Linda Chung ft. Phillip Wai – Luen Ngoi Ling Yan Sam Tung

Loading

Add to favorites

[tab:Pinyin]
HUI DOH SAM SIU LEUNG DIM JUNG
SUI NGAAN SING SAM JIN JUEN FAAN JAK MAAN YIN TAU TUNG
MING YAT DIK GUNG JOK, GIK CHUNG
SUI BAT SI GOK YAU TUNG CHOH YUE SAM JUNG

FONG FAT GUI YUE NGOI TAAI HUNG
YING MOK DONG JUNG GAN BAT SEUNG SIK GONG NGOH DIK MUNG

SUI YIK YAU, CHIN GOH MIN HUNG
(NGOH DIK SAM, HO JEUNG YIU HUNG)
GONG SAM SI NEI NGOH YA DO GAM GOK CHUNG
(FOH FA JOI BOON MIU WAAN SI WOOI BING FUNG)
JAM SEUNG SUN FOOI SIK TIN LUI JUNG YUE GING WOOI YAU CHOI HUNG
CHING GOH JEUNG BAT SAM BAT CHIN SEUNG HAU DONG JUNG JOI JUK PUNG

YAT HAU DING NANG GEI JUE, LUEN NGOI LING YAN GEI TUNG
(GEI DAK, SAT MONG GEI TUNG)
YIN HAU PUNG JEUK SUI YIK BIT YIU SAT HUNG
JAM JI DO GOO DAAN DIK NEI SAM SING GING YUE NGOH SEUNG TUNG
MO SAM YAU CHI YI JUE DING JUEN DOH SIU WAAN YA SEUNG PUNG

MUNG WA MEI CHANG HOI HAU, PIN NEI JAU NANG CHAAI JUNG
(NGOH GOI, JAM YEUNG SEUNG SUN)
NAAN DO GOO SI NANG BEI MIN SEUNG TUNG
FONG FAT GUI YUE NGOI TAAI HUNG
YING MOK DONG JUNG GAN BAT SEUNG SIK GONG NGOH DIK MUNG

SUI YIK YAU, CHIN GOH MIN HUNG
(NGOH DIK SAM, HO JEUNG YIU HUNG)
GONG SAM SI NEI NGOH YA DO GAM GOK CHUNG
(FOH FA JOI BOON MIU WAAN SI WOOI BING FUNG)
JAM SEUNG SUN FOOI SIK TIN LUI JUNG YUE GING WOOI YAU CHOI HUNG
CHING GOH JEUNG BAT SAM BAT CHIN SEUNG HAU DONG JUNG JOI JUK PUNG

YAT HAU DING NANG GEI JUE, LUEN NGOI LING YAN GEI TUNG
(GEI DAK, SAT MONG GEI TUNG)
YIN HAU PUNG JEUK SUI YIK BIT YIU SAT HUNG
JAM JI DO GOO DAAN DIK NEI SAM SENG GING YUE NGOH SEUNG TUNG
MO SAM YAU CHI YI JUE DING JUEN DOH SIU WAAN YA SEUNG PUNG

MUNG WA MEI CHANG HOI HAU, PIN NEI JAU NANG CHAAI JUNG
(NGOH GOI, JAM YEUNG SEUNG SUN)
NAAN DO GOO SI NANG BEI MIN SEUNG TUNG
YEUK SI SEUNG CHUEN MEI MUNG, JUN NGOH DAT YIN YING YUNG
NAAN DO MEI LAI, NANG YUET GWOH SAM TUNG
[tab:Chinese]
恋爱令人心痛 – 韦雄&锺嘉欣
作曲:周杰伦
填词:张美贤
编曲:杜自持
监制:杜自持
许多深宵两点钟 睡眼惺忪辗转反侧蔓延头痛
明日的工作极重 谁不是各有痛楚於心中

彷佛居於外太空 荧幕当中跟不相识讲我的梦
谁亦有 千个面孔 讲心事你我也都感觉重
(我的心 好像遥控 火花在半秒还是会冰封)
怎相信灰色天里终於竟会有彩虹
情歌像不深不浅伤口当中再触碰

日後定能记住 恋爱令人几痛
(记得 失望几痛)
然後碰着谁亦别要失控
怎知道孤单的你心声竟与我相同
无心又似已注定转多少弯也相碰

梦话未曾开口 偏你就能猜中
(我该 怎样相信)
难道故事能避免伤痛
彷佛居於外太空 荧幕当中跟不相识讲我的梦
谁亦有 千个面孔 讲心事你我也都感觉重
(我的心 好像遥控 火花在半秒还是会冰封)
怎相信灰色天里终於竟会有彩虹
情歌像不深不浅伤口当中再触碰

日後定能记住 恋爱令人几痛
(记得 失望几痛)
然後碰着谁亦别要失控
怎知道孤单的你心声竟与我相同
无心又似已注定转多少弯也相碰

梦话未曾开口 偏你就能猜中
(我该 怎样相信)
难道故事能避免伤痛
若是尚存美梦 准我突然英勇
难道美丽能越过心痛
[tab:END]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *