHONG SEUNG, GING HO GWOH GONG SIU WA
YUE LOK DAAI JUNG DAK DO JEUNG SING GANG DOH

MOOI DUEN LUEN NGOI DO WOOI YING CHOH YAN, SAT LUEN DIK GOON GWAN
JAM WOOI JOI YAU BIT GOH JE YEUNG HANG WAN
SUI DO, GAN NGOH MOOT HOH NANG HAP CHAN, CHOI HIN CHUT NGOH SAN FAN
GEI BAAK MAAN GOH YAN, JI DAK YAT GOH KAP YAN LIK YUEN CHUEN SI LING FAN
JUI DAI DANG, SOH YI DAI YAT MING SI NGOH, NEI NA LUI, KAP NGOH CHAN

YIU SI NEI SEUNG JI NGOH, DUI CHING NGOI YAU GEI FOOI
CHUI SI NANG GONG GEI GOH MAAN SEUNG, GEI LUK TUNG FOO DIK GOH, GAU HOI YIN CHEUNG WOOI

YAT SANG DIK NGOI YAN LAU DAI DIK JOI WOOI, HAP GAI YIK YAU GEI CHIN FAN BOOI
JUI CHOH NGOH BAT GWOH SEUNG, FAN YAT GOH ON WAI JEUNG, SUI NANG LIU DO SAT LUEN GING PUNG LIU BOOI

MOOI DUEN LUEN NGOI DO WOOI YING CHOH YAN, SAT LUEN DIK GOON GWAN
JAM WOOI JOI YAU BIT GOH JE YEUNG HANG WAN
SUI DO, GAN NGOH MOOT HOH NANG HAP CHAN, CHOI HIN CHUT NGOH SAN FAN
GEI BAAK MAAN GOH YAN, JI DAK YAT GOH KAP YAN LIK YUEN CHUEN SI LING FAN
JUI DAI DANG, SOH YI DAI YAT MING SI NGOH, NEI NA LUI, KAP NGOH CHAN

HON HON NGOH YAU DOH MOH KONG FAN
HON HON NGOH JUI JUNG DAK DO LIU CHUEN CHEUNG DAAI JEUNG
CHUEN PANG MO YAN JEUK GAN

MOOI DUEN LUEN NGOI DO WOOI YING CHOH YAN, SAT LUEN DIK GOON GWAN
JAM WOOI JOI YAU BIT GOH JE YEUNG HANG WAN
SUI DO JUNG YAU SAM MOH YAN HAP CHAN, NAAN DAK PO HAM JUNG SANG
GEI BAAK MAAN GOH YAN, JI DAK YAT GOH LUEN NGOI WAN NANG DAT POH LING FAN
FOO SAAM FAN, GOI HING HANG DIK YAN SI NGOH, NGOH WOOI GAI JUK FAAT FAN

Chinese

唱尽了惨遭爱侣 遗弃那些歌
仍然无一首够震撼 我实际踫到的 痛苦苦更多

失恋的故事同样的折堕 难怪像每首都写我
你不要跟我争 争先唱这最惨的歌

要是你想跟我 斗难过 斗凄楚
随时拿起咪唱两段 我为你叹息的 会否比我多

即使间你能流出真眼泪 谁个又会悲惨得过
揭开我的创伤 竟好过讲笑话
娱乐大众得到掌声更多

每段恋爱都会认错人 失恋的冠军
怎会再有别个这样幸运
谁都 跟我没可能合衬 才显出我身份
几百万个人 只得一个吸引力完全是零分
最低等 所以第一名是我 你那里及我衬

要是你想知 我对情爱有几灰
随时能讲几个晚上 记录痛苦的歌够开演唱会

一生的爱人留低的再会 合计亦有几千分贝
最初我不过想 分一个安慰奖 谁能料到失恋竟捧了杯

每段恋爱都会认错人 失恋的冠军
怎会再有别个这样幸运
谁都跟我没可能合衬 才显出我身份
几百万个人 只得一个吸引力完全是零分
最低等 所以第一名是我 你那里及我衬

看看我有多么亢奋
看看我最终得到了全场大奖
全凭无人着紧

每段恋爱都会认错人 失恋的冠军
怎会再有别个这样幸运
谁都总有甚么人合衬 难得抱憾终生
几百万个人 只得一个恋爱运能突破零分
负三分 该庆幸的人是我 我会继续发奋

Video credits: bbtwins

Print Lyric Print Lyric