Raymond Lam – Ngoi Joi Gei Yik Jung Jaau Nei

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
NGOH DUI NEI, JE YAT SAANG, NA GOH HOH BEI
NGOH YUE NEI, CHA YAT SE, WING YUEN YAT HEI
HAAI HAU SI GAAN CHEUNG DEI, CHI LIN CHEUNG HO HEI
YIU, JI HOH YIP SUET HEI, WOW HO ~
OI TAAI CHUNG, SAM FOO KAP, HIM KUET HUNG HEI
OI TAAI MEI, HING HING DIK, KEUK JOI BAT HEI
OI CHING LOI DO SI HAU, CHI MING MEI TIN HEI
TA JAU LIU, DAT YIN JAAU BIN SUET LOK YUE FEI
YUE GWOH HOH YI HAN NEI, CHUEN LIK TUNG HAN NEI
LIN YUE SEUNG YIK YIU DOH BEI
MO FEI SEUNG FONG HA NEI, WAAN SI GWA NIM NEI
SUI YAU WOOI KAP NGOH SEUNG BEI
CHIN SI JUI PA YAU YAN TAI HEI
JAU SUEN JAM MOH SAN JUN SAU BEI
NGOH MOON YIK YAU YAT SE KUI LEI
NEI TAAI YUEN, GOI JAM MOH, SUET DUI BAT HEI
NEI TAAI GAN, YAT JUEN SAN, KEUK YI GO FEI
FAAI LOK YA HUI TAAI DUEN, CHI CHEUNG LAU SING YUE
YAT JAAP NGAAN, JAU YUE WAAN GOK, PA YAU GEI HEI
YUE GWOH HOH YI HAN NEI, CHUEN LIK TUNG HAN NEI
LIN YUE SEUNG YIK YIU DOH BEI
MO FEI SEUNG FONG HA NEI, WAAN SI GWA NIM NEI
SUI YAU WOOI KAP NGOH SEUNG BEI
CHIN SI JUI PA YAU YAN TAI HEI
JAU SUEN JAM MOH SAN JUN SAU BEI
NGOH MOON YIK YAU YAT SE KUI LEI
YUE GWOH HOH YI HAN NEI, CHUEN LIK TUNG HAN NEI
LIN YUE SEUNG YIK YIU DOH BEI
MO FEI SEUNG FONG HA NEI, WAAN SI GWA NIM NEI
SUI YAU WOOI KAP NGOH SEUNG BEI
CHIN SI JUI PA YAU YAN TAI HEI
JAU SUEN JAM MOH SAN JUN SAU BEI
NGOH MOON YIK YAU YAT SE KUI LEI
NGOH CHING YUEN NGOH HAN SAM JANG NEI
NGOH WAAN JOI GEI YIK JUNG JAAU NEI
[tab:Chinese]
我对你这一生哪个可比
我与你差一些永远一起
邂逅时间场地似连场好戏
要自何页说起 WOW HO ~
爱太重深呼吸欠缺空气
爱太美轻轻的却载不起
爱情来到时候似明媚天气
它走了突然骤变雪落雨飞
如果可以恨你全力痛恨你
连遇上亦要躲避
无非想放下你还是挂念你
谁又会及我伤悲
前事最怕有人提起
就算怎么伸尽手臂
我们亦有一些距离
你太远该怎么说对不起
你太近一转身却已高飞
快乐也许太短似场流星雨
一眨眼就如幻觉怕又记起
如果可以恨你全力痛恨你
连遇上亦要躲避
无非想放下你还是挂念你
谁又会及我伤悲
前事最怕有人提起
就算怎么伸尽手臂
我们亦有一些距离
如果可以恨你全力痛恨你
连遇上亦要躲避
无非想放下你还是挂念你
谁又会及我伤悲
前事最怕有人提起
就算怎么伸尽手臂
我们亦有一些距离
我情愿我狠心憎你
我还在记忆中找你
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *