Kay Tse – Nin Do Ji Goh

FavoriteLoadingAdd to favorites

[tab:Pinyin]

CHANG GING PAAN SEUNG DIK TIN TAI
CHANG GING YUNG PO DIK SAN TAI
CHANG GING JOI FOO YAT CHAI, BEI DAT YIN CHUI WAI
SAAP NA BEI SA, GANG SAI

LEUNG YE MEI GING MOOT YUEN YAN CHUT LIU GWAI
LOI YEUNG NGOH JI YAT CHAI GAAI HOH FONG DAI
WAAN SI BAAK JOI MEI FUNG DIK MEI LAI
DAK DO GWOH YAU CHUT SAI, YA YAU YAT JUNG JI WAI

CHUEN NIN DO YAU GEI DOH SAU GOH, KAP TIN TIN DIK BOH
KAP NEI JUI YUE FAAI DIK SIU MOH
LAU HANG SI YAT SAU WOH SAM DIK GOH
DAT YIN GAAN SUET GWOH, JAU GWOH

SUI CHANG SI NEI JE YAT SAU GOH, NEI GEI BAT CHING CHOH
NGOH HON JEUK NEI LEI JOH
JAN GO HING KAP NEI NGOI WOO GWOH
GAN BOON NEI, BAT HIM NGOH, SAM MOH

CHANG GING YUNG YAU DIK CHUN GWAI
CHANG GING JAU GWOH DIK GUK DAI
YAN SANG SI CHEUNG HING TAI
FAT GO, YA FAT DAI, BAT SUE HEI SAI

CHUEN NIN DO YAU GEI DOH SAU GOH, KAP TIN TIN DIK BOH
KAP NEI JUI YUE FAAI DIK SIU MOH
LAU HANG SI YAT SAU WOH SAM DIK GOH
DAT YIN GAAN SUET GWO, JAU GWOH

SUI CHANG SI NEI JE YAT SAU GOH, NEI GEI BAT CHING CHOH
NGOH HON JEUK NEI LEI JOH
JAN GO HING KAP NEI NGOI WOO GWOH
GAN BOON NEI, BAT HIM NGOH, SAM MOH

SUI CHANG SI NEI JE YAT SAU GOH, NEI GEI BAT CHING CHOH
NGOH HON JEUK NEI LEI JOH
HAN GO HING YAN NEI CHAAN LAAN GWOH
GO FUNG GWOH, JUNG WOOI YAU, HA BOH

WOOI YIK JONG MOON DIK CHAU TAI
SI GWONG GEI LUI DIK GWONG FAI
YAN SANG YIM YUE FA WAI
DAAN HAAN SI MEI LAI, YAT LAAM CHI JUNG MO WAI

WOOI MONG JOK TIN KEK CHEUNG SAM BAT GIN DAI
WAAN SI YAU GEI MOK CHANG HO HO FAAT FAI
WAAN YUEN NGOH DUNG HA TOI DIK MEI LAI, GUK GUNG LIU JAU TUI WAI
HEI MA DAK DO GING LAI

SUI YAU MONG SEUNG YAT KUK YAT SAI, YEUNG YAN JUNG SAM DO DAI

[tab:Chinese]

作曲:Christopher Chak
填词:黄伟文
编曲:Gary Tong
监制:Alvin Leong

曾经攀上的天梯
曾经拥抱的身体
曾经在乎一切 被突然摧毁
霎那比沙更细

良夜美景没原因出了轨
来让我知一切皆可放低
还是百载未逢的美丽
得到过又促逝 也有一种智慧

全年度有几多首歌 给天天的播
给你最愉快的消磨
流行是一首窝心的歌
突然间说过就过

谁曾是你这一首歌 你记不清楚
我看着你离座
真高兴给你爱护过
根本你不欠我甚么

曾经拥有的春季
曾经走过的谷底
人生是场轻梯
忽高也忽低 不输气势

全年度有几多首歌 给天天的播
给你最愉快的消磨
流行是一首窝心的歌
突然间说过就过

谁曾是你这一首歌 你记不清楚
我看着你离座
真高兴给你爱护过
根本你不欠我甚么

谁曾是你这一首歌 你记不清楚
我看着你离座
很高兴因你灿烂过
高峰过总会有下坡

回忆装满的抽屉
时光机里的光辉
人生艳如花卉
但限时美丽 一览始终无遗

回望昨天剧场深不见底
还是有几幕曾好好发挥
还愿我懂下台的美丽 鞠躬了就退位
起码得到敬礼

谁又妄想一曲一世 让人忠心到底

[tab:END]

[download id=”5″]

2 thoughts on “Kay Tse – Nin Do Ji Goh”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *